Ispiši

Ishrana bilja (26236)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Predmet interpretira definicije i klasifikacije biogenih elemenata odnosno biljnih hraniva. Na modulu se studente upoznaje sa sadržajem mineralnih tvari u biljci te tlu kao izvoru biljnih hraniva. Razmatra se i razrađuje utjecaj ekoloških čimbenika i biljnog metabolizma na primanje hraniva, usvajanje biljnih hranjiva nadzemnim organima biljke i čimbenike koji utječu na primanje hraniva nadzemnim organima. U drugom dijelu modula razmatraju se temeljne fiziološke uloge pojedinih makroelemenata i mikroelemenata u biljci, simptomi nedostatka i suviška. Putem vježbi demonstrira se i opisuje: uzorkovanje tla, metode analiza biljnog materijala i tla te izračun potrebnih doza gnojiva na osnovu analize

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 42
Auditorne vježbe: 14
Seminar: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70 %
Dobar (3): 71-80 %
Vrlo dobar (4): 81-90 %
Izvrstan (5): 91-100 %

Opće kompetencije

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o ishrani bilja kao važnom čimbeniku poljoprivredne proizvodnje.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  U sklopu laboratorijskih vježbi izvodi se 7 vježbi iz kemijske analitike tla i biljnog materijala, kao i potrebni proračuni za bolje razumijevanje istih
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Iskazati povezanost temeljnih postavki ishrane bilja. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, završni ispit.
Protumačiti i povezati funkcije pojedinih hraniva u biljnom organizmu. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, završni ispit.
Prepoznati važnost ishrane bilja u cjelokupnom tehnološkom procesu uzgoja pojedine kulture. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, završni ispit.
Identificirati i objasniti esencijalna makro i mikrohraniva. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, završni ispit.
Prepoznati simptome deficijencije i suviška pojedinih hraniva. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, završni ispit.
Analizirati tlo i komentirati rezultate. Sudjelovanje u vježbama, parcijalni ispit, završni ispit.
Isplanirati i izračunati potrebne količine, te odabrati najpovoljniju vrstu gnojiva prema analizi tla i potrebama pojedine kulture u određenoj fenofazi rasta i razvoj. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, završni ispit.
Analizirati biljni materijal i komentirati rezultate. Sudjelovanje u vježbama, parcijalni ispit, završni ispit.

Način rada

Obveze nastavnika

Poučavati studente i prezentirati na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj predmeta za koje mora imati kompetencije. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve i ostvarili očekivane ishode učenja. Ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja postavljene u našem sustavu ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5)), i kompatibilne s ECTS sustavom, a koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja pismenog i usmenog ocjenjivanja.

Obveze studenta

Redovito pohađati nastavu. U nastavi aktivno sudjelovati u raspravi, postavljanti pitanja na predavanjima i seminarima. Samostalno rješavati radne zadatke iz teorijskih i praktičnih problema. Seminarske radove pripremati samostalno ili grupno te aktivno sudjelovati u raspravi.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (predavanja + vježbe) 10% 60 60 2
Parcijalni ispit (PI1) 25% < 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 1
Parcijalni ispit (PI2) 25% < 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 1
Parcijalni ispit (PI3) 25% < 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 1
Seminar (S) 15% < 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 1
UKUPNO 100% < 60%, 60 - 70 %, 71 - 80 %, 81 -90 %, 91 -100 % Nedovoljan (1), Dovoljan (2), Dobar (3), Vrlo dobar (4), Izvrstan (5) 60 180 6
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Ispravak parcijalnog ispita 25% <60%
60-70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 1
Ukupno 25% < 60%, 60 - 70 %, 71 - 80 %, 81 -90 %, 91 -100 % Nedovoljan (1), Dovoljan (2), Dobar (3), Vrlo dobar (4), Izvrstan (5) 30 1
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (predavanja + vježbe) 10% 60 60 2
Seminar (S) 15% < 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 1
Završni ispit (ZI) 75% < 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
90 3
Ukupno 100% < 60%, 60 - 70 %, 71 - 80 %, 81 -90 %, 91 -100 % Nedovoljan (1), Dovoljan (2), Dobar (3), Vrlo dobar (4), Izvrstan (5) 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Parcijalni ispit (PI1) Moguće kroz ispravak.
Parcijalni ispit (PI2) Moguće kroz ispravak.
Parcijalni ispit (PI3) Moguće kroz ispravak.
Seminar (S) Ocjena: Ovisno o prikazanom znanju i vještini pisanja.
Seminar (S) Ocjena: Ovisno o prikazanom znanju i vještini pisanja.

Tjedni plan nastave

 1. Ishrana bilja kao znanost
 2. Tlo kao izvor biljnih hraniva
 3. Primanje hraniva
 4. 1. Međuispit
 5. Dušik i fosfor
 6. Kalij i kalcij
 7. Magnezij i sumpor V: Problematika uzorkovanja tla i biljnog materijala
 8. 2. Međuispit
 9. Željezo i bor V: Metode za analizu tla i biljnog materijala.
 10. Mangan i molibden V: Određivanje hraniva u tlu kemijskim metodama
 11. Cink i bakar V: Određivanje dušika u tlu i biljnom materijalu
 12. Gnojiva i gnojidba V: Određivanje fiziološki aktivnog fosfora i kalija
 13. Folijarna gnojidba V: Određivanje kalcija i mobilnog aluminija
 14. Seminari V: Preračuni
 15. 3. Međuispit

Obvezna literatura

 1. Tomislav Ćosić (2001): Ishrana bilja, interna skripta, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Vukadinović V. i Vukadinović V. (2011): Ishrana bilja, Poljoprivredni fakultet Osijek
 2. Marschner H. (1995): Mineral nutrition of higher plants. Academic Press Limited, San Diego, CA 92101
 3. Bergmann W. (1992). Nutritional disorders of plants. Gustav Fischer Verlag Jena, Stuttgart, New York.
 4. K. Mengel, E.A. Kirkby, H. Kosegarten, T. Appel (2001): Principles of Plant Nutrition, 5th edition, Boston.
 5. A. Finck (1982): Fertilizers and Fertilization, Introduction and Practical Guide to Crop Fertilization, Basel.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Plant nutrition, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria
 • Plant nutrition, Faculty of Agricultural Sciences and Food – Skopje, Macedonia
 • Plant nutrition, Faculty of Agricultural Sciences, University of Hohenheim, Germany

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.