Ispiši

Planiranje tehnike u podrumarstvu (169441)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Predmet „Planiranje tehnike u podrumarstvu“ obuhvaća suvremenu tehniku koja se koristi prilikom prijema i prerade grožđa, te dorade, punjenja i pakiranja vina.
Cjelokupni program predmeta omogućava studentima da se upoznaju s najvažnijim strojevima i opremom u preradi grožđa i doradi vina. Studenti se upoznaju s teoretskom načinom rada strojeva i njihovih radnih elemenata, te njihovim podešavanjem i korištenjem. Praktična primjena rada strojeva omogućena je u praksi kroz terensku nastavu. Nastava će se provoditi putem predavanja, auditornih vježbi, seminara i terenske nastave.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Vinogradarstvo i vinarstvo (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Mehanizacija (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 35
Auditorne vježbe: 15
Seminar: 10

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60 - 70%
Dobar (3): 71 - 80%
Vrlo dobar (4): 81 - 90%
Izvrstan (5): 91 - 100%

Opće kompetencije

Cilj predmeta je upoznati studente s najvažnijim strojevima i opremom koji se koriste u preradi grožđa i doradi vina. Time će studentima biti omogućeno stjecanje novih znanja u razvoju podrumarske tehnike i tehnologije.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Procijeniti važnost temeljnih tehničko eksploatacijskih značajki novih generacija strojeva i opreme u preradi grožđa i doradi vina Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Objasniti utjecaj strojeva i opreme na radni učinak i kvalitetu rada Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Odabrati nove tehnologije kojima će se smanjiti potreba za ljudskim radom tijekom prerade grožđa i dorade vina Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Odabrati najprikladnije strojeve za proizvodnju desertnih i pjenušavih vina Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja

Način rada

Obveze nastavnika

Oblici nastave
Predavanja – nastava se izvodi PPT prezentacijama
Seminari – studentima se zadaje zadatak vezan uz nastavnu tematiku
Vježbe – na vježbama se rješavaju računski zadaci vezani uz nastavnu tematiku te se znanje zadataka ocjenjuje putem parcijalnog ispita.
Ispravljanje parcijalnih ispita.
Usmeno ispitivanje

Obveze studenta

Predavanja – redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)
Seminari – uredno ispunjene obaveze unutar zadanih zadataka (uvjet za potpis)
Vježbe - redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
1.parcijalni ispit 50% < 60%
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
2.parcijalni ispit 50% < 60%
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Oprema za prihvat grožđa
 2. Ruljače i muljače
 3. Ocjeđivači
 4. Preše za grožđe
 5. Vinifikatori
 6. Crpke za vino
 7. Flotatori
 8. I parcijalni ispit (kolokvij)
 9. Oprema za fermentaciju mošta
 10. Vakuumski filteri
 11. Filteri za vino
 12. Posude u podrumarstvu
 13. Oprema za proizvodnju desertnih vina
 14. Linije za punjenje, čepljenje, etiketiranje i pakiranje
 15. II parcijalni ispit (kolokvij)

Obvezna literatura

 1. Sito, S., Bilandžija, N. (2010): Strojevi i oprema u podrumarstvu, Interna skripta, Agronomski fakultet u Zagrebu
 2. Zoričić, M. (1996) Podrumarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb.

Preporučena literatura

 1. Cui Z.F., Muralidhara, H .S. (2010) Membrane Technology, Elsevier LTD, Burlington, USA
 2. Lipnizki, F. (2010.) Cross-flow membranes in food industry.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Weinbau (Pflanzenbau und Anbautechnik), Studium Weinbau und Oenologie, Geisenheim
 • Oenologie (Verfahrenstechnik), Studium Weinbau und Oenologie, Geisenheim

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.