Ispiši

Konstrukcije i materijali u krajobraznoj arhitekturi (154277)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim principima konstruiranja, tipovima konstrukcija, vrstama materijala i njihovim osnovnim karakteristikama te primjenom građevnih materijala u krajobraznoj arhitekturi. Studenti će dobiti i generalni uvid u interdisciplinarni pristup oblikovanju vanjskog prostora kao interakciji urbanističkih, arhitektonskih, krajobrazno-arhitektonskih, dizajnerskih, građevinskih i drugih znanja i profesija, njihovoj suradnji, preklapanju i konfliktima. Cilj je studente osposobiti za prepoznavanje svoje uloge u tom procesu, te za kreativni i inovativni pristup rješavanju tehničkih / inženjerskih aspekata projekta i njihovom konačnom elaboriranju.
Informacija o sadržaju i temama kolegija. Generalni uvid u interdisciplinarni pristup oblikovanju vanjskog prostora. Zakonski okvir u odnosu na izbor materijala i primjenu konstrukcija, ograničenja, sudjelovanje drugih disciplina. Značaj ergonomije u krajobraznom oblikovanju i ergonomski podaci u praktičnoj primjeni. Sustavi mjera, moduli, modularna koordinacija u arhitekturi i krajobraznoj arhitekturi i njihov međusobni odnos. Osnove konstruiranja – opterećenja, sile, naponi; vrste konstrukcija – generalni pregled i analiza konstrukcija te prepoznavanje vrste konstrukcije. Analiza konstrukcija kao oblikovnih elemenata građevine. Tradicionalne i suvremene konstrukcije u krajobraznoj arhitekturi. Generalni pregled materijala i pojedinih vrste materijala u krajobraznoj arhitekturi - glavne karakteristike, razlike i primjena. Kompozitni i spregnuti materijali u konstrukcijama. Održivost i ekološki pristup pri odabiru materijala i konstrukcija. Tehnička razrada (konstrukcija, materijal, detalji, boja, opis i kvantificiranje – troškovnik) seta elemenata vlastitog krajobraznog rješenja.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R2

Sati nastave: 60
Predavanja: 30
Vježbe u praktikumu: 10
Seminar: 20

Izvođač predavanja
 • prof.art. Stanko Stergaršek
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje zadataka, na vrijeme predan projekt.

Opće kompetencije

Student se osposobljava za baratanje s osnovnim principima konstruiranja, za odabir odgovarajuće vrste građevnih materijala i odgovarajuće tehnologije za primjenu u krajobraznoj arhitekturi, za kreativni i inovativni pristup rješavanju tehničkih / inženjerskih aspekata projekta i njihovom konačnom elaboriranju, a također za prepoznavanje svoje uloge u interdisciplinarnom procesu krajobraznog oblikovanja sve do faze izvedbe.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Na predavanjima se studentima prezentira relevantno gradivo i praktični primjeri.
 • Terenske vježbe
  Terenska nastava obuhvaća analizu tehničkih rješenja izvedenih krajobraznih projekata.
 • Seminari
  Kroz seminarske radove studenti grupno istražuju i obrađuju odabrane teme i prezentiraju ih ostalima.
 • Projektantske vježbe
  U sklopu projektantskih vježbi studenti tehnički razrađuju (konstrukcija, materijal, detalji, boja, opis i kvantificiranje – troškovnik) seta elemenata vlastitog krajobraznog rješenja

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Poznavati temelje i osnovne zakonitosti razvoja i djelovanja u području krajobrazne arhitekture, naročito u pogledu odabira odgovarajućih konstrukcija i materijala Pismeni (projekt), Seminar, Usmeni
Planirati i projektirati jednostavne objekte krajobrazne arhitekture prema načelima planiranja, oblikovanja i projektiranja, uključujući organizaciju rada i troškove uređenja Pismeni (projekt), Usmeni
Primijeniti odgovarajude ručne i računalne grafičke tehnike uobičajene na području krajobrazne arhitekture, naročito u pogledu prikaza odgovarajućih konstrukcija i materijala Pismeni (projekt)
Razviti komunikaciju i suradnju sa stručnjacima srodnih područja i prepoznati korisnost timskog i interdisciplinarnog rada Pismeni (projekt), Seminar, Usmeni
Usmeno i grafički prezentirati i opravdati predložena rješenja stručnjacima i široj javnosti Pismeni (projekt), Usmeni

Način rada

Obveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminari 20 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Pismeni ispit – projekt i usmeni ispit / obrana projekta 80 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
40 120 4
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul; generalni uvid u interdisciplinarni pristup oblikovanju vanjskog prostora; Analiza projektne dokumentacije izvedenog krajobraznog rješenja
 2. Zakonski okvir u odnosu na izbor materijala i primjenu konstrukcija, ograničenja, sudjelovanje drugih disciplina; Analiza projektne dokumentacije izvedenog krajobraznog rješenja (nastavak)
 3. Ergonomija i ergonomski podaci u praktičnoj primjeni Primjena ergonomskih podataka na specifičnom zadatku za specifičnu skupinu korisnika, dimenzioniranje
 4. Sustavi mjera, moduli, modularna koordinacija u arhitekturi i krajobraznoj arhitekturi, međusobni odnos Primjena ergonomskih podataka (nastavak), aplikacija / povezivanje s modularnim sustavom mjera
 5. Osnove konstruiranja – opterećenja, sile, naponi; vrste konstrukcija – generalni pregled Analiza konstrukcija, prepoznavanje vrste konstrukcije
 6. Osnove konstruiranja – elementi konstrukcija, međusobne veze, prijenos opterećenja Analiza konstrukcija kao oblikovnih elemenata građevine
 7. Tradicionalne i suvremene konstrukcije u krajobraznoj arhitekturi Analiza primjenjenih principa konstruiranja na primjerima
 8. Vrste materijala u krajobraznoj arhitekturi, generalni pregled: glavne karakteristike i razlike, primjena Tehnička razrada (konstrukcija, materijal, detalji, boja, opis i kvantificiranje – troškovnik) seta elemenata vlastitog krajobraznog rješenja
 9. Kamen, opeka, keramika: vrste, proizvodi, karakteristike, primjena u konstrukcijama Tehnička razrada (konstrukcija, materijal, detalji, boja, opis i kvantificiranje – troškovnik) seta elemenata vlastitog krajobraznog rješenja s nekog od oblikovnih modula
 10. Beton i armirani beton: vrste, proizvodi, karakteristike, primjena u konstrukcijama Tehnička razrada (konstrukcija, materijal, detalji, boja, opis i kvantificiranje – troškovnik) seta elemenata vlastitog krajobraznog rješenja s nekog od oblikovnih modula
 11. Drvo: vrste, proizvodi, karakteristike, primjena u konstrukcijama Tehnička razrada (konstrukcija, materijal, detalji, boja, opis i kvantificiranje – troškovnik) seta elemenata vlastitog krajobraznog rješenja s nekog od oblikovnih modula
 12. Željezo, čelik, metali: vrste, proizvodi, karakteristike, primjena u konstrukcijama Tehnička razrada (konstrukcija, materijal, detalji, boja, opis i kvantificiranje – troškovnik) seta elemenata vlastitog krajobraznog rješenja s nekog od oblikovnih modula
 13. Staklo i suvremeni sintetički materijali: vrste, proizvodi, karakteristike, primjena u konstrukcijama Tehnička razrada (konstrukcija, materijal, detalji, boja, opis i kvantificiranje – troškovnik) seta elemenata vlastitog krajobraznog rješenja s nekog od oblikovnih modula
 14. Kompozitni i spregnuti materijali u konstrukcijama Tehnička razrada (konstrukcija, materijal, detalji, boja, opis i kvantificiranje – troškovnik) seta elemenata vlastitog krajobraznog rješenja s nekog od oblikovnih modula
 15. Održivost i ekološki pristup pri odabiru materijala i konstrukcija Tehnička razrada (konstrukcija, materijal, detalji, boja, opis i kvantificiranje – troškovnik) seta elemenata vlastitog krajobraznog rješenja s nekog od oblikovnih modula

Preduvjeti

Obvezna literatura

 1. Zimmerman, A. (2009) Constructing landscape - Materials, Techniques, Structural Components. Birkhäuser
 2. M. Littlewood, (1990). Landscape detailing. Routledge, London & New York
 3. Harris, C.W., Dines, N.T. (1997).Time-saver standards for landscape architecture. McGraw-Hill Professional
 4. Nojfert, E. (1988) Arhitektonsko projektovanje. Građevinska knjiga, Beograd
 5. Neufert, E. (1970). Architects data. Archon Books, Hamden, Conn.
 6. Časopis detail – online izdanja: http://issuu.com/search?q=detail
 7. web stranice vezane uz pojedine teme

Preporučena literatura

 1. Panero,J., Zelnik, M. (1979). Human dimension and interior space, A source book of desige reference standads. Watson-Guptill Publications, New York
 2. Panero,J., Zelnik, M. (1987). Antropološke mere i enterijer, zbirka preporuka za standarde u projektovanju. IRO Građevinska knjiga, Beograd
 3. Dragodid (2012). Gradimo u kamenu. Slobodna Dalmacija

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Krajinska in gradbena tehnika, Študij krajinske arhitekture, Biotehniška fakulteta, Ljubljana
 • Elementi projektovanja u pejzažnoj arhitekturi , Projektovanje arhitektonskih elemenata u pejzažnoj arhitekturi, Pejzažna Arhitektura, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.