Ispiši

Urbana fitopatologija (144428)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

U predavanjima se studente upoznaje s pojavom, simptomima i mjerama suzbijanjem biljnih bolesti na ukrasnim biljnim vrstama na urbanim površinama (ukrasno drveće, grmlje, i dr.). Obradit će se abiotske ili fiziopatske bolesti (fitotoksične reakcije biljaka, bolesti uslijed nedostatka hranjiva, stresne reakcije biljaka i dr.) te najvažnije gljivične bolesti ili mikoze (pepelnice, hrđe i dr.), pseudomikoze (plamenjače i dr.), bakterioze (paleži, tumori i dr.), fitoplazmoze, viroze i viroidoze. Navedene bolesti bit će prikazane za naše najčešće i najvažnije ukrasne vrste kao što su: ruže, gerberi, perunike, gladiole, krizanteme, pelargonije i dr., drvenaste vrste – lipa, javor, hrast, platana, breza, magnolija i dr. U sklopu vježbi u praktikumu studenti će se upoznati s prepoznavanjem glavnih uzročnika biljnih bolesti, a u sklopu terenskih vježbi predviđen je obilazak gradskih zelenih površina poput botaničkih vrtova i parkova radi prepoznavanja simptoma bolesti in vivo.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Fitomedicina (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 14
Seminar: 6
Terenske vježbe: 10

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje nastave

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za prepoznavanja simptoma najvažnijih bolesti drveća i ukrasnog bilja te za provođenje odgovarajućih mjera njihovog suzbijanja u urbanim sredinama.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  Rad u grupama do 10 studenata
 • Seminari
  Stjecanje vještina za samostalni rad i prezentiranje izabranih tema seminara

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati simptome najvažnijih i najčešćih bolesti biljaka u urbanim prostorima
Poznavati epidemiologiju bolesti biljaka u urbanim prostorima
Ocijeniti zarazu bolestima na biljkama i utvrditi potencijalnu štetnost
Poznavati mjere suzbijanja bolesti biljaka i njihovu primjenu na biljkama u urbanim prostorima

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit 2 do 59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
14 60 2
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminar 1 do 59 %
60%-70%
71%-80%
81%-90%
91%-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
6 30 1
Ukupno 3 do 59 61-70 71-80 81-90 91-100 do 59% - nedovoljan 1 61-70% - dovoljan 2 71-80% - dobar 3 81-90 % - vrlodobar 4 91-100 % - odličan 5 30 90 3

Tjedni plan nastave

 1. P - Uvodno predavanje - Silabus modula - ishodi učenja, program nastave, ciljevi modula, način polaganja ispita, literatura za spremanje ispita, važnost poznavanja bolesti ukrasnog bilja u urbanim prostorima.
 2. P - Abiotske bolesti biljaka u urbanim prostorima - Abiotske, neparazitske, neinfektivne bolesti ili tzv. fiziopatije, odnosno fiziološke bolesti. Simptomi nedostatka hranjiva, fitotoksičnosti i dr. Mjere suzbijanja.
 3. P - Mikoze biljaka u urbanim prostorima - Najvažnije i najčešće mikoze (gljivične bolesti) na ukrasnom bilju u urbanim prostorima. Mjere njihovog suzbijanja prilagođene urbanim prostorima.
 4. P - Pseudomikoze biljaka u urbanim prostorima - Najvažnije i najčešće mikoze (gljivične bolesti) na ukrasnom bilju u urbanim prostorima. Mjere njihovog suzbijanja prilagođene urbanim prostorima.
 5. P - Viroze biljaka u urbanim prostorima - Najvažnije viroze na biljkama u urbanim prostorima. Etiologija, simptomatologija i epidemiologija viroza te mjere suzbijanja.
 6. P - Bakterioze i fitoplazmoze biljaka u urbanim prostorima - Najvažnije bakterioze i fitoplazmoze na biljkama u urbanim prostorima. Etiologija, simptomatologija i epidemiologija bakterioza te mjere suzbijanja.
 7. V – Terenske vježbe - Obilazak urbanih površina i prostora.
 8. S – Seminari - Samostalna obrada tema pod vodstvom nastavnika.
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Obvezna literatura

 1. Tomiczek i sur., (2007): Bolesti i štetnici urbanog drveća. Šumarski Institut Jasterbarsko i Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 2. Jurković, D., Ćosić, J; Vrandečić, K. (2010): Bolesti cvijeća i ukrasnog bilja. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku

Preporučena literatura

 1. Gleason, M. L., Daughtrey.M. L., Chase. A. R., Moorman. G. W., Mueller, D. S. (2009). Diseases problems of herbaceous perennials. St. Paul: APS Press.
 2. Ponti, I., Marchetti. L., Laffi, F. (1995). Aversita delle piante ornamentali. Shede fitopatologiche. Verona: Edicioni lnformatore Agrario.
 3. Badilali, G., Marchetti, L., Zechini, A. (1993). Le principali avversita delle piante floreali ed ornamentali. Bologna: Edagricole.
 4. Daughtrey, M. L., Wick, R. L., Peterson, J. L.(1995). Compendium of flowering potted plant diseases. St. Paul: APS Press.
 5. Chase, A. R. (1987). Compendium of ornamental foliage plant disease. St. Paul: APS Press.
 6. Butin, H.(1995): Tree Diseases and Disorders: Causes, Biology, and Control in Forest and Amenity Trees. Edited by D. Lonsdale from a translation by Robert Strouts. Oxford University Press, Oxford, Velika Britanija.
 7. Tattar, T.A. (1989): Diseases of shade trees. Academic Press, London, Velika Britanija

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Zaštita urbanog zelenila. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu. Srbija.
 • Bolesti i štetočine hortikulturnih biljaka. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu. Srbija.
 • Zaštita horikulturnog bilja. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. Srbija.
 • Diseases of Forest and Shade Trees, University of Minnesota, Twin Cities, Minnesota, SAD.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.