Ispiši

Krajobrazna tehnika (169229)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Predmet omogućuje studentima proširivanje znanja o pojedinim fazama procesa oblikovanja otvorenih prostora s naglaskom na tehničkim principima koji se koriste u izvedbenim fazama projektiranja. Predmet obuhvaća spoznaje o svrsi i sadržaju projektne dokumentacije uključujući glavne i izvedbene projekte. Studenti kroz rješavanje konkretnih projektnih zadataka stječu vještine kojima se obuhvaća izvedbena faza projekata te izrada tehničkih detalja. Postavljeni zadaci na ovom predmetu obuhvaćaju primjere izrade oblikovne i uređajne osnove, plana odvodnje i nivelacije terena te izradu izvedbenih tehničkih detalja. Unutar vježbi i seminara obrađuju se projektantski segmenti koji slijede nakon izrade idejnog rješenja i spadaju u izvedbenu fazu razrede projekta krajobrazne arhitekture. Studenti razvijaju i grafičke prezentacijske vještine primjerene za glavne i izvedbene projekte.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 30
Seminar: 6
Projektantske vježbe: 24

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Studenti/ce dobivaju neophodna znanja na kojima se temelji izrada glavnih i izvedbenih projekata krajobrazne arhitekture. Stječu vještine rješavanja tehničkih problema poput modeliranja terena, odvodnje površinskih voda, niveliranja i iskolčenja terena. Predmet osposobljava studente za razumijevanje problematike izvođenja radova kao i konteksta tehničke primjerenosti izvedbenih rješenja principima održive gradnje. Unutar predmeta stječu se znanja o osnovnim dijelovima izvedbenih i glavnih projekta te tehničkim detaljima.

Oblici nastave

 • Predavanja
  obuhvaćaju teorijske osnove za tehničku razradu idejnih rješenja te prikaz primjera izvedenih tehničkih rješenja objekata krajobrazne arhitekture. U sklopu predavanja sudjeluju gosti predavači iz prakse.
 • Seminari
  tijekom semestra studenti izrađuju niz projektantskih zadataka koji obuhvaćaju izvedbene segmente glavnih i izvedbenih projekata krajobrazne arhitekture.
 • Projektantske vježbe
  kroz niz vježbi studenti obrađuju segmente tehničkih i izvedbenih detalja projekata na konkretnim zadacima uz pojedinačne komentare i dijalog te ponekad izravne dorade na satu (dvije skupine po 10 studenata)

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
definirati i razlikovati glavne tipove projekata krajobrazne arhitekture te njihov sadržaj Pismeni i usmeni ispit
izraditi dijelove tehničke dokumentacije poput uređajne osnove, nivelacijskog plana i podloge za elaborat iskolčenja Pismeni i usmeni ispit, seminar
primijeniti tehničko građevinske principe na izvedbenim detaljima Pismeni i usmeni ispit, seminar
primijeniti stečena teorijska znanja u svim izvedbenim fazama projekata, formirati varijante alternativnih tehničkih rješenja te provesti objektivizaciju i evaluaciju alternativnih tehničkih rješenja Pismeni i usmeni ispit, seminar

Način rada

Obveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminar (mapa) 40 % 0 – 59 %
60 -70%
71 -80%
81 -90%
91 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2,5
Završni ispit pismeni i usmeni 60% 0 – 59 %
60 -70%
71 -80%
81 -90%
91 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
3,5
UKUPNO 100% 6

Ocjenjivanje se temelji na rezultatima projektnih seminara, uz završni pismeni i usmeni ispit.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod, uloga i zadaci (P); : Presjeci pogledi na različitim tipovima površina terena, Kotiranje (PV)
 2. Projektna dokumentacija (P); Kotni plan i podloga za plan iskolčenja (PV)
 3. Zemljani radovi (P); Modeliranje terena – vježba 1 (PV)
 4. Modeliranje terena (P); Modeliranje terena – vježba 2 (PV)
 5. Površinska odvodnja (P); Plan površinske odvodnje (PV)
 6. Površine za kretanje (P); Plan površinske odvodnje s detaljima (S)
 7. Organizacija i dimenzioniranje parkirališnih površina (P); Uređajna osnova projekta (S)
 8. Površine za kretanje pješaka (P); Definiranje opločenja i izvedbenih detalja pješački površina (PV)
 9. Stube i stubišta (P); Konstrukcija stuba i izrada detalja stuba i stubišta (PV)
 10. Rampe i rukohvati (P); Izrada detalja rampi i rukohvata (PV)
 11. Konstrukcije (P); Izrada detalja pojedinih elemenata urbane opreme 1 (PV)
 12. Elementi urbane opreme (P); Izrada detalja pojedinih elemenata urbane opreme 2 (PV)
 13. Potporni zidovi (P); Izrada detalja potpornih zidova (PV)
 14. Ograde (P); Izrada detalja ograda (PV)
 15. Vodeni elementi (P); Strukturiranje i pregled mape (S)

Obvezna literatura

 1. Zabilješke sa predavanja. Interna skripta.
 2. Time Saver (1988.): Standards for Landscape Architecture, Mc. Grawl-hill Book Company.
 3. Astrifd Zimmermann (2008): Constructing Landscape, materijals, techniques, structural components, Basel-Boston-Berlin
 4. Michael Littewood : Landscape detailing, Butterworth Architecture, London, Boston
 5. Ljiljana Vujković i sur, (2003): Tehnika pejzažnog projektovanja, Beograd
 6. Makrać Čop B. (1975): Vrtna tehnika, Zagreb.

Preporučena literatura

 1. Paul Parey (1988): Landschaftsbau verlag, Berlin
 2. Landphair, C Halow (1999): Landscape Architecture Construction, New Jersey.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Krajinska i gradbena tehnika, Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
 • Landschaftsbau I, BOKU, Viena
 • Detail Design: landscape construction, University of Edinburgh
 • Technik im Landschaftsbau, Anhalt University of Applied Sciences

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.