Ispiši

Uređenje gradskog krajobraza (169230)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Program predmeta omogućuje studentima produbljivanje znanja o društvenim i prostornim odrednicama otvorenih gradskih prostora, kao i o procesu oblikovanja istih s naglaskom na percepciji grada kao cjeline i međuovisnosti različitih čimbenika gradskih prostora. Predmet obuhvaća spoznaje o sustavu gradskog zelenila i strategijama o otvorenim gradskim prostorima. Studenti kroz rješavanje konkretnih prostornih zadataka velike složenosti stječu vještine prepoznavanja kompleksnih prostornih i društvenih problema te stječu vještine koje omogućavaju rješavanje utvrđenih problema. Postavljeni zadaci na ovom predmetu obuhvaćaju složene primjere javnih otvorenih prostora poput uspostave zelene infrastrukture, javnih gradskih parkova, tematskih parkova, uređenja vodotoka i slično. Unutar vježbi i seminara obuhvaća se cjelokupni proces oblikovanja otvorenih urbanih prostora koji rezultiraju konačnim projektantskim prijedlogom uređenja zadane lokacije uz razvijanje grafičkih i usmenih prezentacijskih vještina.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 18
Seminar: 28
Terenske vježbe: 4
Projektantske vježbe: 10

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 71%
Vrlo dobar (4): 81%
Izvrstan (5): 91%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Prisustvo na nastavi

Opće kompetencije

Studenti/ce dobivaju neophodna znanja na kojima se temelji cjelokupni oblikovni proces te stječu vještine rješavanja prostornih zadataka velike zahtjevnosti. Predmet osposobljava studente za razumijevanje problematike oblikovanja pojedinih otvorenih prostora i njihove međuovisnosti s drugim društvenim i prostornim odrednicama grada u cjelini. Unutar predmeta stječu se znanja o osnovnim tipovima otvorenih gradskih prostora, vrijednostima gradskih krajobraza, sistemu gradskog zelenila/zelenoj infrastrukturi i o njihovoj ulozi u procesu planiranja gradskih sredina.

Oblici nastave

 • Predavanja
  obuhvaćaju teorijske osnove za oblikovanje pojedinih grupa otvorenih prostora te prikaz primjera već izvedenih objekta istog ili sličnog tematskog opredjeljenja. U sklopu predavanja sudjeluju gosti predavači iz prakse
 • Terenske vježbe
 • Seminari
  tijekom semestra studenti izrađuju dva do tri projektantska seminarska rada koji obuhvaćaju konkretne neuređene gradske otvorene prostore s potrebom preuređenja i/ili prenamjene. Vrlo često su zadaci povezani za rješavanje problema i uključivanje lokalne zajednice prilikom planiranja i oblikovanja zadatka.
 • Projektantske vježbe
  kroz niz vježbi studenti obrađuju sve segmente projektantskog procesa na konkretnim zadacima uz pojedinačne komentare i dijalog te ponekad izravne dorade na satu (dvije grupe po 10 studenata).

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
definirati i razlikovati glavne tipove otvorenih gradskih prostora kao i pojmove: krajobraz, urbani krajobraz, zelene površine, sustav gradskog zelenila Pismeni ispit, seminar
prepoznati i identificirati društvene i prostorne probleme te funkcije pojedinih kategorija otvorenih prostora Pismeni ispit, seminar
uključiti i primijeniti spoznaje o vrijednostima i funkcijama gradskih krajobraza u proces planiranja gradskih površina i prostorno plansku dokumentaciju Pismeni ispit, seminar
oblikovno projektantski proces primijeniti na složenim objektima otvorenih prostora Pismeni ispit, seminar
na konkretnim prostornim zadacima veće zahtjevnosti primijeniti stečena teorijska znanja, formirati varijante alternativnih rješenja te provesti objektivizaciju i evaluaciju alternativnih projektnih rješenja Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
koristiti dostignute sposobnosti teoretskog i praktičnog učenja u nadopuni novih spoznaja iz oblikovanja krajobraza Pismeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminar 1 usmena obrana rada 40 % 0 – 60 %
60 -71%
71 -81%
81 -91%
91 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2,5
Seminar II usmena obrana rada 40 % 0 – 60 %
60 -71%
71 -81%
81 -91%
91 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2,5
Završni ispit pismeni 20% 0 – 60 %
60 -71%
71 -81%
81 -91%
91 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1
UKUPNO 100% 6

Ocjenjivanje se temelji na rezultatima projektnih seminara, te njihovoj završnoj usmenoj obrani, pri čemu u zbirnu ocjenu ulazi i ocjena same izrade i prezentacije seminara, uz završni pismeni ispit.

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pismeni ispit Održavaju jedan pismeni ispita prema nastavnim jedinicama modula Rok je utvrđen na samom početku semestra Rok je utvrđen na samom početku semestra

Tjedni plan nastave

 1. Gradski krajobraz i otvoreni gradski prostori-uvodno predavanje (P); Analiza postojećih gradskih parkova (PV)
 2. Zelena infrastruktura u planiranju grada (P); Prezentacija analiziranih parkova i rasprava (PV)
 3. Park-geneza i povijesne odrednice (P); Uvod u zadatak (seminar 1) (S) ; teren , inventarizacije i analize šireg i užeg područja zadanog gradskog parka (T)
 4. Park po mjeri čovjeka - suvremene prakse (P); Analize užeg područja, zoning i traženje projektnog rješenja na osnovu analize lokacije i izrada alternativnih rješenja – dijagrami (S)
 5. Analiza recentnih natječaja za uređenje parkova (P); Komentar dijagrama i konceptualnih skica (PV)
 6. Percepcija krajobraza i krajobrazno oblikovanje-teorije (P); Komentar konceptualnih skica i koncepata (PV)
 7. Otvoreni gradski prostori i zeleni sustav, Otvoreni prostori i održiva gradnja (P); Komentar alternativnih rješenja i razvoj koncepata (PV)
 8. Otvoreni gradski prostori i prostorno planska dokumentacija (P); Komentar na odabrane koncepte i idejno rješenje (S)
 9. Strategije o otvorenim gradskim prostorima (P); Komentar na idejno rješenje parka (S)
 10. Prezentacija i obrana prvog seminarskog rada (S)
 11. Uvod u novi zadatak - Oblikovanje manjeg tematskog gradskog prostora (S); obilazak terena, inventarizacija (T)
 12. Komentar na analize i projektni program (S)
 13. Komentar i rasprava na dijagrame, konceptualne skice (S)
 14. Komentar i rasprava na alternativne koncepte i idejno rješenje (S)
 15. Predaja i Prezentacija obrana drugog seminarskog rada 2 (S). Ocjena mape i komentar nakon pregleda seminarskog rada.

Obvezna literatura

 1. Marcus, C.C., Francis, C. (1998): People Places, New York.
 2. Kaplan, R., Kaplan, S., Ryan, R.L. (1998): With people in mind: Design and management of everyday nature. Washington, DC: Island Press.
 3. Baljon, L. (1995): Designing Parks Amsterdam
 4. Pereković, P., Miškić Domislić, M. (2012.): Urban open space – Typology suitable for planning purposes and open space strategy. International Scientific Conference, Retthinking urbanisam. Zagreb, Croatia, 19 May 2012., Proceedings book: 81-84.

Preporučena literatura

 1. Turner, T. (1996): City as Landscape. E&FN Spoon, London.
 2. Lynch, K. (1974): Slika jednog grada, Građevinska knjiga, Beograd.
 3. Sitte, K. (1967): Umetničko oblikovanje gradova, Građevinska knjiga, Beograd.
 4. Koh, J. i Beck, A. (2006). Parks, People and City. In: Topos: Parks, Vol.55, p. 14-20.
 5. Hrdalo, I. (2013): Zeleni sistem v razvoju odprtih površin izbranih mediteranskih obmorskih mest. Doktorska disertacija, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.
 6. Perekovć, P. (2011). Percepcija uloge složenosti u oblikovanju krajobraza. Doktorska disertacija, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Urban landscapes and green systems, Faculty of Landscape Architecture, Corvinus university of Budapest, Faculty of landscape architecture
 • Design of Urban Spaces, Anhalt University of Applied SciencesTheory

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.