Ispiši

Tipologija krajobraza (226173)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Tipologija krajobraza obuhvaća identifikaciju, kartiranje i opisivanje krajobraza određenog područja, a rezultira izradom krajobrazne osnove. Dobrobiti tipologije krajobraza vidljive su iz praksi europskih zemalja te iz međunarodnih nastojanja za identifikacijom, analizom i vrednovanjem krajobraza diljem državnih teritorija te implementaciju istoga u alate prostornog planiranja, zaštitu prirode i okoliša, zaštitu kulturne baštine i ruralnog razvoja (Konvencija o europskim krajobrazima). Tipologija krajobraza je jedan od temeljnih koraka u planiranju, upravljanju i zaštiti krajobraza.
Modul se sastoji od predavanja, vježbi, terenskog rada i seminara. Usvajanje znanja se vrši primjenom alata tipologije na odabranom području, a podrazumijeva kabinetski i terenski rad. Obuhvaćen je i rad na računalu, odnosno primjenjuje se e-učenje te rad preko MojOblak servera te upotrebljava QGIS aplikacija.
Studenti se upoznaju sa povijesti razvoja metoda, inozemnim i domaćim praktičnim primjerima te uvriježenim i međunarodno priznatim teorijskim modelima tipologije i karakterizacija krajobraza. Usvaja se pristup višedimenzionalne analize krajobraza koja uključuje prirodne, kulturno-povijesne i vizualno perceptivne čimbenike. Usvajaju se tri razine u interpretaciji krajobraza. Prva je upotreba GIS alata pri čemu se okupljaju i izrađuju različiti tipovi prostornih podataka i karata (geologija, pedologija, korištenje i pokrov zemljišta, promet i infrastruktura, naselja, toponimi, prostorni uzorci, prirodna i kulturna baština itd.) te sintetiziraju sa svrhom kartiranja krajobraznih jedinica na više hijerarhijskih razina (od regionalnih do lokalnih razina). Drugo, usvaja se deskriptivna interpretacija krajobraza temeljena na okupljanju i analizi literaturnih podataka o čimbenicima krajobraza i terenskim istraživanjima. I treće, naglasak je na vizualnoj prezentaciji karakteristika krajobraza kroz upotrebu fotografije, skica, blok dijagrama, dizajn kartografije itd. Pregledom iskustava dobivaju se spoznaje o načinu prezentacije konačnog elaborata u vidu dizajna publikacije i digitalne prezentacije kroz atlase, WebGIS preglednike, opservatorije krajobraza i sl.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R2

Sati nastave: 60
Predavanja: 10
Seminar: 40
Terenske vježbe: 10

Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 71%
Vrlo dobar (4): 81%
Izvrstan (5): 91%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za kartografsku, deskriptivnu i ilustrativnu interpretaciju, tipologiju i prezentaciju određenog krajobraza. Osposobljava ih za o uspostavljanje GIS, literaturne i fotografske baze podataka, njihovoj valjanoj interpretaciji i sinteznoj analizi upotrebom metode karakterizacije krajobraza. Dobivaju se opća znanja o planiranju i provedbi terenskog istraživanja. Studenti dobivaju spoznaje važnim domaćim i stranim iskustvima u izradi krajobraznih osnova.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  na terenu studenti prikupljaju podatke o istraživanom prostoru
 • Seminari
  studenti rade na izradi konačnog seminara/elaborata Tipologija i karakterizacija krajobraza nekog područja. Stjecanje vještina – grupe po 3-5 studenata samostalno izrađuju i prezentiraju sve segmente i cjelokupni seminarski rad

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
uspostaviti GIS bazu kartografskih i prostornih podataka nužnih za pristupanje tipologiji krajobraza određenog područja Kolokviji, Ispit
poznavati karakteristike, važnost i primjenu međunarodno uvriježene metode tipologije krajobraza, odnosno izrade krajobraznih osnova Ispit
izraditi plan terenskog rada te provesti terensko istraživanje uz korištenje terenskih obrazaca, GPS uređaja i foto-dokumentiranje Terenske vježbe, Ispit
Inventarizirati određeno područje pregledom različitih karata i literaturnih izvora te terenskog istraživanja Kolokviji, Seminar, Ispit
procijeniti karakter krajobraza bilo kojeg područja i to kroz prepoznavanje, kartiranje, opis i prezentaciju krajobraznih tipova i područja i njihovog karaktera Seminar, Ispit
individualno i grupno izraditi i prezentirati seminarski rad tipologije krajobraza određenog područja, a koji uključuje tekstualni i ilustrativni dio te izradu kartografije Seminar, Ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Svi nastavni materijali su organizirani i dostupni preko Moodle e-učenje i MojOblak sustava. Putem Moodle sustava omogućen je forum za obavijesti i komunikaciju sa studentima, vodi se evidencija prisutnosti i izvršenih obaveza, komentiraju i ocjenjuju tjedne obaveze i konačni seminarski rad te su arhivirani svi nastavni materijali, prezentacije i popis literaturnih izvora. Uz pomoć Mojoblak sustava uspostavljena je baza prostornih i kartografskih podataka, okupljeni literaturni izvori, osiguran prostor za ostavljanje domaćih zadaća i seminarskih radova te je omogućen simultani online rad. Osiguran je i organiziran je višednevni terenski obilazak predmetnog područja.

Obveze studenta

Studenti su dužni prisustvovati predavanjima i seminarima, moraju biti upisani u Moodle kolegij te se moraju uključiti u MojOblak zajedničku bazu podataka i kreirati svoju radnu mapu. Studenti su dužni formirati radne grupe u okviru kojih će izvršavati tjedne dužnosti i raditi na konačnom seminarskom radu. Studenti moraju imati opće (cloud servisi, Office i Adobe paket) i specifično znanje o radu na računalu (GIS računalne aplikacije). Uvjet za pristupanje ispitu je redovito pohađanje seminara i predavanja te izvršavanje tjednih obaveza, položen kolokvij te izrađen seminarski rad.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
I Kolokvij 20 0-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 30 1
Pismeni ispit 40 0-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 50 2
Seminar 40 0-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 80 3
UKUPNO 100% 60 160 6

Tjedni plan nastave

 1. S+P - Uvod u predmet i priprema
 2. S - Vektoriziranje i obrada podataka (pedologija, geomorfologija, hidrologija itd.)
 3. S - Interpretacija i vektoriziranje (kulturna i prirodna baština, prostorni plan itd.)
 4. S - Uvod u interpretaciju land use i land cover; P - Uvod u metode karakterizacije krajobraza i izgradnja baze podataka
 5. S - Interpretacija i vektoriziranje land use (način korištenja zemljišta)
 6. P - Povijest razvoja metoda karakterizacija krajobraza; V - Regionalizacija šireg područja obuhvata, krajobrazna područja i tipovi odabranog područja 1. dio
 7. S – Krajobrazna područja i tipovi odabranog područja 2. dio; P - Domaća i međunarodna iskustva u tipologijama krajobraza
 8. S – Priprema terena (kartografija, GPS, terenski obrasci, online karte, grupni zadaci)
 9. S - Terenska nastava; terensko snimanje i bilježenje
 10. S - Okupljanje podataka sa terena i krajobrazna područja i tipovi odabranog područja 3. dio – nomenklatura
 11. S - Krajobrazna područja i tipovi odabranog područja 4. dio – nomenklatura i prezentacija krajobraznih područja/tipova; P – Primjeri i načini vizualizacije i prezentacije krajobraza
 12. S - Krajobrazna područja i tipovi odabranog područja 5. dio – opisi i prezentacija krajobraznih područja/tipova, kartografsko prikazivanje;
 13. S - Krajobrazna područja i tipovi odabranog područja 6. dio - Deskriptivna analiza identificiranih krajobraznih tipova/područja, opis značajki, opis; P – Primjeri atlasa krajobraza i načina deskripcije krajobraznih područja
 14. S – Preliminarna prezentacija koncepta grupnog i općeg dijela seminarskog rada
 15. S – Konačna prezentacija grupnog seminarskog rada

Obvezna literatura

 1. Landscape Character Assessment Guidance for England and Scotland; Scottish Natural Heritage and The Countryside Agency (2002.)
 2. Studija krajobraza otoka Cresa; Andlar, Borovičkić, Kremenić, Križanić (2015.)
 3. Krajobrazna osnova NP Krka; Andlar, Tomić, Šteko (2015.)
 4. Landscape catalogues of Catalonia. Methodology, Nogué, Sala; Grau (2016

Preporučena literatura

 1. Krajobrazna studija Dubrovačko-neretvanske županije;Tipološka klasifikacija krajobraza; Koščak Miočić-Stošić, Oblijan, Mlakar (2016.)
 2. Landscape Atlases Landscape identification, characterisation and assessment method
 3. Studija analize i vrednovanja kulturnog krajobraza Starogradskog polja; Andlar, Frangeš, Šrajer, Popović (2015.)
 4. Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Slovenija; Marušič I. et al. (1996.)

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Design: landscape planning and assessment; Edinburgh College of Art : Architecture and Landscape Architecture
 • Tipologija, upravljanje in varstvo kulturne krajine, Študij krajinske arhitekture, Biotehniška fakulteta, Ljubljana
 • Introduction to landscape processes and planning, School of Landscape architecture, The University of Sheffield
 • Landscape Character Studies; Faculty of Landscape Architecture and Urbanism; Szent István University

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.