Ispiši

Vinogradarstvo i vina svijeta (144479)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Modul Vinogradarstvo i vina svijeta upoznaje studente s bogatstvom i raznolikošću vinogradarstva i vinarstva, kao važne gospodarske grane u svijetu kroz podatke o stanju u na globalnoj razini, a zatim kroz pojedinačno izučavanje najvažnijih vinogradarskih zemalja (povijest, okolinski uvjeti, površine i sortiment, te tehnološke posebnosti u proizvodnji grožđa i vina). Poseban naglasak će biti na tradicionalnim i čuvenim regijama pojedinih zemalja, gdje će se predstaviti i njihova najpoznatija, karakteristična vina, opisno i senzorno – kušanjem. Tijekom predavanja i vježbi studenti će se upoznati i s vinskom legislativom najvažnijih zemalja (posebno s EU propisima), a pri tom će se naglasiti kategorije kakvoće i označavanje vina na tržištu.
Studenti će nakon odslušanih predavanja, vježbi, terenske nastave i izrađenog seminara biti upoznati sa specifičnostima vinogradarstva u pojedinim dijelovima svijeta, sa najpoznatijim svjetskim vinima i posebnostima u tehnologiji njihove proizvodnje. Modul će doprinijeti boljem poznavanju i valorizaciji ove proizvodnje, a dopunjuje znanja stečena na drugim modulima na studiju.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R3

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 36
Laboratorijske vježbe: 10
Seminar: 12
Terenske vježbe: 2

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 71%
Vrlo dobar (4): 81%
Izvrstan (5): 91%

Opće kompetencije

Kroz ovaj predmet student se osposobljava za razumijevanje raznolikosti i tehnoloških specifičnosti vinogradarstva i vinarstva, kao važne gospodarske grane u svijetu kroz podatke o stanju u ovoj grani na globalnoj razini, a posebno u najvažnijim vinogradarskim zemljama svijeta.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Provode se prema unaprijed dogovorenom planu, a izvode se putem ppt prezentacija. Dio predavanja provodit će se interaktivno sa studentima korištenjem metoda grupnog rada, diskusije i prezentacije određene teme.
 • Vježbe u praktikumu
  Kritička evaluacija vina i tehnologije njegove proizvodnje iz različitih vinogradarskih regija svijeta.
 • Seminari
  Cilj ovog rada je pregled vinogradarsko vinarske proizvodnje u određenog vinogradarskog područja u svijetu sa naglaskom na njegove okolinske specifičnosti te sortiment.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Ustanoviti okolinske uvjete za proizvodnju vina u najznačajnijim vinogradarskim regijama svijeta Sudjelovanje u raspravama, kolokvij, usmeni ispit.
Imenovati sorte vinove loze korištene u proizvodnji vina u različitim vinogradarskim regijama Sudjelovanje u raspravama, kolokvij, seminar.
Opisati tehnologije proizvodnje vina u pojedinim vinogradarskim regijama svijeta Sudjelovanje u raspravama, kolokvij, usmeni, seminar.
Odabrati određene tehnologije iz svjetskih vinogradarskih regija i primijeniti ih u našim proizvodnim uvjetima. Seminar, usmeni ispit, rasprave.

Način rada

Obveze nastavnika

Prezentacija nastavnog sadržaja, vođenje zadataka iz vježbi, vođenje rasprava vezano uz kritičku analizu vinogradarstva i vinarstva u različitim djelovima svijeta, priprema tema seminarskih radova, pomoć u izradi i prezentaciji seminarskih radova, konzultacije.

Obveze studenta

Redovito pohađanje predavanja, aktivno praćenje i sudjalovanje u raspravama, izrada seminarskog rada i predstavljanje istog pred studijskom grupom.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi Korektivni bodovi 46 46 1,5
Izrada seminara 33% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 30 1
Kolokvij 33% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 44 1,5
Završni usmeni ispit 34% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 60 2
UKUPNO 100% - - 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi +,0, - na konačnu ocjenu
Izrada seminara Ukupnu ocjenu čine ocjene pisanog rada (33), prezentacije (33%) i odgovra na postavljena pitanja (33%)

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul - općenito o modulu, silabus modula, cilj modula, ishodi modula. Važnost poznavanja svjetskog vinogradarstva. Međunarodna organizacija za vinovu lozu i vino (OIV). Prikaz pokazatelja proizvodnje vina u svijetu. - P
 2. Vinogradarstvo i vinarstvo Francuske i Italije. Povijest, statistički pokazatelji, najpoznatije regije, proizvođači, sorte i vina sa opisom tehnoloških posebnosti. - P
 3. Vinogradarstvo i vinarstvo Španjolske, Njemačke i Portugala. Povijest, statistički pokazatelji, najpoznatije regije, sorte i vina sa opisom tehnoloških posebnosti. - P
 4. Vinogradarstvo i vinarstvo zemalja srednje i istočne Europe. Povijest, statistički pokazatelji, najpoznatije regije, proizvođači, sorte i vina sa opisom tehnoloških posebnosti. - P
 5. Vinogradarstvo i vinarstvo zemalja sjeverne, srednje i južne Amerike. Povijest, statistički pokazatelji, najpoznatije regije, proizvođači, sorte i vina sa opisom tehnoloških posebnosti. - P
 6. Vinogradarstvo i vinarstvo Južnoafričke republike, Australije, Novog Zelanda, . Statistički pokazatelji, najpoznatije regije, proizvođači, sorte i vina sa opisom tehnoloških posebnosti.
 7. Vinogradarstvo i vinarstvo Azijskih zemalja. Statistički pokazatelji, najpoznatije regije, proizvođači, sorte i vina sa opisom tehnoloških posebnosti.
 8. Razvoj vinogradarstva i vinarstva u tropskim i suptropskim područjima. Specifičnosti vinogradarstva i vinarstva u tropskim i suptropskim područjima. Prikaz okolinskih uvjeta, tehnološke posebnosti i kvaliteta proizvedenog grožđa i vina.
 9. Mogućnosti korištenja tehnologija iz svjetskih vinogradarskih regija u proizvodnim uvjetima Hrvatske - V
 10. Sustavi zaštite kontroliranog podrijetla, kategorizacija kvalitete i označavanje vina u različitim vinogradarskim zemljama – P
 11. Kritička evaluacija vina iz različitih vinogradarskih regija svijeta - V
 12. Kritička evaluacija vina iz različitih vinogradarskih regija svijeta - V
 13. Specifičnosti vinogradarsko vinarske proizvodnje u različitim Vinogradarskim regijama svijeta - S
 14. Specifičnosti vinogradarsko vinarske proizvodnje u različitim Vinogradarskim regijama svijeta - S
 15. Posjeta međunarodnom vinskom sajmu, ili posjeta određenoj vinogradarskoj regiji u nekoj od europskih zemalja – T

Obvezna literatura

 1. Johnson, H., & Robinson, J. (2013). The world atlas of wine. London: Mitchell Beazley
 2. OIV (Međunarodna organizacija za vinovu lozu i vino).- Godišnja izvješća o stanju vinogradarsko vinarske proizvodnje u svijetu
 3. Robinson, J., Harding, J., Vouillamouz, J. (2012.): Wine Grapes. Penguin Books, London

Preporučena literatura

 1. Robinson, J (ed). (2006). The Oxford companion to wine (3th edition), Oxford University Press

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • BOKU, Beč: World Wines and Viticulture
 • UC Davis, Kalifornia: World Viticulture i Critical Evaluation of Wines of the World

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.