Ispiši

Plan sadnje i primjena bilja u krajobraznom oblikovanju (154268)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Program predmeta omogućava studentima stjecanje znanja o primjeni i korištenju bilja unutar projekata krajobrazne arhitekture. Obrađuju se osnovne uloge te kompozicijski principi vegetacijskog oblikovanja unutar oblikovne osnove krajobraznog rješenja. Studenti uče izraditi plan sadnje s pripadajućim tehničkim detaljima i troškovnikom. Primarni naglasak predmeta je na izradi plana sadnje bilja kao jednog od obaveznih dijelova projektne dokumentacije koja se odnosi na izvedbenu fazu oblikovanja otvorenih prostora. Predmet obuhvaća niz predavanja koje upotpunjuju vježbe koje omogućavaju primjenu teorijskih znanja na praktičnim primjerima.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 30
Terenske vježbe: 2
Projektantske vježbe: 28

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Stjecanje znanja o primjeni bilja u projektima krajobrazne arhitekture. Nadopunjavanje znanja o pozicioniranju, grupiranju i odabiru bilja unutar različitih razina projekata krajobrazne arhitekture. Predmet osposobljava studente za izradu plana sadnje te tehničko izvedbenih detalja. Stjecanje znanja o tehničkim specifičnostima sadnje bilja i osnovnim stavkama obrade biljnog materijala u troškovniku.

Oblici nastave

 • Predavanja
  obuhvaćaju teorijske osnove za primjenu i korištenje bilja u projektima krajobrazne arhitekture. Naglasak je pritom dan na osnovne principe manipulacije biljem prilikom oblikovanja otvorenih prostora te tehničku obradu istog prilikom izrade projektne dokumentacije.
 • Projektantske vježbe
  - kroz niz vježbi studenti obrađuju principe primjene i korištenja bilja u projektima krajobrazne arhitekture i to na konkretnim zadacima uz pojedinačne komentare, dijalog te izravno rješavanje zadataka na satu. Vježbe su koncipirane na način da se unutar trajanja nastave omogućava rješenje svakog pojedinačnog (tjednog) zadatka.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
primijeniti principe vegetacijskog oblikovanja unutar oblikovne osnove krajobraznog uređenja nekog srednje zahtjevnog otvorenog prostora pismeni ispit, seminar
izraditi plan sadnje u okviru izvedbenog projekata krajobrazne arhitekture pismeni ispit, seminar
formirati tehničke detalje vezane za plan sadnje kao i segment troškovnika koji se odnosi na biljni materijal i pripadajuće radove u okviru izvedbenog projekata krajobrazne arhitekture pismeni ispit, seminar

Način rada

Obveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti.

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih tjednih zadataka u sklopu vježbi.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminar 1 usmena obrana rada 20% 0 – 59 %
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2,5
Seminar II usmena obrana rada 40 % 0 – 59 %
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2,5
Završni ispit pismeni 40% 0 – 59 %
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1
UKUPNO 100% 6

Ocjenjivanje se temelji na rezultatima projektnih seminara te na temelju završnog pismenog ispita.

Tjedni plan nastave

 1. Biljni materijal u projektima krajobrazne arhitekture - uvodno predavanje / vježbe: terenska nastava 1
 2. Opće uloge bilja u oblikovanju krajobraza / vježbe: uvod u projektni zadatak
 3. Vizualno estetske i funkcionalne uloge bilja u oblikovanju krajobraza / vježbe: određivanje vizualno estetskih i funkcionalnih uloga bilja na projektnom zadatku
 4. Tehničke uloge bilja u oblikovanju krajobraza / vježbe: određivanje tehničkih uloga bilja na projektnom zadatku
 5. Prostorne karakteristike pojedinačnog bilja – utjecaj na krajobraznu kompoziciju / vježbe: određivanje prostornih odnosa i dimenzioniranje biljnih grupacija
 6. Vizualne karakteristike pojedinačnog bilja – utjecaj na krajobraznu kompoziciju / vježbe: određivanje boja, tekstura, habitusa i drugih sličnih karakteristika biljnih grupacija
 7. Principi i smjernice za grupiranja bilja u krajobraznoj kompoziciji / vježbe: konceptualizacija plana sadnje
 8. Principi oblikovanja biljem (vegetacijsko oblikovanje) / vježbe: plan sadnje - odabir biljnih vrsta I
 9. Plan sadnje – općeniti principi / vježbe: plan sadnje- odabir biljnih vrsta II
 10. Plan sadnje u kontekstu izvedbenog projekta krajobrazne arhitekture / vježbe: izrada plana sadnje-tehnički dio 1
 11. Izrada plana sadnje–sadržajna i grafička obilježja / vježbe: izrada plana sadnje-tehnički dio 2
 12. Sadnja bilja i tehnička dokumentacija projekta / vježbe: detalji sadnje bilja
 13. Tehnički detalji vezani za sadnju bilja/ vježbe: izrada troškovnika - 1. dio
 14. Troškovnička obrada biljnog materijala / vježbe: izrada troškovnika - 2. dio
 15. Plan sadnje u različitim tipovima otvorenih prostora / vježbe: tehnički opis

Preduvjeti

Obvezna literatura

 1. Hannebaum, L. (1990.): Landscape design-a practical approach, PRENTICE HALL, Englewood Cliffs, New Jersey. Str.144-232.
 2. Zimmermann, A. (2008.): Constructing landscape, Birkhauser, Berlin. Str. 369-499, 445-479.
 3. Booth, K., (1983.): Elements of Landscape Architectural Design, Waveland press, inc., Prospect Heights, Illinois. Str. 66-126.
 4. Motloch, J.L. (2001.): Introduction to Landscape Design, John Wiley & Sons, inc., New York. Str. 77-90.
 5. Blake, J. (1999.): An Introduction to Landscape Design and Construction, Gower. Str. 124-145.
 6. Nelson, R., W. (2004): Plannting Desidn A Manual of Theory snd Practice, Stipes Publishing, Champaign, Illinois, 315.

Preporučena literatura

 1. Harris W. C., Dines, T.N. (1988.) Time-Saver Standards for Landscape Architecture, McGraw-Hill Book Company, New York. Section 550 i 950.
 2. Hackett B. (1979.): Planting design, E.&F.N.SPON LIMITED, London.
 3. Simonds J.O. (1998.): Landscape Architecture, A manula of site Planning and Design, str. 165-215. McGraw-Hill Professional; third edition.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.