Ispiši

Uvod u krajobrazno oblikovanje 1 (169228)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Uvod u studij i predmet studija. Metodološki pristup projektiranju. Postupak i principi krajobraznog projektiranja. U postupku projektiranja određenje problema kao radno ishodište, definiranje projektnog programa i projektnog zadatka. Važnost i uloga socijalnih odrednica u projektiranju, uloga ekoloških i prostornih parametara. Oblikovanje kao opredmećenje društvenih potreba. Odnos krajobrazne osnove i društvene funkcije. Postupak krajobraznog oblikovanja. Temeljem općih spoznaja o postupka i principa krajobraznog projektiranja utvrđuje se program oblikovanja vrta individualne jedno-obiteljske samostojeće kuće. Položaj i klima i njihov značaj za planiranje vrta. Plan vrta. Međuodnos unutrašnjosti kuće s vanjskim prostorom u funkcionalno prostornu cjelinu. Način korištenja i zaštita vrta. Elementi oblikovanja vrta.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 24
Seminar: 10
Projektantske vježbe: 26

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 71%
Vrlo dobar (4): 81%
Izvrstan (5): 91%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje metode pristupa projektiranju, određivanje problema kao radnog ishodišta.
Studenti (ce) dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja za projektantsko oblikovni rad iz područja krajobrazne arhitekture. Unutar predmeta stječu se znanja o osnovnim tipovima jedno-obiteljske stambene izgradnje i njihovim utjecajima na vrtni prostor i vrijednostima vrtnog prostora

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  vezani za izradu projektnog zadatka na osnovi programa manje socijalne jedinice (individualne obitelji) u integralnom postupku oblikovanja boravišta kao cjeline unutrašnjeg i vanjskog prostora. Stjecanje vještina – samostalno izrađuju i prezentiraju idejno krajobrazno rješenje vrta jednoobiteljske samostojeće kuće u položaju ulaz Sjever- Jug. Konačni produkt je Mapa zbir svih vještina.
 • Projektantske vježbe
  sklopu projektantskih vježbi izvodi se tumačenje kompozicije, grafička prezentacija, analize boravišnih kvaliteta u kući i vrtu, analize vanjskih okolišnih utjecaja, prijedlozi konceptnih rješenja uređenja vrta. Skiciranje. Projektantske vježbe se provode u skupinama (tri skupine od 10 do15 studenata).

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
identificirati prostorne i društvene probleme za definiranje programa oblikovanja kućnog vrta Pismeni ispit, seminar
iskazati ciljeve i izraditi projektni program za uređenje vrta jedno-obiteljske samostojeće kuće Pismeni ispit, seminar
oblikovati različita konceptna rješenja Usmeni ispit, seminar
izdvojiti, opisati i objasniti odabrani koncept Usmeni ispit, seminar
prezentirati oblikovno rješenje osnovnim grafičkim tehnikama Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar

Način rada

Obveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Međuispit Pismeni I 25 % 0 – 60 %
61 - 70 %
71 - 80%
81 -90%
91 - 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 35 1,5
Međuispit Pismeni II 25 % 0 – 60 %
61 - 70 %
71 - 80%
81 -90%
91 - 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 35 1,5
Završni ispit pismeni i usmeni. Seminar pismeni i usmeni. 50% 0 – 60 %
61 - 70 %
71 - 80%
81 -90%
91 - 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
UKUPNO 100% 60 160 6

Ocjenjivanje se temelji na rezultatima dvaju pismenih ispita tijekom semestra, te završnoj usmenoj obrani seminarskog rada, pri čemu u zbirnu ocjenu ulazi i ocjena izrade i prezentacije seminara.
(Ukoliko student položi oba međuispita ocjenom 3 i više; ne treba polagati završni ispit)

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Usmeni ispit Javna prezentacija seminara i odgovaranje na postavljena pitanja Rokovi su utvrđeni na samom početku semestra Rokovi su utvrđeni na samom početku semestra

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u studij i uvod u modul (P); Uvod, prezentacija materijala, obaveze iz modula (PV)
 2. Razvoj i značaj boravišnog prostora (P); Uvod u zadatak, tehnika pisanja, skiciranja, Uvod u kompoziciju 1 (PV)
 3. Urbanističke propozicije u jedno-obiteljskoj izgradnji, ovisnost vrta o tipu kuće, međuodnos interijera i eksterijera (P); Komentar prethodnog zadatka , uvod u kompoziciju II (PV)
 4. Postupak krajobraznog oblikovanja, identifikacija i sociogram obitelji krajnjeg korisnika (P); Komentar prethodnog zadatka , mjerila, grafika, aksonometrija (PV)
 5. Analiza potreba djelatnosti u kući i vrtu, položaj i raspored prostorija u kući i utjecaj na vrt (P); Komentar prethodnog zadatka , ostale grafičke prezentacije i aksonometrijski prikazi (PV)
 6. Zoning, dijagrami, koncepti i idejno rješenje (P); Komentar prethodnog zadatka, uvod u Seminar: samostojeća kuća- sociogram i kompozicija (PV i S)
 7. Grafička prezentacija građevine, Nacrt, Tlocrt, Presjeci, Mjerila (P); Komentar prethodnog zadatka, definiranje projektnog zadatka kuća –vrt, skice i dijagrami (PV)
 8. Međuispit 1; Komentar prethodnog zadatka, topološki dijagram (PV)
 9. Proces oblikovanja, zoning (P); Komentar prethodnih zadataka, tlocrt prizemlja kuće, dijagrami kuća-vrt i konceptualne skice kuća-vrt (PV)
 10. Principi način izražavanja u krajobraznom oblikovanju (P) Komentar prethodnog zadatka, nova varijantna rješenja (PV)
 11. Elementi opreme vrta (P); Komentar prethodnog zadatka, odabir koncepta i njegova razrada
 12. Idejno rješenje (S); Komentar prethodnog zadatka (PV)
 13. Razrada idejnog rješenja (S); Komentar prethodnog zadatka (PV)
 14. Vrednovanje i rasprava o idejnim rješenjima oblikovanja vrt (S)
 15. Međuispit 2.; Prezentacija i obrana seminarskog rada Ocjena mape i komentar nakon pregleda seminarskog rada (S)

Obvezna literatura

 1. Aničić, B. (1997.): Korelacija boravišnih kvaliteta vrtnoga prostora i njegovih strukturnih svojstava. Skripta
 2. Hannenbaum, L. (1990): Landscape Design, a Practical Approach, New Jersey
 3. Van Der Zanden, A.M.(2007.): Landscape design Theory and application
 4. Rapopport (l969.): House form and culture, London, str. 46-6o
 5. Booth, N. (1983): Basic Elements of Landscape Architectural Design, Illinois

Preporučena literatura

 1. Ivanšek F. (1988.): Enodružinska hiša; Ljubljana
 2. Ogrin D. (1983.1988) I vrt je stanovanje. Arhitektura 36-37/186-188,str.22-25
 3. Strižić Z. (1956.): O stanovanju
 4. Stižić Z. (1952.): Arhitektonsko projektiranje
 5. Le Corbusier: Towards a new Arhitecture, str. l9l-l98.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Uvod u prostorsko načrtovanje, Biotehniška fakulteta, Univerze v Ljubljani
 • Landschaftsarchitektur I BOKU, Viena
 • Explorations into landscape architecture, Swedish University of Agricultural Sciences
 • Basics of Landscape Architecture, Anhalt University of Applied Science and Practice of Urban Open Space Design

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.