Ispiši

Tehnike u održivim agroekosustavima (185447)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Predmet „Tehnike u održivim agroekosustavima“ obuhvaća suvremene poljoprivredne tehnike koje se koriste tijekom ekološke proizvodnje, prozvodnje biomase energetskih kultura te proizvodnje u brdsko-planinskim uvjetima.
Cjelokupni program predmeta omogućava studentima da se upoznaju sa suvremenim strojevima i opremom koji se koriste u specifičnim agroekološkim uvjetima poljoprivredne proizvodnje.
Nastava će se provoditi putem predavanja, auditornih vježbi i seminara.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 40
Auditorne vježbe: 10
Seminar: 10

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Cilj predmeta je upoznati studente s najvažnijim strojevima i opremom koji se koriste tijekom ekološkog uzgoja poljoprivrednih kultura, prozvodnji biomase uzgojem energetskih kultura te specifičnom tehnikom za brdsko-planinske uvjete.
Nastavnim programom studentima će biti omogućeno stjecanje novih saznanja o razvoju tehnika vezanih uz područja ekološke poljoprivrede, uzgoja energetskih kultura te uzgoja u brdsko planinskim uvjetima poljoprivredne proizvodnje.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati elemente sustava korištenja poljoprivredne tehnike tijekom uzgoja poljoprivrednih kultura prema načelima ekološke poljoprivrede. Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Opisati mogućnosti korištenja poljoprivrede tehnike u brdsko-planinskim uvjetima poljoprivredne proizvodnje. Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Objasniti specifičnosti i odabrati suvremene strojeve i opremu koji se koriste u proizvodnji biomase energetskih kultura. Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Objasniti načela rada strojeva u zadanim tipovima poljoprivredne proizvodnje. Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Analizirati eksplotacijske parametre i utvrditi energetsku bilancu u nevedenim tipovima poljoprivredne proizvodnje. Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Samostalno pretraživati i interpretirati znanstvene i stručne publikacije u časopisima i zbornicima iz domene poljoprivredne tehnike. Semirarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Oblici nastave
Predavanja – nastava se izvodi PPT prezentacijama
Seminari – studentima se zadaje zadatak vezan uz nastavnu tematiku
Vježbe – na vježbama se rješavaju računski zadaci vezani uz nastavnu tematiku te se znanje zadataka ocjenjuje putem parcijalnog ispita.
Ispravljanje parcijalnih ispita.
Usmeno ispitivanje

Obveze studenta

Predavanja – redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)
Seminari – uredno ispunjene obaveze unutar zadanih zadataka (uvjet za potpis)
Vježbe - redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
1.parcijalni ispit 50% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
2.parcijalni ispit 50% <60% = nedovoljan
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Strojevi i priključci u obradi tla tijekom ekološke proizvodnje
 2. Strojevi za sjetvu i sadnju u ekološkoj proizvodnji
 3. Tehnike za suzbijanje korova i gnojidbu u ekološkoj proizvodnji
 4. Tehnike za aplikaciju sredstava za zaštitu bilja u ekološkoj proizvodnji
 5. Oprema za navodnjavanje u ekološkoj proizvodnji
 6. Strojevi za berbu i žetvu u ekološkoj proizvodnji, I parcijalni ispit (kolokvij)
 7. Specifične izvedbe traktora i tehnika za ekstremne nagibe
 8. Oprema i strojevi u brdsko-planiskim uvjetima krša
 9. Strojevi za košnju,prikupljanje i baliranje u brdsko-planinskim uvjetima
 10. Strojevi i oprema za žetvu i berbu u brdsko-planinskim uvjetima
 11. Tehnika u sadnji i sjetvi energetskih kultura
 12. Jednofazni sistemi žetve energetskih kultura
 13. Višefazni sistemi žetve energetskih kultura
 14. Proračun i analiza eksplotacijskih značajki strojeva i opreme
 15. Osnove energetske bilance poljoprivredne proizvodnje, II parcijalni ispit (kolokvij

Obvezna literatura

 1. Sito, S., Bilandžija, N. (2015): Tehnika u ekološkoj proizvodnji i brdsko-planinskim uvjetima. Interna skripta, Agronomski fakultet u Zagrebu.
 2. Brčić, J., Maceljski, M., Novak, M., Berčić, S., Ploj, T., Barčić, J., Mirošević, N. (1995): Mehanizacija u voćarstvu i vinogradarstvu. Lumen d.o.o., Zagreb, 1995. Sveučilišni udžbenik d.o.o., Zagreb, 1995. Sveučilišni udžbenik

Preporučena literatura

 1. Sinclair , T. R. , Gardner , F. P. (2001): Ecological Perspektive in Plant Production, CAB International.
 2. Neuerburg,W., Padel, S. (1992): Organisch-biologischer Landbau in der Praxis, BLV Verlagsgesellschaft, München..
 3. B. Bell, S. Cousins (1997): Machinery for Horticulture. Farming Press, Ipswich, United Kingdom.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Grundlagen der Agrartechnik II. Fakultät Agrarwissenschaften Universität Hohenheim

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.