Ispiši

GIS i prirodni resursi (144095)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Danas je upravljanje prirodnim resursima postalo nezamislivo bez uključivanja geografskog informacijskog sustava. Cilj ovoga predmeta je upoznati studente s osnovama geografskog informacijskog sustava (GIS), ali i osnovama daljinskih istraživanja odnosno korištenjem različitih vrsta snimaka u proučavanju prirodnih resursa.
Sukladno tome složena je tematska struktura modula za usavršavanje u radu s GIS-om i srodnim tehnologijama. Studenti će o okviru modula dobiti osnovna znanja o: vrstama GIS-a, vrstama i oblicima podataka u GIS-u; geometrijskim podacima i radu s njima; atributnim podacima i radu s njima; povezivanju geometrijskih i atributnih podataka, pretraživanju i načinima analize podataka; kartografskim projekcijama i datumima, skeniranju, digitalizaciji i vektorizaciji te geokodiranju karata; radu s GPS-om; oblikovanju karata, izvještaja i ispisa te praktičnoj primjeni GIS-a.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Fitomedicina (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)
 • Diplomski studij / Agroekologija / Agroekologija (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 12
Laboratorijske vježbe: 18

Izvođač predavanja
 • doc. dr. sc. Vladimir Kušan
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69%
Dobar (3): 70-79%
Vrlo dobar (4): 80-89%
Izvrstan (5): >90%

Opće kompetencije

Nakon odslušanog modula i položenog ispita studenti će imati znanja o: vrstama i karakteristikama računalne tehnike i programske podrške neophodne za GIS; načinima uspostave GIS-a; radom s grafičkim i atributnim bazama podataka; korištenju globalnih pozicijskih sustava (GPS) za održavanje grafičkih baza podataka; uklapanju podataka i produkata daljinskih istraživanja u GIS; primjeni digitalnih modela reljefa (DMR) te analizama podataka i kreiranju novih informacija pomoću GIS-a.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Usvajanje praktičnih iskustava korištenjem GIS-a s ciljem rješavanja problema iz stvarnog svijeta pismeni, usmeni
Razumjeti osnove geografije i kartografije pismeni, usmeni
Prepoznati prostorne podatke koji mogu biti adresirani u GIS-u pismeni, usmeni
Razumjeti ključne komponente i alate GIS programa i kako one rade pismeni, usmeni
Prikupiti i manipulirati podacima prikupljenim GPS-om pismeni, usmeni
Uspostaviti novu bazu podataka, ažurirati je i analizirati prostorne podatke pismeni, usmeni
Kreirati digitalni elevacijski model pismeni, usmeni
provesti prostornu analizu i stvoriti novu informaciju kroz GIS pismeni, usmeni

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
pismeni 100 0-59
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
Ukupno 100 - - 30 90 3
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
usmeni 100 0-59
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
Ukupno 100 - - 30 90 3

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u geografsko informacijski sustav. Povijesni razvitak. Definicije pojmova. Vrste geografsko informacijskih sustava. Prednosti GIS-a.
 2. Načini i uvjeti projektiranja sustava.,Vrste i karakteristike računalne tehnike i programske podrške neophodne za GIS
 3. Formati zapisa za različite baze podataka. Vektorski i rasterski GIS.
 4. Uspostava i održavanje baza podataka. Geometrijski podaci i rad s njima (vektorski, rasterski) Atributni podaci (numerički, opisni) i rad s njima
 5. Unos podataka (kartografske projekcije i datumi, skeniranje, digitalizacija i vektorizacija, geokodiranje)
 6. Povezivanje digitaliziranih podataka s bazama; Uspostava trajnih/virtualnih veza između geometrijskih i opisnih podataka
 7. Analize podataka u GIS-u, Pretraživanje prema lokaciji i/ili atributima, Osnovne GIS funkcije;
 8. Rasterske baze podataka,, rasterizacija, operacije s pikselima, Prostorne analize i generalizacije
 9. Korištenje globalnih pozicijskih sustava (GPS) za održavanje grafičkih baza podataka,
 10. Vrste; način izrade i primjena na konkretnim primjerima; Analiza reljefa korištenjem DMR-a
 11. Integracija podataka dobivenih daljinskim motrenjem u GIS.
 12. Vrste daljinskih istraživanja iz svemira; digitalna interpretacija aero- i satelitskih snimaka; primjena daljinskih istraživanja za proučavanje prirodnih resursa.
 13. Analiza podataka: prostorne analize, numeričke analize; Izrada prostornih prikaza na temelju tabličnih podataka i numeričkih analiza.
 14. Izrada layouta, izrada grafičkih i tabelarnih sadržaja te uklapanje u karte, postavljanje mjerila, kartografske mreže i dr. elemenata karte, ispis u filove i na papir.
 15. Primjeri uporabe GIS-a u agroekologiji, korištenju i upravljanju prirodnim resursima

Obvezna literatura

 1. Oluić, M.: Snimanje i istraživanje Zemlje iz Svemira: sateliti, senzori, primjena. HAZU i Geosat, Zagreb, 516, 2001
 2. Kušan, V.: Nove tehnike izmjere i kartografije, Hrvatske šume, Zagreb, 1994.
 3. Brukner, M. i dr.: GIZIS - osnove, INA INFO, Zagreb, 1994.
 4. Kereković, D.,: GIS u Hrvatskoj, INA - Industrija nafte d.d., Zagreb, 1997.

Preporučena literatura

 1. http://www.geom.unimelb.edu.au/gisweb/ http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/ccrs/learn/tutorials http://www.gisdevelopment.net/tutorials

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.