Ispiši

Pisanje i izlaganje znanstvenog rada (144450)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Struktura istraživanja i postavljanja pokusa, struktura znanstvenog rada, načela pisanja znanstvenog, stručnog i preglednog rada kao i priopćenja na znanstvenom i stručnom skupu, sažeci i posteri. Objašnjenje rezultata istraživanja. Struktura i način izlaganja znanstvenog rada na znanstvenom skupu. Priprema rukopisa i načela izbora časopisa za objavljivanje rukopisa. Vježbe u praktikumu: kako pretraživati baze podataka. Seminari: obrađivanje tema iz znanstvenih radova, njihov prikaz i kritički osvrt na kakvoću izlaganja.

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 6
Auditorne vježbe: 6
Seminar: 18

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69%
Dobar (3): 70-79%
Vrlo dobar (4): 80-89%
Izvrstan (5): 90-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Za dobivanje potpisa potrebno je pohađati nastavu te napraviti i izIožiti dva seminara

Opće kompetencije

Temeljne vještine kvalitetnog izlaganja rezultate znanstvenog i stručnog rada te na koji način rezultate rada napisati u obliku znanstvenog djela i izložiti ih na stručnom ili znanstvenom skupu.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Seminari
 • Vježbe

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Poznavanje strukture znanstvenog i stručnog rada Seminari
Izrada izlaganja u power pointu (ili sličnom softweru) i usmeno izlaganje Seminari
Vještina izlaganja rada Seminari
Kritički pristup objavljenom znanstvenom radu Seminari
Pronalaženje znanstvenih članaka koristeći Internet i baze podataka Seminari

Način rada

Obveze nastavnika

Održati predavanja, seminare, vježbe, ocijeniti studente

Obveze studenta

Pohađanje nastave, izrada dva seminara, sudjelovanje u nastavi, sudjelovanje u raspravi o seminirama i predavanjima

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminar 1 20% 0-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 20 1
Seminar 2 80% 0-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 40 2
Pohađanje nastave i aktivnost na nastavi Bonus bodovi do 5%
UKUPNO 100% 30 60 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminar 1 Tema seminara prema dogovoru Tijekom nastave
Seminar 2 Tema seminara prema dogovoru Tijekom nastave

Tjedni plan nastave

 1. Uvod - Definicija znanosti i znanstvenog rada, načini pisanja u znanstvenom radu, struktura znanstvenog rada
 2. Pisanje znanstvenog rada - Priprema tablica i ilustracija u rukopisu. Ocjena podobnosti pojedinog rada za određeni časopis. Dopisivanje s uredništvom
 3. Prezentacija znanstvenog rada
 4. Prezentacija stručnog rada
 5. Kompjuterski praktikum - Pronalaženje znanstvenih članaka i njihovo arhiviranje. Određivanje važnosti određenog članka za određeno područje. Pronalaženje članaka koji će se koristiti za izradu seminarskih radova. Praktični prikaz rada sa programima Reference Manager i End Note za arhiviranje literature, njihov automatsku pripremu pri izradi znanstvenog djela. Pretraživanje već spremljenih referenci
 6. Seminarski radovi - Praktični prikaz izgleda prezentacije na znanstvenom skupu i priprema polaznika za izradu njihove osobne prezentacije. Prikaz izabranog rada s kritičkim osvrtom svakog od polaznika. Završna izlaganja i rasprava sa studentima o seminarskim radovima.
 7. Seminarski radovi - Praktični prikaz izgleda prezentacije na znanstvenom skupu i priprema polaznika za izradu njihove osobne prezentacije. Prikaz izabranog rada s kritičkim osvrtom svakog od polaznika. Završna izlaganja i rasprava sa studentima o seminarskim radovima.
 8. Seminarski radovi - Praktični prikaz izgleda prezentacije na znanstvenom skupu i priprema polaznika za izradu njihove osobne prezentacije. Prikaz izabranog rada s kritičkim osvrtom svakog od polaznika. Završna izlaganja i rasprava sa studentima o seminarskim radovima.
 9. Seminarski radovi - Praktični prikaz izgleda prezentacije na znanstvenom skupu i priprema polaznika za izradu njihove osobne prezentacije. Prikaz izabranog rada s kritičkim osvrtom svakog od polaznika. Završna izlaganja i rasprava sa studentima o seminarskim radovima.
 10. Seminarski radovi - Praktični prikaz izgleda prezentacije na znanstvenom skupu i priprema polaznika za izradu njihove osobne prezentacije. Prikaz izabranog rada s kritičkim osvrtom svakog od polaznika. Završna izlaganja i rasprava sa studentima o seminarskim radovima.
 11. Seminarski radovi - Praktični prikaz izgleda prezentacije na znanstvenom skupu i priprema polaznika za izradu njihove osobne prezentacije. Prikaz izabranog rada s kritičkim osvrtom svakog od polaznika. Završna izlaganja i rasprava sa studentima o seminarskim radovima.
 12. Seminarski radovi - Praktični prikaz izgleda prezentacije na znanstvenom skupu i priprema polaznika za izradu njihove osobne prezentacije. Prikaz izabranog rada s kritičkim osvrtom svakog od polaznika. Završna izlaganja i rasprava sa studentima o seminarskim radovima.
 13. Seminarski radovi - Praktični prikaz izgleda prezentacije na znanstvenom skupu i priprema polaznika za izradu njihove osobne prezentacije. Prikaz izabranog rada s kritičkim osvrtom svakog od polaznika. Završna izlaganja i rasprava sa studentima o seminarskim radovima.
 14. Seminarski radovi - Praktični prikaz izgleda prezentacije na znanstvenom skupu i priprema polaznika za izradu njihove osobne prezentacije. Prikaz izabranog rada s kritičkim osvrtom svakog od polaznika. Završna izlaganja i rasprava sa studentima o seminarskim radovima.
 15. Seminarski radovi - Praktični prikaz izgleda prezentacije na znanstvenom skupu i priprema polaznika za izradu njihove osobne prezentacije. Prikaz izabranog rada s kritičkim osvrtom svakog od polaznika. Završna izlaganja i rasprava sa studentima o seminarskim radovima.

Obvezna literatura

 1. Kapš, M. 2015. Što je znanost? skripta (pdf format)

Preporučena literatura

 1. Malmfors, B., Garnsworthy, P., Grossman, M. 2000. Writing and presenting scientific papers. Nottingham University Press, UK.
 2. Day, R. A. 1998. How to write and publish a scientific paper. Cambridge University Press, UK.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Тexas А&М University: Seminar in animal science
 • Wageningen University: Techniques for writing and presenting scientific papers
 • Cornell University: Seminar in animal sciences
 • University of Miissouri: Seminar in animal science (critical consideration of research and other selected subjects in animal breeding, animal nutrition, reproductive physiology, growth and development and livestock production and managemen)
 • University of California Davis: Literature in animal science, seminar (critical presentation and analysis of recent journal articles in animal science)
 • University of California Davis: Seminar (Reports and discussions of topics of interest in genetics, nutrition, and physiology as they apply to animal science)

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.