Ispiši

Studiji slučaja u agrobiznisu (26453)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Nastavom će se razviti model koji pokazuje kako fakultet i studenti mogu raditi zajedno, analizirajući i komunicirajući međusobno. Osnovna korist praktičnog dijela modula bit će nova grupa analiza slučaja koji će se predstaviti kao glavni obrazovni izazovi za studente agrobiznisa i ruralnog razvitka. Analiza slučaja može biti najizazovniji zadatak za studente. Ukoliko je pristup valjan, analize slučaja daju studentima priliku da razviju vještine odlučivanja u raznolikom agronomskom kontekstu širom svijeta. Ovo iskustvo može bolje pripremiti studente za izazove njihova posla, nakon diplomiranja. Analiza slučaja može izložiti studenta različitim režimima upravljanja, pravilima upravljanja i situaciji na farmama. Izloženi problemi mogu se fokusirati na proizvodnju poljoprivrednih repromaterijala (inputa), marketing, analizu poduzeća, razvoj uspješne ekonomske procjene i strateško planiranje. Studenti će birati između velike količine informacija, kako bi otkrili probleme, definirali glavne mogućnosti i razvili planove za provedbu i primjenu odluka. Studenti će razviti vještinu komuniciranja kroz pisane izvještaje i usmene prezentacije.

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 15
Auditorne vježbe: 10
Seminar: 5

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Primjena metodologije analize slučaja za ispitivanje pravila ekonomije, financija, rizika upravljanja, te procesa odlučivanja u agrobiznisu. Sva predavanja i analize slučaja bit će usmjerene prema uspješnom upravljanju poslovnih sustava u agrobiznisu. Studenti će razviti poduzetničke vještine upravljanja resursima i poslovnog odlučivanja, utemeljenja, razvijanja poslovanja i povećanja investiranjem na temelju konkurentnih primjera farmi, zadruga, poduzeća i korporacija u agrobiznisu.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  iz područja rješavanja poduzetničkih problema u području poslovnog organiziranja, financiranja, investicija, te uvođenja novih tehnologija u agrobiznisu. Vježbe se izvode u jednoj grupi.
 • Seminari
  vezani uz samostalnu izradu i prezentaciju seminarskog rada korištenjem metodologije studija slučaja na odabranom primjeru iz agrobiznisa.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
identificirati probleme u poslovanju Pismeni
dizajnirati poslovne skice i modele poslovanja u studiju slučaja, kao i anketne upitnice za pripremu studija slučaja Pismeni
ustanoviti posebnosti u različitim poslovnim sustavima i granama poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda Pismeni
prezentirati studije slučaja u agrobiznisu Pismeni
zaključiti uzroke i posljedice poslovnih odluka Pismeni

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje auditornih vježbi i predavanja
Pomoć pri izradi seminara

Obveze studenta

Sudjelovanje u nastavi
Izrada seminarskog rada

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvojenost programskog sadržaja-završni pismeni ispit 100% do 12
12-13
14-16
17-18
19-20
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 60 2
Aktivnosti na seminarskoj nastavi 0% 5 15 0,5
Kontinuirano pohađanje nastave 0% 10 15 0,5
UKUPNO 100% 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Kontinuirano pohađanje nastave Dolazak studenata na nastavu se provjerava i uvjet je za pristupanje pismenom dijelu ispita, kao i za dobivanje potpisa. Zadnje predavanje Nije moguća

Tjedni plan nastave

 1. P: Identificiranje problema, analiza mogućnosti
 2. P: Izbor i donošenje odluke, implementacija u poslovanje
 3. P: Upravljanje sredstvima u poslovanju
 4. P: Utvrđivanje učinkovitosti poslovanja
 5. P: Dinamika poslovnog sustava, analiza odluka
 6. P: Poduzetničke strategije i taktike u agrobiznisu
 7. P: Strategije prilagodbe mjerama agrarne politike i tržištu poljoprivrednih proizvoda
 8. P: Biznis u organizacijskim jedinicama
 9. P: Proces odlučivanja o uvođenju novih tehnologija
 10. P: Strategija inovacijskog managementa u agrobiznisu
 11. P: Taktika uvođenja inovacija u poslovne sustave agrobiznisa
 12. P: Poslovanje i upravljanje zadrugama u agrobiznisu
 13. P: Financiranje i financijsko poslovanje zadruga
 14. P: Problem poslovnih odluka u zadrugarstvu
 15. P: Primjeri rješavanja poduzetničkih problema u području poslovnog organiziranja, financiranja, investicija, te uvođenja novih tehnologija u agrobiznisu

Obvezna literatura

 1. Koutsoyiannis, Anna (2008). Modern Microeconomics . -2nd ed., MacMillan.
 2. Seperich,George J.… et al, (1996). Cases in Agribusiness Management. -2nd ed., Gorsuch Scaribrick, Arizona
 3. Helfert, Erich A. (1991). Techniques of Financial Analysis. -7th ed., Boston: Irwin.
 4. Cobia, David W. (1989). Cooperatives in Agriculture. New Jersey: Prentice-Hall.
 5. Helmberger, Peter G. (1991). Economic Analysis of Farm Programs. McGraw-Hill

Preporučena literatura

 1. Norman, D.W., Worman, F.D., Siebert, J.D., Modiakgotla, E. (1995). The farming systems approach to development and appropriate technology generation. Rome: FAO
 2. McConnell, D.J., Dillon, J.L. (1997). Farm Management for Asia: a Systems Approach. Rome: FAO.
 3. Helfert, E.A., (2001). Financial Analysis Tools and Techniques: a Guide for Managers,. McGraw-Hill,.
 4. Alston, J.M., Pardey, P., Smith, V.H. eds. (1999). Paying for Agricultural Productivity. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 5. Rogers, E. M.(1995). Diffusion of Innovations. -4th ed., New York: Free Press.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Project Module Agribusiness, University of Hohenheim
 • Microeconomics, University of Hohenheim

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.