Ispiši

Vodni režim supstrata u zaštićenom prostoru (144541)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Modul je sastavljen od tri programske cjeline koje obrađuju usko-specijalizirane teme (sustave odvodnje i navodnjavanja, karakteristike objekata i opreme, karakteristike supstrata, ishranu bilja, kakvoću vode, kemijski sastav hranive otopine) iz područja gospodarenja vodom u suvremenih tehnologijama uzgoju poljoprivrednih kultura u zaštićenim objektima (staklenicima, plastenicima, tunelima).

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Melioracije (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 33
Auditorne vježbe: 13
Laboratorijske vježbe: 6
Seminar: 4
Terenske vježbe: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): >91%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje nastave i seminarski rad

Opće kompetencije

Modul omogućuje znanja i vještine vezana za gospodarenje vodom (odvodnju, navodnjavanje, kakvoću vode i hranive otopine, odabir supstrata), mikroklimu (karakteristike pokrovnih materijala) te ishranu bilja (dijagnostičke metode opskrbljenosti i potrebe za biogenim elementima) u uzgoju poljoprivrednih kultura u zaštićenim prostorima.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  Vježbe auditorne (samostalno)
 • Terenske vježbe
  terenske (skupine do 15 studenata)
 • Seminari
  Seminari (samostalno uz usmenu prezentaciju odabrane teme)

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
optimalno gospodariti vodnim režimom u uzgoju poljoprivrednih kultura u zaštićenim prostorima Parcijalni ispit (kolokvij)
poznavati osnovne elemente i sustave odvodnje u zaštićenim prostorima Parcijalni ispit (kolokvij)
poznavati osnovne elemente i sustave navodnjavanja u zaštićenim prostorima Parcijalni ispit (kolokvij)
znati glavne karakteristike pokrovnih materijala i tipovi zaštićenih prostora Parcijalni ispit (kolokvij)
poznavati opremu za regulaciju mikroklime zaštićena prostora Parcijalni ispit (kolokvij)
znati glavne karakteristike hidroponskog uzgoja bilja Parcijalni ispit (kolokvij)
prepoznati i identificirati simptome nedostatka i suviška makro i mikroelemenata na biljkama Parcijalni ispit (kolokvij)
izačunati količine gnojiva potrebnih za pripremu hranjive otopine Parcijalni ispit (kolokvij)
demonstrirati uzorkovanje i pripremanje uzoraka supstrata, biljnog materijala i hranjive otopine Parcijalni ispit (kolokvij)
prilagoditi gnojidbu prema rezultatima kemijskih analiza, zahtjevima kultura i fazi razvoja. Parcijalni ispit (kolokvij)

Način rada

Obveze nastavnika

Redovito održavanje nastavnog programa

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave, prezentacija seminara

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Test znanja 1 30% <60%
60-70%
71-80%
810-90%
>91%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
11 predavanja, 8 vježbe 50 1,7
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Test znanja 2 30% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
>910%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
11 predavanja, 8 vježbe 50 1,7
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Test znanja 3 30% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
>910%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
11 predavanja, 7 vježbe 50 1,6
Seminar 10% 4 30 1,0
Ukupno 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje. Karakteristike supstrata i glavni klimatski parametri u zaštićenim prostorima. P
 2. Reguliranje suvišnih voda u uzgojnom supstratu. Sustavi odvodnje u zaštićenim prostorima. P
 3. Reguliranje suvišnih voda u uzgojnom supstratu. Sustavi odvodnje u zaštićenim prostorima. P
 4. Reguliranje nedostatka vode u zaštićenim prostorima. Sustavi navodnjavanja u zaštićenim prostorima. Doziranje vode pri navodnjavanju. P
 5. Reguliranje nedostatka vode u zaštićenim prostorima. Sustavi navodnjavanja u zaštićenim prostorima. Doziranje vode pri navodnjavanju. P
 6. Parametri sustava navodnjavanja. Kvaliteta vode za navodnjavanje. Ispiranje suvišnih soli iz uzgojnog supstrata. P*
 7. Parametri sustava navodnjavanja. Kvaliteta vode za navodnjavanje. Ispiranje suvišnih soli iz uzgojnog supstrata. P
 8. Pokrovni materijali i tipovi zaštićenih prostora. Oprema za regulaciju mikroklime zaštićena prostora. P
 9. Uvod u hidroponski uzgoj. P
 10. Terenske vježbe iz hidroponskog uzgoja povrća. V
 11. Priprema hranjive otopine – izračun potrebnih količina soli i troškova gnojidbe po jedinici površine. Metode dijagnostike u zaštićenim prostorima. Vizualna dijagnostika i primjena brzih test metoda (histokemijske metode) u dijagnostici. P
 12. Čimbenici koji utječu na usvajanje hraniva u hidroponskom uzgoju. Problematika uzorkovanja biljnog materijala i priprema za kemijsku analizu (uzorkovanje, priprema uzoraka za analizu i spaljivanje uzoraka. P
 13. Dinamika hraniva u biljci. Kemijska analiza biljnog materijala. Interpretacija dobivenih rezultata sa graničnim vrijednostima. Specifičnosti gnojidbe u zaštićenim prostorima. P
 14. Laboratorijske i terenske vježbe o kakvoći vode i mjerenju vlage u tlu/supstratima. V
 15. Seminar. S

Obvezna literatura

 1. Ondrašek G, Petošić D, Tomić F, Mustać I, Filipović V, Petek M, Lazarević B, Bubalo M. 2015. Voda u agroekosustavima. Sveučilišni udžbenik. Agronomski fakultet, Zagreb.
 2. Tomić F. i Ondrašek G. 2008. Interna skripta iz predmetnog modula
 3. Čoga L. Predavanja i Power Point prezentacija
 4. Benton Jones, J. (2012.) Hydroponics
 5. Borošić J i Benko B. Interna skripta

Preporučena literatura

 1. Salvino, L., (2003). Colture senza suolo in ambiente mediterraneo
 2. Parađiković, N., Kraljičak, Ž. (2008). Zaštićeni prostori – plastenici i staklenici

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.