Ispiši

Programiranje u programima SAS i R (144451)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Modul osposobljava studente za kodiranje u programskim jezicima SAS i R koje je nužno za razvoj nove statističke metodologije, ili kombiniranje postojećih metoda u integrirane procedure. Nastava je osmišljena kroz objašnjavanje funkcionalnih primjera (od ideje, preko koda, do outputa i objašnjenja) i kroz pisanje samostalnih kodova za upoznavanje s programskim strukturama (petlje, uvjetovanja, aritmetički i logički operatori), samostalno definiranje funkcija. Svrha modula nije učenje statistike, već savladavanje programerskog razmišljanja i programskog koda koji nam omogućuju dostizanje rješenja za problemske zadatke i situacije.
Dodatno, modul omogućuje studentima upoznavanje i rad s osnovnim formatima genomskih podataka, te je od iznimne koristi u istraživačkom radu u području genetike jer omogućuju pojedincu da korištenjem vlastitog znanja i iskustva, raspoložive podatke servisa za genotipiziranje iskoristi u najširem opsegu. Takvi podaci predstavljaju velike baze koje u ovom modulu, putem SAS-a i R-a, studenti obrađuju i njima manipuliraju kako bi stvorili ulazne datoteke za programe u kojima će se odvijati daljnja analiza. Modul se izvodi putem predavanja, vježbi u praktikumu i seminarskog rada.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 24
Vježbe u praktikumu: 32
Seminar: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71%-80%
Vrlo dobar (4): 81%-90%
Izvrstan (5): 91%-100%

Opće kompetencije

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o programiranju u programima SAS i R.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe u praktikumu za kvantitativnu genetiku u programima SAS i R
 • Seminari
  Seminari – o programiranju u programima SAS i R

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti programsku strukturu, petlju, uvjetovanja, te aritmetičke i logičke operatore Pismeni, Usmeni
Odabrati pravilnu kodiranu funkciju kod jednostavnih i složenih funkcija. Pismeni, Usmeni
Prepoznati i razlikovati matematičke operacije u kodu programa SAS i R. Pismeni, Usmen
Objasniti genomske podatke i njihovu uporabu Pismeni, Usmeni

Način rada

Obveze nastavnika

Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni putem e-maila i Dropboxa; kalendar važnijih događanja za kolegij dostupni putem e-maila i Dropboxa; obavijesti vezane uz kolegij dostupni putem e-maila i Dropboxa; zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama dostupni putem e-maila i Dropboxa; upute za korištenje nastavnih materijala uz zasebne cjeline dostupni putem e-maila i Dropboxa, predavanja i ocjenjivanje studentskih zadaća, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Obveze studenta

Prisustvovanje predavanjima, vježbama u praktikumu i seminarima je obavezno, te studenti moraju sudjelovati aktivno i individualno u predavanjima i vježbama izradom individualnih programskih skripti s komentarima. Iza prvog dijela semestra studenti imaju zadaću koju moraju dostaviti predmetnom nastavniku nakon zimskih blagdana. Individualne programske skripte s komentarima studenti trebaju predati prije ispita. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi, izrada individualnih programskih skripti, te rješavanje zadataka za domaću zadaću

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit 50 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
Usmeni ispit 50 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Aktivnost na nastavi (vježbama i predavanjima) Studenti trebaju aktivno sudjelovati na predavanjima i vježbama, te spremati i predati vlastite programske skripte sa kodom i komentarima. Jednom za vrijeme semestra potrebno je riješiti zadatke za domaću zadaću i spremiti i predati programske skripte. Prije izlaska na ispit.
Pismeni ispit Pismeni ispit sadrži 5 zadataka iz SAS i R programiranja Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim nakon svakog predavanja putem e-maila. Prepisivanje je zabranjeno Prijavljuje se u sustavu ISVU
Usmeni ispit Usmeni dio ispita održava se nakon pismenog dijela ispita. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim nakon svakog predavanja putem e-maila. Prijavljuje se u sustavu ISVU

Tjedni plan nastave

 1. Uvod o strukturi programa u SAS- u i R-u. P
 2. Spajanje podataka iz više datoteka, rad sa nizovima, računanja sa datumima. P
 3. Uvod o strukturi programa u SAS- u i R-u – primjeri. V
 4. Spajanje podataka iz više datoteka, rad sa nizovima, računanja sa datumima – primjeri. V
 5. Osnove o SAS funkcijama, matematičke transformacije, aritmetičke funkcije, funkcije za promjenu formata varijabli, uklanjanje praznih mjesta iz zapisa. P
 6. Osnove o SAS funkcijama, matematičke transformacije – primjeri. V
 7. Funkcije za promjenu formata varijabli, uklanjanje praznih mjesta iz zapisa –primjeri. V
 8. Osnove o R funkcijama, rad s matematičkim funkcijama. P
 9. Osnove o R funkcijama, rad s matematičkim funkcijama – primjeri. V
 10. Osnove o SAS makro programiranju, rad s makro varijablama, funkcijama i programima.P + V
 11. Rad s objektima i generičke funkcije u R-u sa primjerima. P + V
 12. Velike baze podataka – upoznavanje s podacima u genomskim bazama podataka i njihovim formatima. Problematika rada s velikim bazama podataka u SAS-u i R-u. P*
 13. Uvođenje podataka iz velikih baza podatka u programe SAS i R. V
 14. Manipulacija i uređenje velikih baza podataka u SAS-u R-u. Priprema podataka za daljnje analize. V
 15. Seminar u kojem će studenti prikazati programe napisane u programima SAS i R na kraju semestra i potom slijedi usmeni ispit. S

Obvezna literatura

 1. Cody, R. i Pass, R. (1995): SAS® Programming by Example, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
 2. Matloff, N. (2011): The Art of R Programming: A Tour of Statistical Software Design

Preporučena literatura

 1. Svolba G. (2006): Data Preparation for Analytics Using SAS, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
 2. Chambers, J. M. (2008): Software for dana analysis. Programming with R.
 3. http://science.geof.unizg.hr/todo-platform/

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • SAS advanced programing, Université Catholique de Louvain, Belgija
 • Software for Statistics, INSA Tolouse, Francuska
 • Advanced programing in R, Linköping University, Švedska

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.