Ispiši

Ekološko travnjaštvo (143995)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Svrha modula „Ekološko travnjaštvo“je stjecanje specifičnih znanja i vještina iz ekološke proizvodnje na travnjacima i korištenja krme s travnjaka.
U okviru modula „Ekološko travnjaštvo“ naglasak se stavlja na stjecanje znanja i savladavanje vještina neophodnih za proizvodnju krme na travnjacima u okviru ekološke proizvodnje, naglašavajućivažnost travnjaštva - trava i mahunarki u održavanju plodnosti tla i kruženju hranjiva u tlu u ekološkim proizvodnim sustavima, te hranidbi domaćih životinja u ekološkom uzgoju.
Nakon uvodnog dijela (definicija travnjaka, standardi, ograničenja te uloga travnjaka u ekološkoj proizvodnji), modul obuhvaća slijedeća područja: agroekološki aspekti proizvodnje na travnjacima; morfološke i biološke osobine, te najvažnije vrste trava i sitnozrnih mahunarki; agrotehničke mjere i osnove biljne ishrane bilja u ekološkoj proizvodnji na travnjacima; konzerviranje krme s travnjaka – proizvodnja sijena i sjenaže, te kvaliteta krme sa travnjaka sa posebnim naglaskom na napasivanje i uređenje pašnjaka.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R2

Sati nastave: 60
Predavanja: 40
Vježbe u praktikumu: 7
Seminar: 8
Terenske vježbe: 5

Izvođač predavanja
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 61-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): >91%

Uvjeti za dobivanje potpisa

pohađanje nastave, seminarski rad, zadatak sastavljanja DTS-a i fotoherbarij

Opće kompetencije

Stjecanje znanja i savladavanje vještina neophodnih za proizvodnju krme na travnjacima u okviru ekološke proizvodnje.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Auditorne vježbe
 • Konzultacije
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
 • Vježbe u praktikumu
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Razumijeti ulogu travnjaka u ekološkoj proizvodnji Kolokvij, Pismeni, Usmeni
Razumijeti i primjeniti agrotehničkih mjera u sklopu ekološke proizvodnje na travnjacima Kolokvij, Pismeni, Usmeni, seminarski rad, zadaci
Identificirati osnovne vrste trava i mahunarki za sjetvu travnjka Kolokvij, Pismeni, Usmeni, seminarski rad, zadaci
Smjestiti trave i mahunarke u potrebne agroekološke uvjete Kolokvij, Pismeni, Usmeni, seminarski rad, zadaci
Opisati i primijeiti uspostavu travnjaka, proizvodnju i korištenje krme s travnjaka Kolokvij, Pismeni, Usmeni, seminarski rad, zadaci

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje nastave, preporuka osnovnih i naprednih nastavnih materijala, konzultacije.

Obveze studenta

Pohađanje nastave, izrada seminarskog rada i ostalih zadataka tijekom semestra, polaganje ispita

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 15 bodova (7 %) 4 12 0,4
1. kolokvij 60 bodova (29,5%) 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
18 54 1,8
2. kolokvij 60 bodova (29,5%) 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
18 54 1,8
Seminarski rad 70 bodova (34%) 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Ukupno 205 bodova (100 %) 0-60 % nedovoljan (1) 61-70 % dovoljan (2) 71-80 % dobar (3) 81-90 % vrlo dobar (4) 91-100 % odličan (5) 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
1. kolokvij u 7. ili 8. tjednu nastave usmeni ispit
2. kolokvij u 15. tjednu nastave usmeni ispit
Seminarski rad prema dogovoru
usmeni ispit prema potrebi

Tjedni plan nastave

 1. Multifunkcionalna uloga travnjaka, Principi i standardi ekološke proizvodnje na travnjacima P
 2. Uloga travnjaka u ekološkoj proizvodnji P
 3. Agroekološki aspekti proizvodnje na travnjacima P
 4. Morfološke i biološke osobine trava i sitnozrnih mahunarki PK
 5. Biljne vrste na travnjacima u ekološkoj proizvodnji P, T
 6. Biljne vrste na travnjacima u ekološkoj proizvodnji P, T
 7. Biljne vrste na travnjacima u ekološkoj proizvodnji P
 8. Biljne vrste na travnjacima u ekološkoj proizvodnji P, S
 9. Agrotehničke mjere i sustavi obrade tla kod zasnivanja travnjaka u ekološkoj proizvodnji, Agrotehničke mjere u ekološkoj proizvodnji na travnjacima, Djetelinsko travne smjese, Sjetva travnjaka P, PK
 10. Osnove biljne ishrane u ekološkoj proizvodnji na travnjacima P
 11. Korištenje travnjaka-košnja P
 12. Korištenje travnjaka-napasivanje P, PK
 13. Korištenje travnjaka-uređenje pašnjaka T, PK
 14. Gospodarenje travnjacima u ekološkoj proizvodnji, Biljne vrste na travnjacima u ekološkoj proizvodnji P, S
 15. Biljne vrste na travnjacima i korištenje travnjaka S

Obvezna literatura

 1. Štafa, Z., Stjepanović, M. i Bukvić, G. (2008) Trave za proizvodnju krme i sjemena. Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu (odabrana poglavlja)
 2. Hopkins, A. (ur) (2000) Grass its production and utilization, Blackwell Science. (odabrana poglavlja)
 3. Younie, D. (2000) The role and management of grassland in organic farming organic management. U: Hopkins, A. (ur.) Grass its production and utilization. Blackwell Science, 365-393.
 4. Jefferson, R.G. i Robertson, H.J. (2000) Grassland management for natural landscapes and wildlife. U: Hopkins, A. (ur.) Grass its production and utilization. Blackwell Science, 293-316.
 5. Znaor, D. (1996). Ekološka poljoprivreda, Nakladni zavod Globus, Zagreb
 6. Wilkinson, J.M. (ur.) Organic livestock farming. Papers presented at conferences held at the Heriot-Watt University, Edinburgh and at the University of Reading, 9-10 February 2001, Lincoln, UK: Chalcombe Publications, chapter 6, pp. 75-102.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.