Ispiši

Ruralna i urbana sociologija (185438)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Uspješan rad u bilo kojem segmentu struke krajobrazne arhitekture podrazumijeva poznavanje i razumijevanje općih i specijalističkih društvenih znanosti.
Program modula Ruralna i urbana sociologija omogućuje studentima krajobrazne arhitekture stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja iz ove dvije posebne sociologije koja su neophodna za uspješan studij te razumijevanje i primjenu krajobrazno-arhitektonskih znanja.
Programski dijelovi modula su sljedeći:
Opća sociološka teorija i saznanja pruža studentima temeljna znanja koja su potrebna za razumijevanje načina života ljudi u ruralnim i urbanim područjima, u različitim zemljama svijeta kao i s problemima do kojih život u prostoru dovodi.
U okviru ruralne sociologije proučavaju se načini života temeljeni na tradiciji kao i na mnogobrojnim inovacijama do kojih je došlo u moderniziranim selima. Proučavaju se i procesi kroz koje selo prolazi od moderne do danas. Također, studentima se pružaju osnovni koncepti suvremenog pristupa ruralnom društvu, kao što su ruralni razvoj i održivi razvoj.
U drugom segmentu predmeta, studentima se objašnjavaju osnovni elementi tzv. urbane civilizacije, problematike planiranja velikih urbanih aglomeracija, prometa, urbanih servisa, javnih prostora, socijalne segregacije i mnogih drugih fenomena koji su nužni krajobraznom arhitektu u boljem razumijevanju društvene zbilje u kojoj djeluje i projektira.
U seminarima koji se temelje na ključnim djelima iz ruralne i urbane sociologije, studenti prezentiraju najvažnije koncepte, teorije i rezultate najrelevantnijih istraživanja.
Ispit iz ovog predmeta sastoji se iz pisane i usmene provjere znanja, ocjene iz prezentacije i pisanog seminara. Posebni testovi provjere znanja izrađuju se za segment ruralne i urbane sociologije.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 30
Seminar: 30

Izvođač predavanja
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 70-80%
Vrlo dobar (4): 80-90%
Izvrstan (5): 90-100%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava polaznike za razumijevanje osnovnih društvenih procesa u ruralnim i urbanim društvima sadašnjice. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja osnovnih socijalnih procesa koji su temelj za razumijevanje složenih elemenata ruralnih i urbanih društava.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Povezati temeljna sociološka znanja sa specifičnim saznanjima iz ruralne i urbane sociologije Pismeni ispit, seminarski rad
Prepoznati važnost primjene stečenih znanja iz područja ruralne i urbane sociologije Pismeni ispit, seminarski rad
Prepoznati i definirati društvene procese i probleme suvremene urbane civilizacije i ruralnih Pismeni ispit, seminarski rad
Analizirati konkretan primjer urbane ili ruralne lokalne zajednice kroz prizmu ruralnog i urbanog održivog razvoja (struktura stanovništva, društvena infrastruktura, značajke prostora Pismeni ispit, seminarski rad
Napisati seminarski rad te ga usmeno izložiti i prodiskutirati na odabranu temu i pri tome prikazati osnovne ideje iz literature, prepoznati empirijske primjere i povezati ih s teorijskim pristupima, komentirati ideje autora, zaključiti na koji način bi obrađene ideje i/ili primjeri bili primjenjivi u Hrvatskoj ili široj zajednici, društvu. Seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja i organiziranje seminarske nastave, konzultacije pri izradi seminarskih radova.

Obveze studenta

Pohađanje nastave, sudjelovanje u diskusijama, izrada i izlaganje seminarskog rada, polaganje parcijalnih ili završnog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usmeni ispit 70 0-59
60-69%
70-79%
80-89%
90-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 60 3
Seminarski rad 30 0-59
60-69
70-79
80-89
90-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 60 3
UKUPNO 100% 60-69 – dovoljan (2) 70-79 – dobar (3) 80-89 – vrlo dobar (4) 90-100 – odličan (5) 60 120 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminarski rad Izlaganje seminarskog rada na odabranu temu i diskusija. Ocjenjuje se kvaliteta pismenog dijela seminara i usmenog izlaganja. Predaja pri izlaganju. Predaja do kraja nastave u tekućem semestru

Tjedni plan nastave

 1. Uvod i ciljevi kolegija, pregled tematskih cjelina kroz cijeli semestar, upoznavanje sa studentima. Organizacija seminarske nastave, struktura seminara, izbor i podjela seminarskih tema.
 2. Nastanak ruralne sociologije, Europa, SAD, Hrvatska
 3. Ruralno društvo, obilježja i funkcije, mjerenje ruralnosti.
 4. Društveni procesi koji utječu na selo. Globalna i lokalna perspektiva.
 5. Ruralni razvoj i teritorijalni kulturni identitet, utjecaj modernizacijskih procesa na ruralni identitet, subkulturne razlike ruralnih društava, društvene grupe na selu.
 6. Uloga poljoprivrede u suvremenom ruralnom razvoju, održiva i lokalna poljoprivreda, multifunkcionalnost, socijalni kontekst poljoprivrede.
 7. Održive ruralne zajednice; ekosela i tranzicijski gradovi. Budućnost ruralnih društava.
 8. Čikaška škola urbane sociologije
 9. Razvoj urbane sociologije iza 1960.-ih
 10. Što je suvremeni grad?
 11. Urbana područja i urbanizacija
 12. Urbanizacija u zemljama u razvoju.
 13. M. Castells i teorija urbanizacije
 14. Globalni grad S. Sassen
 15. Budućnost urbanog društva

Obvezna literatura

 1. Čaldarović, Ognjen (2011) Urbano društvo na početku 21. stoljeća. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 2. Čaldarović, Ognjen (2012) Čikaška škola urbane sociologije. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 3. Čaldarović, Ognjen (1985) Urbana sociologija. Zagreb: Globus.
 4. Mumford, Lewis (1986) Grad u historiji. Zagreb: Naprijed (pogl. I-III; XVI-XVIII).
 5. Cifrić, Ivan (2003) Ruralni razvoj i modernizacija. Zagreb: IDIS. str. 19-110; 443-451.
 6. Woods, Michael (2020) Ruralna geografija. Zagreb: Agronomski fakultet. (u pripremi za objavu)
 7. Materijali s predavanja i seminara

Preporučena literatura

 1. Šarinić, J. i Čaldarović, O. (2015) Suvremena sociologija grada. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 2. Zlatar, J. (2013) Urbane transformacije suvremenog Zagreba. Sociološka analiza. Zagreb: Plejada i Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.
 3. Girardet, H. (2004) Cities, people, planet: liveable cities for s sustainable world. Chichester: Wiley-Academy.
 4. Ståhle, A. (2016) Closer together: this is the future of cities. Årsta: Dokument Press.
 5. Gulin Zrnić, Valentina (2009) Kvartovska spika. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku; Naklada Jesenski i Turk.
 6. Rihtman-Auguštin, D. (1984) Struktura tradicijskog mišljenja. Zagreb: Školska knjiga.
 7. Knežević, S. (2011) Zagreb: Grad, memorija, art. Zagreb: Meander Media

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Urban Sociology, Indiana University, Bloomington, SAD
 • Prostorska sociologija, FDV – Fakulteta družbene vede, Ljubljana, Slovenija
 • Rural sociology, Central European University, Budimpešta, Mađarska
 • Rural studies and social policy, Durham University, Durham, Ujedinjeno Kraljevstvo

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.