Ispiši

Projektni menadžment i projekti u agrobiznisu (87428)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

U agrobiznisu, sa stajališta poduzetničkih projekata u ruralnom prostoru, vrlo je važno poznavati načela izrade projektnih planova, apliciranje projekata za izvore financiranja, kao i izradu lokalnih planova održivog razvoja. Strategija poslovanja većine poslovnih subjekata temelji na projektima rasta i razvoja. Za uspješnu pripremu projekata i njihovo izvođenje je potrebna dobra projektna organizacija koja ovladava projektnim procesom u svim fazama od strategijske pripreme projekata do konačnog cilja. Namjena modula je upoznati studente s teoretskim osnovama projektnog menadžmenta, financijama i investiranjem agrobiznisa, te razvojnim projektima i investicijama u domaćoj teoriji i praksi.
Predavanjima će se posebno obraditi specifičnosti financiranja i investiranja projekata poljoprivrede, osnove financiranja i donošenja odluke o investiranju malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu, te procesa planiranja, pripreme i izvedbe investicijskog projekta u agrobiznisu. Studenti će vježbama i seminarima biti obučeni za samostalnu izradu različitih vrsta investicijskih projekata u agrobiznisu, te njihovu napredniju tehnološko-ekonomsku ocjenu (analitiku).

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 30
Auditorne vježbe: 20
Seminar: 10

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Studenti će ovladati osnovnim znanjima i tehnikama projektnog menadžmenta i investiranja u agrobiznisu, te praktičnog izvođenja projekata. Bit će osposobljeni za izradu i stručnu ocjenu investicijskih projekata u agrobiznisu.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Predavanjima će se posebno obraditi specifičnosti financiranja i investiranja u projekte u agrobiznisu, osnove financiranja i donošenja odluke o investiranju malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu, te procesa planiranja, pripreme i izvedbe investicijskog projekta u agrobiznisu.
 • Auditorne vježbe
  Iz područja projektnog menadžmenta i financiranja projekata u agrobiznisu, ruralnom razvoju i istraživačkim projektima,te računalnih alata i podrške projektnog menadžmenta. Vježbe se izvode u jednoj grupi.
 • Seminari
  Vezani uz metode i metodologiju planiranja i upravljanja projektima u Hrvatskoj i EU, te izradu i stručnu ocjenu investicijskih programa u agrobiznisu

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
ustanoviti konkurentsku sposobnost poslovne organizacije Pismeni, seminar
izdvojiti dijelove životnog ciklusa projekta Pismeni, seminar
upravljati investicijskim projektom u agrobiznisu Pismeni, seminar
dizajnirati poslovni plan Pismeni, seminar
prezentirati poslovnu ideju Pismeni, seminar

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje auditornih vježbi i predavanja
Pomoć pri izradi seminara

Obveze studenta

Aktivno sudjelovanje u nastavi
Izrada seminarskog rada

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvojenost programskog sadržaja - završni pismeni ispit 60% do 42
42-49
50-56
57-62
63-70
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 150 3
Aktivnost na seminarskoj nastavi 30% 10 50 2
Kontinuirano pohađanje i aktivno sudjelovanje na nastavi 10% 20 100 1
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. P: Pojam, definiranje, ciljevi i značajke projekta, povijesni razvoj. A: Obilježja projektnog menadžmenta i menadžera.
 2. P: Uloga strategije u projektnom menadžmentu, projektna okolina i životni ciklus projekta. A: Projektna okolina i životni ciklus projekta.
 3. P: Projektni zadaci, etape - početna, implementacijska i zaključivanje projekta, revizija projekta, projektni rizici i upravljanje projektnim rizicima. A: Projektni zadaci, etape i revizija projekta.
 4. P: Znanost kao proizvodna snaga društva, tehnika i tehnologija kao sredstvo poduzetništva i menadžmenta, razvoj i organizacija znanstvenih parkova. A: Uvođenje novih proizvoda i tehnologija u agrobiznisu.
 5. P: Znanost kao proizvodna snaga društva, tehnika i tehnologija kao sredstvo poduzetništva i menadžmenta, razvoj i organizacija znanstvenih parkova. A: Upravljanje projektima.
 6. P: Projekti poslovnih integracija u agrobiznisu, upravljanje i metodologija upravljanja projektima u agrobiznisu. A: Metode i metodologija planiranja i upravljanja projektima u Hrvatskoj i EU.
 7. P: Investicije i investicijsko planiranje, upravljanje investicijskim projektom u agrobiznisu. A: Investicijsko planiranje, investiranje u mala i srednja poduzeća, investicijski projekti po granama proizvodnje.
 8. P: Projekti financiranja u poduzetničke ideje, projekti financiranja u agrobiznisu, financiranje znanstveno istraživačkih projekata u agrobiznisu, financiranje uvođenja novih tehnologija i proizvoda. A: Metode i tehnike određivanja učinkovitosti poslovanja, dinamika poslovnog sustava, planiranje i izbor financiranja.
 9. P: Projektna organizacija, obilježja projektnog menadžmenta u međunarodnim projektima u agrobiznisu, međunarodni znanstveno istraživački i razvojni projekti. S: Primjeri projekata i organizacije projekta u agrobiznisu.
 10. P: Izvori financiranja projekata i natječaji za financiranje, međunarodno i domaće financiranja projekata, primjeri prijava na natječaj. A: Projektna organizacija, obilježja projektnog menadžmenta u međunarodnim projektima.
 11. P: Programski paketi projektnog menadžmenta i njihovo korištenje. A: Upotreba računala i računalnih aplikacija prilagođenih projektnom menadžmentu, MS Excel modeli upravljanja projektom, izrade poslovnog plana i financijske analize poslovanja.
 12. P: Primjeri projektnog menadžmenta: u razvoju poslovnog subjekta u agrobiznisu, pri uvođenju novih tehnologija i proizvoda. S: Primjeri projekata i organizacije projekta u agrobiznisu.
 13. P: Koncepti upravljanja projektom. S: Primjeri projekata i organizacije projekta u agrobiznisu.
 14. P: Potrebna znanja i vještine projektnog menadžmenta. S: Primjeri projekata i organizacije projekta u agrobiznisu.
 15. P: Učinkovitost projektnog tima i ocjena učinkovitosti po etapama projekta. S: Primjeri projekata i organizacije projekta u agrobiznisu.

Obvezna literatura

 1. Omazić, M. A., Baljkas, S. (2005): Projektni menadžment, Sinergija nakladništvo, Zagreb
 2. Buble, M. (2010): Projektni menadžment, VPŠ Minerva, Dugopolje
 3. Helfert, E.A. (1997): Tehnike financijske analize, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb
 4. Deželjin, J. i sur. (2002): Poduzetnički menadžment: izazov, rizik, zadovoljstvo, M.E.P.Consult, Zagreb
 5. Cingula, M. (2001): Kako izraditi poslovni plan i investicijski elaborat: priručnik za poduzetnike i menadžere, RRiF-plus, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Sikavica, P., Skoko, H., Tipurić, D., Dalić, M. (1994): Poslovno odlučivanje teorija i praksa donošenja odluka, Informator, Zagreb
 2. Tipurić, D.,Grgić, Z. (1998): Povratak na hrvatske otoke, Ministarstvo povratka i useljeništva Republike Hrvatske, Zagreb
 3. Tipurić, D., Grgić, Z., Biloš, S. i sur. (2001): Panonija - Razvojne mogućnosti, Ministarstvo za javne radove, graditeljstvo i obnovu Republike Hrvatske, Zagreb
 4. Grgić, Z., Očić, V., Šakić, B. (2004): Ekonomska teorija, pojam investicija i investicije u poljoprivredi: interna skripta za studente Agronomskog fakulteta u Zagrebu
 5. Grgić, Z. (2001): Ocjena učinkovitosti poslovanja i razvojne sposobnosti obiteljskog gospodarstva (primjer govedarske proizvodnje): interni priručnik za studente Agronomskog fakulteta u Zagrebu

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Vođenje i ocjena razvojnih projekata, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 • Project Module Agribusiness, University of Hohenheim

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.