Ispiši

Osnove urbanističkog planiranja (86375)

Nositelj predmeta


izv. prof. dr. sc. Ana Mrđa

Opis predmeta

Uvod u urbanističko planiranje. Osnovni pojmovi i definicije urbanističkog planiranja. Percepcija prostornih obilježja. Razumijevanje osobitosti mjesta. Prostorne analize. Vrednovanje prostora. Očitavanje prostornih problema. Urbano nasljeđe. Analitički i grafički prikazi. Razumijevanje načela i teorija urbanističkog planiranja. Osnovne sociološke, gospodarske i ekološke sastavnice urbanističkog planiranja.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Sati nastave: 60
Predavanja: 15
Auditorne vježbe: 39
Seminar: 6

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70 %
Dobar (3): 71-80 %
Vrlo dobar (4): 81-90 %
Izvrstan (5): 91-100 %

Uvjeti za dobivanje potpisa

Aktivno sudjelovanje na nastavi. Predaja urbanističkog dijela zadatka i seminarskog rada.

Opće kompetencije

Individualni kreativni pristup rješavanju zadataka. Razvoj problemske analize i vrednovanja prostora. Istraživanje i primjena metoda urbanističkog planiranja.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Upoznavanje s temeljnim načelima urbanističkog planiranja, doživljajem i vrednovanjem prostornih obilježja, te teorijama i politikama urbanističkog planiranja.
 • Projektantske vježbe
  Izrada konceptualnog urbanističkog rješenja uređenja naselja individualne izgradnje s elementima razrade i prilagođenim sadržajnim sastavnicama urbanističkog plana uređenja (UPU).

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
P: Uvod u područje urbanizma i urbanističko planiranje. Razvijanje percepcije prostora. V: Organizacija naselja individualne izgradnje s elementima razrade i prilagođenim sadržajnim sastavnicama urbanističkog plana uređenja (UPU). Pismeni i usmeni ispit, te predaja vježbovnog zadatka na zadnji dan nastave.

Tjedni plan nastave

 1. P: UVOD U OSNOVE URBANISTIČKOG PLANIRANJA V: UVODNO PREDAVANJE
 2. P: ŠTO JE URBANISTIČKO PLANIRANJE V: OBILAZAK TERENA
 3. P: PERCEPCIJA PROSTORA I SLIKA GRADA V: POSTOJEĆE STANJE
 4. P: ODNOS IZGRAĐENOG I NEIZGRAĐENOG PROSTORA V: IMPRESIJA
 5. P: MJERILA I DIMENZIJE U URBANISTIČKOM PLANIRANJU V: PROBLEMSKA KARTA
 6. P: PROSTORNA ANALIZA I VREDNOVANJE V: ANALIZA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE
 7. P: URBANO NASLIJEĐE V: ANALIZA DOMAĆEG PRIMJERA STAMBENOG NASELJA INDIVIDUALNE IZGRADNJE - PREZENTACIJA NA RAZINI GRUPE
 8. P: URBANISTIČKI PARAMETRI NASELJA INDIVIDUALNE IZGRADNJE V: KONCEPT
 9. P: TIPOLOGIJA INDIVIDUALNE IZGRADNJE V: KONCEPT
 10. P: JAVNI PROSTOR U STAMBENOM NASELJU INDIVIDUALNE IZGRADNJE V: IDEJNO URBANISTIČKO RJEŠENJE S POGLEDIMA NA NASELJE
 11. P: ORGANIZACIJA PROMETA U STAMBENOM NASELJU INDIVIDUALNE IZGRADNJE V: PLAN IZGRADNJE, PROMETA I LANDSCAPE-A S KARAKTERISTIČNIM PRESJEKOM KROZ NASELJE
 12. P: ZELENA INFRASTRUKTURA V: PLAN PARCELACIJE S NAMJENOM POVRŠINA
 13. P: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA V: PROSTORNI PRIKAZI - TEKSTUALNO OBRAZLOŽENJE PLANA
 14. P: NAČELA I TEORIJE URBANISTIČKOG PLANIRANJA V: ZAVRŠNA PREZENTACIJA NA RAZINI GRUPE
 15. P: PREGLED I REKAPITULACIJA KOLEGIJA V: PREDAJA URBANISTIČKOG DIJELA ZADATKA I SEMINARSKOG RADA

Obvezna literatura

 1. Chapman D.W., Larkham P.J.: Understanding Urban Design; an introduction to the processes of urban Change. Faculty of Built Enivronment, Schoool of Planning, Bermingham, 1994. Greed, C.: Introducing Town Planning. Longman LTD., 1996. Lynch, K.: The image of the city. Harvard university press, 1960. Pegan, S.: Urbanizam: uvod u detaljno urbanističko planiranje. Acta architectonica, 2007. Prinz, D.: URBANIZAM 1: Urbanističko planiranje. Golden marketing - Tehnička knjiga, 2006. Sitte, C.: City Planning According to Artistic Principles. 1889. Mozas, J.; Per, A.F.; Density. New collective housing, a + t ediciones, Vitoria - Gasteiz, 2006. Per, A.F.; Arpa, J.: Density Projects, 36 new concepts on collective housing. a + t ediciones, Vitoria–Gasteiz, 2007.

Preporučena literatura

 1. Cullen, G.: The Concise Townscape. Butterworth & Co. Publ., 1971. Dellale, R.: Traganje za identitetom grada. Izdavački centar Rijeka, 1988. Hayward, R., McGlynn, S.: Making better places: urban design now. Butterworth-Architecture, 1993. Le Corbusier, Ch.-Ed.: Način razmišljanja u urbanizmu. Beograd, Građevinska knjiga, 1974. LeGates, R., Stout, F.: The City Reader. Routledge, 2011. Low,S.M.(2006) Promišljanje grada. Jesenski i Turk, Zagreb Marinović-Uzelac, A.: Naselja, gradovi i prostori. Tehnička knjiga, Zagreb, 1986. Marinović-Uzelac, A.: Teorija namjene površina u urbanizmu. Tehnička knjiga, Zagreb, 1989. Rowe, C., Koetter, F.: Grad kolaž. Građevinska knjiga, 1988. Uytenhaak, R.: Cities Full of Space: Qualities of Density. 010 Publishers, 2008.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.