Ispiši

Sistematika tla (144080)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Sistematika tla obuhvaća klasifikaciju tla te detaljni prikaz tipova tala. Kroz predavanja, terenske vježbe i seminarski rad studenti će steći saznanja o postojećoj klasifikaciji tla u Hrvatskoj. Upoznati će se vrlo detaljno sa tipovima tla i njihovim svojstvima te njihovom rasprostranjenosti u Hrvatskoj što je od velike važnosti budući da je cjelokupna problematika korištenja i zaštite tla u direktnoj vezi s tipom tla ili njegovim nižim jedinicama. Pored toga studenti će ovladati vještinama ispravnog prepoznavanja horizonata i klasificiranja tla. Upoznati će se sa postojećim korelacijama klasifikacije tla u Hrvatskoj s međunarodnim klasifikacijama tla.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 34
Seminar: 7
Terenske vježbe: 19

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Predmet Sistematika tla osposobljava studente za razumijevanje razvrstavanja tla prema genetskim principima, kao i za kreiranje kriterija i normativa za namjenske klasifikacije. Studentima daje temeljna znanja potrebna za prepoznavanje i izdvajanje horizonata, definiranje građe i tipološke pripadnosti tla, te razumijevanje i/ili utvrđivanje rasprostranjenosti pojedinih tipova tala u Republici Hrvatskoj.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Predavanja 34 sati / u jednoj skupini
 • Terenske vježbe
  Vježbe (terenske) 19 sati / u jednoj skupini
 • Seminari
  Seminari 7 sata / u jednoj skupini

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Razumjeti važnost, potrebe i načine razvrstavanja tla Parcijalni ispit 1
Prepoznati i izdvajati pedogenetske horizonte na terenu i razumjeti njihov nastanak i razvoj Rasprave tijekom nastave, Parcijalni ispiti 1, 2 i 3
Identificirati građu pedološkog profila Rasprave tijekom nastave, Parcijalni ispiti 1, 2 i 3
Odrediti tipološku pripadnost tla, te objasniti njegova fizikalna, kemijska i biološka svojstva uz procjenu njegovog proizvodnog potencijala Rasprave tijekom nastave, Seminar, Parcijalni ispiti 1, 2 i 3
Samostalno kreirati kriterije i normative za namjenske klasifikacije Rasprave tijekom nastave, Seminar
Planirati načine održivog gospodarenja pojedinim tipovima tala s aspekata njihove rasprostranjenosti u RH Seminar, Parcijalni ispit 1, 2 i 3
Korelirati tipološku pripadnost tla prema RH klasifikaciji s međunarodnim klasifikacijama Rasprave tijekom nastave, Seminar

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, seminara i vježbi.
Praćenje prisutnosti studenata na nastavi.
Pružanje konzultacija.
Organizacija i provođenje testova znanja i ispita.
Organizacija i provođenje terenske nastave.

Obveze studenta

Uredno pohađanje predavanja i vježbi te izrada seminarskih radova
Polaganje parcijalnih ispita znanja tijekom semestra ili cjelovitog ispita u redovitim ispitnim rokovima.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 57 57 1,9
Parcijalni ispit (PI1) 33,33% <60
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 40 1,3
Parcijalni ispit 2 (PI2) 33,33% <60
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 40 1,3
Parcijalni ispit 3 (PI3) 33,33% <60
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 43 1,5
UKUPNO 100% (PI1 + PI2 + PI3) / 3 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Cjeloviti ispit Pisani ispit. U slučaju da student ne položi ispit putem parcijalnih ispita tijekom semestra, polaže cjeloviti pisani ispit koji uključuje cjelokupno gradivo modula. Ispitna pitanja: - vidi pod PI1, PI2 i PI3 Tijekom ispitnih rokova

Tjedni plan nastave

 1. Uvodni dio, principi sistematike tla, struktura pojedinih klasifikacija, klasifikacija koja se koristi u Hrvatskoj, Red terestričkih tala, razred Nerazvijenih tala
 2. Red terestričkih tala, razredi Nerazvijena tla i Humusno akumulativna tla
 3. Red terestričkih tala, razredi Humusno akumulativnih tala i Tipičnih kambičnih tala
 4. Terenska nastava na Medvednici, prepoznavanje tala iz reda terestrička tla
 5. Parcijalni ispit 1; Red terestričkih tala, Razred Rezidualna kambična tla
 6. Red terestričkih tala, Razred eluvijalno iluvijalna tla
 7. Red terestričkih tala, Razredi Antropogena i Tehnogena tla, Uvodni dio i klasifikacija reda semiterestrička tla
 8. Red hidromorfnih tala, razredi Nerazvijena tla i Semiglejna tla
 9. Parcijalni ispit 2; Red hidromorfnih tala, Razredi Hipoglejna tla, Amfiglejna tla i Tresetna tla
 10. Red hidromorfnih tala, Razred antropogena hidromorfna tla, Klasifikacija Halomorfnih i Subakvalnih tala
 11. WRB i korelacija s klasifikacijom tla u Hrvatskoj; Izrada seminara
 12. Terenske vježbe na području Zagreb – istočna Slavonija
 13. Terenske vježbe na području Zagreb – Podravina (granica s Mađarskom)
 14. Predaja i prezentacija seminara
 15. Parcijalni ispit 3

Obvezna literatura

 1. Husnjak, S. (2014.): Sistematika tala Hrvatske. Sveučilišni udžbenik, Hrvatska Sveučilišna naklada, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Škorić A. (1986.): Postanak, razvoj i sistematika tla. Knjiga, Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb
 2. Škorić, A. (1985.): Priručnik za pedološka istraživanja. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb – odabrana poglavlja

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Fajultet Agrobiotehničkih znanosti u Osijeku – predmet: Pedogeneza i sistematika tla
 • Ball State University, USA – predmet: Soil Classification and Interpretation
 • Penn State University, USA – predmet: Soil Genesis, Classification, and Mapping

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.