Ispiši

Precizna poljoprivreda (132890)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Početak introdukcije informacijskih i svemirskih tehnologija (GIS, GPS) u poljoprivredu tijekom ’90-tih godina 20-tog stoljeća označio je novu stepenicu razvoja poljoprivrede kojom je nadzor i upravljanje cjelokupnom proizvodnjom, a posebice strojevima i opremom, donio dotad nezamislive mogućnosti upravljanja strojevima i cjelokupnom tehnologijom proizvodnje, oslobađajući proizvođače zamornih i tegobnih poslova , dajući im vrijeme za analiziranje rezultata, detaljnu i preciznu provedbu agrotehnike, te sustavno ”praćenje” poslova i optimizaciju ukupnog poslovanja gospodarstva. Program modula Precizna poljoprivreda omogućuje studentima stjecanje osnovnih znanja o funkcioniranju informacijskih sustava (Geographical Information System, Global Positioning System, Variable Rate Technology), te njihovoj implementaciji u obavljanje glavnih poslova poput: obrade tla, sjetve, gnojidbe, zaštite i žetve.
Programski dijelovi modula su:
Precizna poljoprivreda: povijesni temelji pojave i razvoja, sadašnjost i budućnost
Snimanje prostorne varijabilnosti tala i usjeva (prostorna varijabilnost usjeva-kultura, daljinska snimanja, fotografiranje iz zraka, senzori na površini Zemlje, prostorna varijabilnost tala)
Geografski Informacijski Sustav GIS (uvod u izradu digitalnih karata)
Sustavi pozicioniranja i ”navigacije” (pozicioniranje sa Zemlje, Globalno pozicioniranje - GNSS)
Sustav potpore odlučivanju (uvod u sustave baza podataka, algoritmi tehnologije varijabilnog doziranja)
Komunikacija sustava rukovatelj<>traktor<>oruđe-stroj (Traktorski BUS CAN koncept, BUS CAN priključka, međunarodna standardizacija)
Tehnologija Varijabilnog Doziranja (VRT) (gnojidba, sjetva, zaštita bilja)
Kartiranje uroda usjeva
Ekonomski aspekti precizne poljoprivrede (investicija i radni troškovi, ekonomska i ekološka korist)
Polaganje ispita obavlja se pisanim seminarskim radom i njegovom prezentacijom na usmenom ispitu.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Agroekologija / Agroekologija (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Melioracije (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Mehanizacija (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 30
Auditorne vježbe: 15
Seminar: 15

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Studenti dobivaju teorijska i praktična znanja iz područja primjene sustava Precizne poljoprivrede uključujući osnove funkcioniranja sustava, potencijale budućeg razvoja, osnove upravljanja bazama podataka i sustavom odlučivanja, funkcioniranje i primjenu različitih tehničkih rješenja.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
objasniti i procijeniti važnost temeljnih IT sustava Precizne poljoprivrede Seminar, Pismeni, Usmeni ispit
odabrati osnovne komponente jednostavne i složenije opreme za ”navigaciju” i upravljanje poljoprivrednim strojevima i oruđima Seminar, Pismeni, Usmeni ispit
odabrati odgovarajuće metode i instrumente za daljinska snimanja u poljoprivredi Seminar, Pismeni, Usmeni ispit
organizirati jednostavnu bazu podataka osnovom prikupljenih podataka o prostornoj varijabilnosti Seminar, Pismeni, Usmeni ispit
primijeniti tehnologije promjenjivog doziranja kao odgovor na prostornu varijabilnost Seminar, Pismeni, Usmeni ispit
optimizirati proizvodnju usjeva uz razumijevanje i primjenu sofisticiranih modela uzgoja usjeva Seminar, Pismeni, Usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem modula, održava konzultacije, te provjerava i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz vježbe, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit. Svi nastavni materijali su dostupni u MOODLE sustavu, kao i komunikacija sa studentima.

Obveze studenta

Prisustvovanje predavanjima i vježbama je obavezno, te studenti moraju sudjelovati u učenju u okviru predmeta posredstvom sustava za e-učenje. Studenti se trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Moodle u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja, primjere riješenih zadataka sa vježbi i ostale materijale. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje nastave (prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu), te redovno rješavanje svih zadataka s vježbi i izrada seminarskog rada.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (predavanja+vježbe) 45 45 1,5
Seminarski rad (S) 50% 15 75 2,5
Usmeni ispit (UI) 50% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 2
UKUPNO 100% S+UI 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminarski rad (S) Student treba izraditi seminarski rad s tematikom iz područja predmeta Precizna poljoprivreda. Prije izlaska na usmeni ispit.
Usmeni ispit (UI) spitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. U sklopu usmenih ispita održava se i rasprava s tematikom seminarskih radova. Prijavljuje se u sustavu ISVU.

Tjedni plan nastave

 1. Precizna poljoprivreda: povijesni temelji, sadašnjost i budućnost razvoja tehnoloških sustava.
 2. Prostorna varijabilnost tala i usjeva-kultura
 3. Daljinska snimanja: snimanja iz zraka, snimanja iz svemira, fotogrametrija.
 4. Senzori u preciznoj poljoprivredi: mjerenje fizikalnih veličina, mjerni pretvornici.
 5. Geografski Informacijski Sustav (GIS) u poljoprivredi.
 6. Uvod u izradu digitalnih karata, korištenje karata sa sustavima globalnog pozicioniranja.
 7. Sustavi pozicioniranja i ”navigacije”: pozicioniranje sa Zemlje, Globalno pozicioniranje - GNSS.
 8. Sustavi poboljšanja preciznosti globalnog sustava pozicioniranja – korekcijski signali: DGPS, RTK, EGNOS, WAAS.
 9. Sustav potpore odlučivanju, uvod u baze podataka, algoritmi varijabilnog doziranja.
 10. Komunikacijski sustavi rukovatelj<>traktor<>oruđe-stroj, traktorski CAN BUS, međunarodna standardizacija.
 11. Tehnologija varijabilnog doziranja (VRT): gnojidba, sjetva, zaštita bilja.
 12. Mjerenje i kartiranje uroda usjeva.
 13. Ekonomski aspekti precizne poljoprivrede: investicije i radni troškovi.
 14. Ekološki aspekti precizne poljoprivrede: gospodarenje resursima i repromaterijalima.
 15. Prezentacija i ocjena seminarskog rada.

Obvezna literatura

 1. Precision Agriculture. Biosystems Engineering, special issue. Vol 84 (4)
 2. Aurnhammer, H., Schueller, K.J. (1998). Precision Farming. -in: CIGR Handbook of Agricultural Engineering ASAE, St. Joseph, Michigan, vol. 3, 589-616
 3. Oluić, M. (2001). Snimanja i istraživanja Zemlje iz svemira. Zagreb, HAZU.
 4. Hengl, T. (2001). Satelitska navigacija, GPS-trendovi i primjena. –u: Strojarstvo 43(1-3), 49-56.
 5. CIGR Handbook of Agricultural Engineering, Vol 6. Information Technology (2006). St. Joseph, Michigan: ASABE

Preporučena literatura

 1. Brasse, T. (2005). Precision Agriculture. Delmar Cengage Learning.
 2. Srinivasan, A. (2006). Handbook of Precision Agriculture: Principles and Applications. CRC Press.
 3. Stafford, J.V. (2013). Precision Agriculture ’13. Wageningen Academic Press.
 4. http://www.gps.gov
 5. http://www.caseih.com/en_us/afs/Pages/Home.aspx
 6. http://www.precisionagriculture.com.au
 7. http://ag.topconpositioning.com
 8. http://www.trimble.com/agriculture/index.aspx
 9. http://www.evergreen-implement.com/precision-agriculture/

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Precision Farming, University of Hohenheim, Germany
 • Introduction to Precision Agriculture, University of BOKU, Austria
 • Precision Farming, Iowa State University, USA

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.