Ispiši

Info sustavi u poljoprivredi (144070)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Upoznati studente s mogućnostima korištenja suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije u dizajnu i izgradnji informacijskih sustava u poljoprivednom gospodarstvu, kao i prednosti vezane uz takav način rada i poslovanja. Globalizacija, internetizacija kao i sveprisutna informatizacija suvremenog poslovanja u prvi plan izbacuje kvalitetno prikupljanje, obradu i spremanje podataka i informacija. Upoznavanje modernog gospodarstva čije standarde valja spoznati i usvojiti te po njima i raditi.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Agrobiznis i ruralni razvitak (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)
 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Mehanizacija (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)
 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Melioracije (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)
 • Diplomski studij / Ribarstvo i lovstvo (Izborni predmet, 1. semestar, 1. godina)

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 15
Seminar: 15

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 71%
Vrlo dobar (4): 81%
Izvrstan (5): 91%

Oblici nastave

 • Predavanja
  U sklopu predavanja studenti na audiovizualan način usvajaju nastavne cjeline predviđene sadržajem programa, te sudjeluju u diskusijama u kontekstu pojašnjenja obrađenog gradiva
 • Konzultacije
 • Seminari
  Student je obvezan izraditi seminarski rad iz određenih nastavih cijelina previđenih programom, kao i napraviti prezentaciju istog. Studenti individualno ili timski izrađuju seminarski rad u skladu s vlastitim interesom za pojedine tematske cjeline koje se obrađuju u sklopu nastave.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
razumjeti načine funkcioniranja informacijskih sustava u poljoprivredi
spoznati aktivnosti poslovanja poljoprivrednih poduzeća i postupaka informatizacije različitih sustava u poslovanju kao i primjene novih tehnoloških dostignuća u poljoprivredi
razumjeti osnovni komunikacijski tijek u poslovanju polj. gospodarstava,
uočiti prednosti i nedostatke različitih načina poslovanja
razlikovati faze te identificirati ključne standarde u različitim generacijama razvoja telekomunikacijske tehnologije
planirati baze podataka, kontrolirati unos podataka i organizirati podatke u bazi podataka
izraditi tablice, upite, izvještaje, stranice, makro naredbe u MS Access-u
uspješno razlikovati ustrojstvo kompjutorskih mreža (vrste, razine i protokole)
analizirati prednosti korištenja novih tehnologija u poslovanju poljoprivrednih gospodarstava Kolokviji, pismeni i usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz seminare i ispit.

Obveze studenta

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja i seminare, prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
I Kolokvij 45 < 60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 30 1
II Kolokvij 45 < 60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 30 1
Seminar 10 <60
60-70
71-80
81.90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 20 1
Ukupno 100 30 80 3
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
ILI Pismeni + usmeni ispit 100 < 60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 80 3
Ukupno 100 30 80 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
I Kolokvij pismeni 3. tjedan u 11. mjesecu -
II Kolokvij pismeni 2. tjedan 01. mjeseca -
Seminar prezentacija 2. tjedan u 01. mjesecu -
ILI Pismeni + usmeni ispit pismeno + usmeno zimski i ljetni rokovi u akademskoj godini -

Tjedni plan nastave

 1. Pojam informacijskog sustava
 2. Građa i koncept informacijskog sustava
 3. Životni i razvojni ciklus informacijskog sustava
 4. Osnovne vrste informacijskih sustava, primjena u poljoprivredi
 5. Arhitektura računarskog sustava, hijerarhijski model računarskog sustava
 6. Organizacijska komponenta poslovnih inf. sustava
 7. Mrežna komponenta informacijskih sustava
 8. Kolokvij 1
 9. Elektroničko poslovanje
 10. Primjena e-poslovanja u poljoprivredi
 11. Društveni mediji u poslovanju poljoprivrednog poduzeća
 12. Mobilne tehnologije u poslovanju
 13. Digitalizacija poljoprivrede
 14. Rizici primjene novih tehnologija u poljoprivrednom sektoru
 15. Kolokvij 2.

Preporučena literatura

 1. Pejić Bach, Mirjana, Varga, M., Srića, V., Spremić, Mario ; Bosilj Vukšić, Vesna, Ćurko, Katarina, Vlahović, Nikola, Milanović Glavan, Ljubica, Strugar, I., Zoroja, Jovana, Jaković, B., Informacijski sustavi u poslovanju, udžbenik 2016. Ekonomski fakultet, Zagreb 2. Panian , Ž., Ćurko Katarina, Bosilj Vukšić, Vesna, Poslovni informacijski sustavi, udžbenik, 2010.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Informacijske tehnologije u poljoprivredi, Sveučilište u Osijeku, Poljoprivredni fakultet

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.