Ispiši

Maslinarstvo (144476)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Uspješan rad u maslinarstvu zahtijeva temeljito poznavanje agro i elaiotehnike u masliniku. Počevši od odabira prikladnog terena za podizanje maslinika, odabira sorte i razmaka sadnje te primjeni glavnih agro i elaiotehničkih mjera prema godišnjem ciklusu rasta i razvoja masline. Odabir tehnologija uzgoja masline s obzirom na cilj proizvodnje bilo stolnih maslina ili djevičanskih maslinovih ulja. Modulom je obuhvaćena građa iz područja ekoloških uvjeta za uzgoj masline (tlo i klima), sortiment masline, godišnjeg i životnog ciklusa masline. Glavni agro i elaio tehnički zahvati u masliniku: rezidba, regeneracija, pomlađivanje, berba, rokovi berbe prema stupnju zrelosti. Posebno se obrađuje gradivo o utjecaju glavnih agro i elaiotehničkih zahvata na kvalitetu maslinovih ulja. Utvrđuje se potrebno znanje iz problematike kvalitete djevičanskih maslinovog ulja na bazi kemijskih i senzorskih analiza. Praktičnim vježbama stječu se vještine iz područja poznavanja i razlikovanja sorata, rezidbe, pomlađivanja i regeneracije masline te vježbe kušanja ekstra djevičanskih maslinovih ulja različite kvalitete
Polaganje ispita se provodi parcijalnim, pismenim, testovima znanja, izradom i izlaganjem seminarskog rada, te završnim usmenim ispitom.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Vinogradarstvo i vinarstvo (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 30
Laboratorijske vježbe: 15
Seminar: 5
Terenske vježbe: 10

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za primjenu osnovnih tehnologija u maslinarstvu u cilju proizvodnje visokokvalitetnog ekstra djevičanskog maslinovog ulja te ovladavaju osnovama u vještini primjeni reza na mladim i starim maslinama te regeneraciji i obnovama starijih maslinika. Osposobljeni su za primjenu glavnih agro i elaiotehničkih zahvata u maslinicima. Stječu znanja o odabiru prikladnih lokacija za uzgoj masline te osnove znanja iz područja senzorskih i kemijskih karakteristika djevičanskih maslinovih ulja.
Ova znanja ih osposobljavaju za otkrivanje aktualne znanstvene problematike iz područja maslinarstva i djevičanskih maslinovih ulja te nastavak studija na doktorskom ili specijalističkom studiju.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  U sklopu laboratorijskih vježbi izvode se biometričke metode za morfološku karakterizaciju sorata maslina - Kušanje sortnih maslinovih ulja i ulja dobivenih iz plodova različitog stupnja zrelosti iste sorte - prema međunarodnoj metodi IOOC- iz Madrida. Laboratorijske vježbe se provode u skupinama.
 • Terenske vježbe
  U sklopu terenskih vježbi studenti će odraditi vježbe u masliniku fakultetskog pokušališta u Istri ( Vodnjan): rez na rod, razlikovanje sorata, fenologije rasta i razvoja masline.
 • Seminari
  Izradom seminarskog rada se stječu vještine samostalnog prikupljanja literature, pisanja i predstavljanja seminarskog rada pred ostalim studentima, slušačima dotičnog modula, čime se u zajedničkoj raspravi (uz moderiranje nastavnika) upotpunjuju prikupljena znanja zadane tematike. Predviđeno je da u paru ili do petero studenata zajednički sudjeluju u izradi seminarskog rada, a temu seminara studenti predlažu samostalno uvažavajući prijedloge nastavnika.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
studenti stječu znanje o poznavanju sortimenta introduciranih, autohtonih i novootkrivenih sorata u hrvatskom maslinarstvu. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o odabiru terena s prikladnim pedološkim i klimatskim uvjetima za uzgoj masline. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o poznavanju tehnologija u maslinarstvu: tradicionalni uzgoj, intenzivni uzgoj i super intenzivni uzgoj. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o odabiru i primijeni tehnologija uzgoja masline s ciljem proizvodnje djevičanskih i ekstra djevičanskih maslinovih ulja. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o odabiru i primijeni odgovarajućih rezova na maslini: rez na uzgoj, rez na rodnost, rez na pomlađivanje i regeneraciju. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o određivanju stupanja dozrelosti prema međunarodnoj službenoj metodi te odabiru prikladng roka berbe maslina. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o primijeni najprikladnijeg načina berbe, transporta, čuvanja i prerade maslina s ciljem dobivanja ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o valorizaciji kvalitete maslinovog ulja na bazi kemijskih i senzorskih analiza u odnosu na sortu, godinu i lokaciju uzgoja. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu potrebno znanje za isplanirati podizanje nasada maslina Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu vještinu za kreativan i timski rad u profesionalnom okružju. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje za objasniti suvremene trendove u maslinarskoj proizvodnji te njihove prednosti i nedostatke Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Studenti razvijaju vještine učenja za cjeloživotno obrazovanje Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, vježbi i seminara. Pomoć pri izradi seminara.

Obveze studenta

Sudjelovanje u nastavi. Izrada seminarskog rada.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (PN) - predavanja i vježbe) <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 60 3
Seminarski rad (S) 10% 5 bodova
6-7 bodova
8-9 bodova
10 bodova
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
5 20 2
Pismeni ispit (P1) 10% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 1
Završni usmeni ispit (UI) 80% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
80 2
UKUPNO 100% (PN+P+S+UI/5) 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Nadoknada putem samostalnog zadatka Ukoliko je student iz opravdanih razloga izostao s većeg broja sati od dozvoljenog (čl. 12., Pravilnik o studiranju….na AFZ), omogućuje mu se nadoknada putem samostalnog zadatka. Tijekom ispitnih rokova, a prije usmenog ispita
Završni usmeni ispit (UI) Sastoji se od pet pitanja vezanih uz glavne cjeline gradiva. Ocjenjuje se usvojeno znanje, analitičnost i sposobnost kritičkog razmišljanja Ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Definicija programa Maslinarstvo. Povijest maslinarstva Sredozemlja i hrvatskog maslinarstva . Stanje maslinarstva u Hrvatskoj i svijetu.P
 2. Povijest kultivacije masline i njeno proširenje na područje današnje Hrvatske. Značaj proizvodnje maslina i maslinovog ulja u sadašnjosti u svijetu i u našoj zemlji.P
 3. Ekološki uvjeti za uzgoj masline.P
 4. Sortiment masline.V
 5. Životni ciklus masline.P
 6. Praktični dio nastave iz reza masline.V
 7. Godišnji ciklus masline.P
 8. Fenologija u maslinarstvu.P
 9. Morfološka i genetska karakterizacija sorata maslina.P
 10. Rez masline.V
 11. Seminari, S
 12. Seminari, S.
 13. Kvaliteta djevičanskih maslinovih ulja.P
 14. Senzorske analize kvalitete sortnih ekstra djevičanskih maslinovih ulja.V
 15. Praktični dio nastave iz fenologije masline.V

Obvezna literatura

 1. Miljković, I. et al. (2011). Maslina i maslinovo ulje, božji dar u Hrvata = Olive and olive oil a gift from God to the Croats. Zagreb: Mavi.
 2. Koprivnjak, Olivera (2005) .Maslinovo ulje od masline do stola. Poreč: MIH.
 3. Gucci ,R., Cantini, C. (2008). Rezidba i uzgojni oblici za suvremeni uzgoj maslina. Rijeka: Uliks .
 4. Škarica, B. … et al. (1997). Maslina i maslinovo ulje visoke kakvoće u Hrvatskoj. Punat: M. Bonifačić

Preporučena literatura

 1. Bulić, S. (1921). Građa za dalmatinsku elajografiju. Šibenik: pokrajinska uprava za Dalmaciju.
 2. Hugues , C.(1999). Maslinarstvo Istre. Zagreb: Ceres.
 3. Kiritsakis, Apostolos (Paol) K. (1998). Olive oil from the tree to the table. Trumbul: Food &amp; nutrition press, inc.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Olive Growing and Oil Technology. Department of Agronomy, University of Córdoba
 • Olive Growing &amp; Olive Oil Technology, University of Perugia (Italy)
 • Zeytinyağı Üretim Teknolojisi, Abant İzzet Baysal University Ankara

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.