Ispiši

Tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu (169444)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Predmet „Tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu“ obuhvaća suvremenu tehniku koja se koristi prilikom pripreme tla za podizanje višegodišnjih nasada, održavanje tla u nasadu, gnojidbi nasada, opremu za aplikaciju pesticida i berbi plodova voća i grožđa.
Cjelokupni program predmeta omogućava studentima da se upoznaju s najvažnijim strojevima i opremom u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji. Studenti se upoznaju s teoretskom načinom rada strojeva i njihovih radnih elemenata, te njihovim podešavanjem i korištenjem. Praktična primjena rada strojeva omogućena je u praksi kroz terensku nastavu. Nastava će se provoditi putem predavanja, seminara, auditornih vježbi i putem terenske nastave.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Vinogradarstvo i vinarstvo (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)
 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Mehanizacija (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 35
Auditorne vježbe: 15
Seminar: 10

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Cilj predmeta je upoznati studente s najvažnijim strojevima i opremom koji se koriste u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji. Time će studentima biti omogućeno stjecanje novih znanja u razvoju tehnike i tehnologije prethodno navedenih segmenata u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Procijeniti važnost temeljnih tehničko eksploatacijskih značajki novih generacija strojeva i opreme u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Objasniti utjecaj strojeva i opreme na radni učinak i kvalitetu rada Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Odabrati nove tehnologije kojima će se smanjiti potreba za ljudskim radom tijekom berbe i rezidbe plodova u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Odabrati najprikladnije strojeve za održavanje tla u trajnim nasadima Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Objasniti načela rada strojeva za aplikaciju pesticide u trajnim nasadima Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Odabrati i objasniti prikladne strojeve za berbu voća i grožđa Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Objasniti trendove razvoja tehnike u voćarstvu i vinogradarstvu Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja

Način rada

Obveze nastavnika

Oblici nastave
Predavanja – nastava se izvodi PPT prezentacijama
Seminari – studentima se zadaje zadatak vezan uz nastavnu tematiku
Vježbe – na vježbama se rješavaju računski zadaci vezani uz nastavnu tematiku te se znanje zadataka ocjenjuje putem parcijalnog ispita.
Ispravljanje parcijalnih ispita.
Usmeno ispitivanje.

Obveze studenta

Predavanja – redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)
Seminari – uredno ispunjene obaveze unutar zadanih zadataka (uvjet za potpis)
Vježbe - redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
1.parcijalni ispit 50% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
2.parcijalni ispit 50% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Tehnika za pripremu tla pri podizanju trajnih nasada
 2. Strojna sadnja višegodišnjih kultura
 3. Tehnika za osnovnu obradu tla u nasadima
 4. Malčeli za održavanje zatravljenih površina u nasadima
 5. Strojna rezidba u voćnjacima i vinogradima
 6. Primjena orošivača za aplikaciju pesticida
 7. Strojevi za organsku i mineralnu gnojidbu voćnjaka i vinograda
 8. I parcijalni ispit (kolokvij)
 9. Oprema za zaštitu od kasnoproljetnih mrazeva
 10. Oprema za zaštitu od ptica, divljači i voluharica
 11. Tresači za berbu voća sa stabla
 12. Strojna berba grmolikog voća
 13. Strojno sortiranje plodova voća
 14. Linija strojeva za sortiranje i pakiranje voća
 15. II parcijalni ispit (kolokvij)

Obvezna literatura

 1. Sito, S., Bilandžija, N. (2015): Tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu. Interna skripta, Agronomski fakultet u Zagrebu.
 2. Brčić J., Maceljski M., Novak M., Berčić S., Ploj T., Barčić J., Mirošević N. Mehanizacija u voćarstvu i vinarstvu. Lumen d.o.o., Zagreb, 1995. Sveučilišni udžbenik

Preporučena literatura

 1. Miljković, I. (1991): Suvremeno voćarstvo, Znanje, Zagreb (odabrana poglavlja).
 2. Strauß, E., Novak, R.: Obstbau Praxis, Klosterneburg 1998.
 3. B. Bell, S. Cousins (1997): Machinery for Horticulture. Farming Press, Ipswich, United Kingdom

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Grundlagen der Agrartechnik II. Fakultät Agrarwissenschaften Universität Hohenheim

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.