Ispiši

Oplemenjivanje životinja (144447)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Pregled i primjena genetike i statistike: Genetska vrijednost, Svojstva i varijable, Pokazatelji svojstava- parametri, Mjere veza između varijabli i osnovni statistički modeli, Osnovni genetski model, Uzgojna vrijednost, Heritabilitet, Ponovljivost, Materinska vrijednost, Ponovljena mjerenja, Genetske i negenetske kovarijance i korelacije, Heterozis.
Genetsko vrednovanje životinja: Uzgojna vrijednost, Općenito o modelima procjene uzgojne vrijednosti, BLUP, Matrica srodnosti, Točnost procjene, Modeli procjene (sire, animal, repeatability, materinski utjecaji, regresija sa slučajnim koeficijentima), Procjena genetskih parametara, Modeli s više svojstava, Selekcijski indeks.
Sustavi genetskog vrednovanja životinja i koraci u genetskom vrednovanju (priprema, procjena, poslije vrednovanja).
Izbor i sparivanje životinja: Genetski napredak, selekcijski diferencijal i intenzitet selekcije, Putovi selekcije, Predviđanje i provjera genetskog napretka, Selekcija na više svojstava, Sustavi sparivanja (u čistoj krvi i križanja).
Razvoj uzgojnog programa: Definiranje i razvoj uzgojnog programa (osnovna struktura: definiranje uzgojnih ciljeva, kako stici do cilja, izbor svojstava za vrednovanje životinja, ekonomske vrijednosti), Uzgojni programi za mesno i mliječno govedo.
Primjena genomskih informacija: Genomska selekcija, Major i minor geni i QTL, Genetski markeri, “Marker assisted selection”, Genomska uzgojna vrijednost, “Association study”, Microarrays.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 30
Auditorne vježbe: 26
Seminar: 4

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69%
Dobar (3): 70-79%
Vrlo dobar (4): 80-89%
Izvrstan (5): 90-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Za dobivanje potpisa potrebno je pohađati nastavu te napraviti i izložiti seminarski rad

Opće kompetencije

Poznavanje i razumijevanje načela oplemenjivanja životinja i genetike i način njihove primjene u planiranju i vrednovanju uzgojnih programa u svrhu poboljšanja svojstava domaćih životinja

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Razumijevanje procesa procjene uzgojnih vrijednosti Usmeni
Procjena uzgojnih vrijednosti i genetskim parametrima genetskim modelima koristeći zapise, podatke o rodoslovlju i genomske informacije Parcijalni pismeni ispit, Usmeni
Postavljanje uzgojnog programa Usmeni, seminar
Procjena rezultata i valjanosti uzgojnih programa Usmeni
Razumijevanje značajki uzgojnih programa za mesno i mliječno govedo Usmeni

Način rada

Obveze nastavnika

Održati predavanja, seminare, pismeni i usmeni ispit, ocijeniti studente

Obveze studenta

Dolaziti na nastavu, aktivno sudjelovati u nastavi, izlagati seminar, položiti pismeni i usmeni ispit

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Parcijalni pismeni ispit 15% 0-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 20 1
Seminari 15% 0-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 20 1
Pohađanje nastave i aktivnost na nastavi Bonus bodovi do 5%
Usmeni ispit 70% 0-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
40 100 4
UKUPNO 100% 60 140 6

Opaska: za ukupnu pozitivnu ocjenu, za svaku cjelinu treba biti pozitivna ocjena

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Parcijalni pismeni ispit Računski zadaci Tijekom semestra
Seminari Postaviti i prezentirati uzgojni program, tema prema dogovoru Tijekom semestra
Usmeni ispit Ukupno gradivo Redovni rokovi Slijedeći redovni rok

Tjedni plan nastave

 1. Pregled i primjena genetike i statistike - Genetska vrijednost. Svojstva i varijable. Pokazatelji svojstava- parametri. Mjere veza između varijabli i osnovni statistički modeli
 2. Pregled i primjena genetike i statistike - Osnovni genetski model. Uzgojna vrijednost. Heritabilitet. Ponovljivost. Materinska vrijednost. Ponovljena mjerenja. Genetske i negenetske kovarijance i korelacije. Heterozis
 3. Genetsko vrednovanje životinja - Uzgojna vrijednost. Općenito o modelima procjene uzgojne vrijednosti
 4. Genetsko vrednovanje životinja - BLUP. Matrica srodnosti, Točnost procjene
 5. Genetsko vrednovanje životinja - "Sire", "animal" i "repeatability" modeli
 6. Genetsko vrednovanje životinja - "Sire", "animal" i "repeatability" modeli
 7. Genetsko vrednovanje životinja - materinski utjecaji, regresija sa slučajnim koeficijentima
 8. Genetsko vrednovanje životinja - Procjena genetskih parametara. Modeli s više svojstava. Selekcijski indeks
 9. Sustavi genetskog vrednovanja životinja - Koraci u genetskom vrednovanju: priprema, procjena, poslije vrednovanja
 10. Izbor i sparivanje životinja - Genetski napredak, selekcijski diferencijal i intenzitet selekcije. Putovi selekcije. Predviđanje i provjera genetskog napretka
 11. Izbor i sparivanje životinja - Sustavi sparivanja: u čistoj krvi i križanja
 12. Razvoj uzgojnog programa - Definiranje i razvoj uzgojnog programa (osnovna struktura: definiranje uzgojnih ciljeva, kako stici do cilja, izbor svojstava za vrednovanje životinja, ekonomske vrijednosti).
 13. Razvoj uzgojnog programa - Uzgojni programi za mesno govedo
 14. Razvoj uzgojnog programa - Uzgojni programi za mliječno govedo
 15. Primjena genomskih informacija - Genomska selekcija. Major i minor geni i QTL, Genetski markeri. “Marker assisted selection”. Genomska uzgojna vrijednost. “Association study”. "Microarrays"

Obvezna literatura

 1. Kapš, M. 2013. Oplemenjivanje životinja. (radni materijali, skripta, pdf i ppt format)

Preporučena literatura

 1. Bourdon, R. M. 2000. Understanding Animal Breeding. 2nd Edition. Prentice Hall.
 2. Cameron, N. D. 1997. Selection Indices and the Prediction of Genetic Merit in Animal Breeding. CABI Publishing.
 3. Mrode, R. A. 2005. Linear Models for the Prediction of Animal Breeding Values, 2nd Edition. CABI Publishing
 4. Falconer, D., Mackay, T. 1996. Introduction to Quantitative Genetics, 4th Edition. Longman.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • University of Tenneesee, Animal science department Animal Breeding and Genetics (Genetic and environmental bases of animal variation. Selection and mating systems as mechanisms of genetic change. Planning breeding programs for economically important domestic species)
 • Purdue University: Animal Breeding, genetic principles and their applications in improvement of production efficiency in livestock

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.