Ispiši

Agrarna i ruralna politika 1 (132791)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Agrarna i ruralna politika je segment gospodarske (ekonomske) politike i podrazumijeva cjelokupnu aktivnost nositelja gospodarske politike prema poljoprivredi i ruralnim područjima. Program ovog predmeta omogućuje studentima i studenticama da uz kombinaciju teoretskog dijela i praktičnog rada usvoje znanje iz područja društveno-ekonomskih odnosa u poljoprivredi i ruralnom području. Naglasak je na znanju potrebnom administraciji, poljoprivrednim proizvođačima i lokalnim akterima u ruralnom području involviranima u donošenje odluka i korištenje mjera agrarne politike.
Programski dijelovi modula su sljedeći:
Uvod u modul, definicija i uloga poljoprivredne politike
Elementi agrarne politike i povijesni razvoj
Osnove ekonomike u poljoprivrednoj politici
Mjere agrarne politike u kontekstu poljoprivredne proizvodnje
Međunarodni kontekst poljoprivredne politike
Mjere politike ruralnog razvoja
Sociološki aspekti politike ruralnog razvoja
Socijalna, populacijska, obrazovna i politika zapošljavanja kao integralni dio politike ruralnog razvoja
Seminarski radovi na temu makroekonomskog stanja, povijesnog razvoja i različitih mjera agrarne politike

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 30
Seminar: 30

Izvođač predavanja
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): <60%
Dobar (3): 60-70%
Vrlo dobar (4): 71-80%
Izvrstan (5): 81-90%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Dolasci na nastavu

Opis

Dozvoljeni izostanak=20%

Opće kompetencije

Stjecanje znanja iz društveno-ekonomskih odnosa u poljoprivredi i ruralnom području, potrebnog proizvođačima i administraciji u agrobiznisu. Stečeno znanje je pretpostavka za nastavak studiranja na Ms studiju.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  grupni – dvoje do troje studenata, odabire se jedna od ponuđenih tema i svaki student/ studentica usmeno prezentira dio teme koju je s grupom obradio-la.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Opisati osnovne elemente agrarne politike Parcijalni, Pismeni, Usmeni
Sažeti glavne događaje u povijesti hrvatske i europske poljoprivredne politike Parcijalni, Pismeni, Usmeni
Objasniti mjere agrarne politike u kontekstu poljoprivredne proizvodnje Parcijalni, Pismeni, Usmeni
Opisati međunarodni kontekst poljoprivredne politike Parcijalni, Pismeni, Usmeni
Objasniti mjere politike ruralnog razvoja Parcijalni, Pismeni, Usmeni
Objasniti socijalnu politiku u ruralnom prostoru Parcijalni, Pismeni, Usmeni
Pripremiti i prezentirati istraživanje na temu osnovnih makroekonomskih pokazatelja i podvrsta poljoprivredne politike Seminar

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje nastave u skladu s definiranim tjednim planom
Održavanje konzultacija
Kontinuirano praćenje dolazaka studenata na nastavu i angažmana
Ocjenjivanje u skladu s definiranim kriterijima

Obveze studenta

Prisutstvo na nastavi
Sudjelovanje u raspravama
Izrada seminara
Domaća zadaća

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje predavanja - 30 30 1
Pripreme za aktivno sudjelovanje u raspravama i domaće zadaće - 0 25 1
Seminarski rad (priprema+ prezentacija) 33,3 <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 35 1
1.Pismeni parcijalni ispit 33,3 <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 45 1,5
2.Pismeni parcijalni ispit 33,4 <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 45 1,5
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul, definicija agrarne politike; osnove ekonomike u poljoprivrednoj politici. Sastavnice AP, opći pregled mjera AP, ekonomski zakoni kao podloga agrarne politike
 2. Odabir tema seminarskih radova; upute za pisanje seminarskih radova, objašnjenje tema i preporuka literature
 3. Povijesni pregled razvitka poljoprivredne i ruralne politike u Hrvatskoj (od Drugog svjetskog rata do osamostaljenja) i EU
 4. Mjere domaće potpore poljoprivredi, teorija i aktualno stanje, poljoprivredna i ruralna politika u RH nakon osamostaljenja
 5. Problemi poljoprivrede i hrane u međunarodnom kontekstu, međunarodna trgovina i pregovori o poljoprivredi s WTO i EU
 6. Prvi parcijalni ispit i elementi politike ruralnog razvoja
 7. Mjere domaće ruralne politike, demografska i socijalna politika kao integralni dio ruralne politike i sociološki elementi strukturne politike
 8. Demografska i socijalna politika kao integralni dio ruralne politike i sociološki elementi strukturne politike,
 9. Prezentacije seminarskih radova – ekonomika u poljoprivrednoj politici
 10. Drugi parcijalni ispit i prezentacije seminarskih radova – povijesni pregled razvitka poljoprivredne i ruralne politike
 11. Prezentacija seminarskih radova – ekonomska analiza resursa i proizvodnih činitelja u poljoprivredi
 12. Prezentacije seminarskih radova – sastavnice agrarne politike
 13. Prezentacija seminarskih radova – sastavnice agrarne politike
 14. Prezentacija seminarskih radova – politika ruralnog razvoja
 15. Prezentacija seminarskih radova – politika ruralnog razvoja

Obvezna literatura

 1. Franić, Ramona, Mikuš, Ornella, Grgić, I. (2012): Poljoprivredna politika u radovima hrvatskih autora 20. stoljeća. Društvena istraživanja 21 (2012), br. 4(118) 989-1006.
 2. Franić, Ramona; Mikuš, Ornella (2009): Materijali za pripremanje ispita. Interna skripta
 3. Ljubaj, Tihana (2013): Agrarna i ruralna politika 1. Pojmovnik
 4. Žutinić, Đurđica (2016): Materijali s predavanja

Preporučena literatura

 1. Brkić S., Žutinić Đ. (2002): Društveni aspekt razvoja seoskih područja. U: Prilagodba Europskoj zajednici hrvatske poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (Kolega Ante, ur.). Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb
 2. Tracy M. (2000): Hrana i poljoprivreda u tržnom gospodarstvu, uvod u teoriju, praksu i politiku (prijevod: T. Žimbrek). MATE d.o.o., Zagreb
 3. Tracy M. (1996): Država i poljoprivreda u Zapadnoj Europi 1880.-1988. (prijevod: T. Žimbrek, R. Franić, S. Vukušić). MATE d.o.o., Zagreb
 4. Žutinić Đ. (1998): Značenje obrazovanja za razvitak obiteljske poljoprivrede. Znanstveni glasnik – časopis za prirodne i tehničke znanosti, Sveučilište u Mostaru, br. 5-6; str.159-167.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Analysis of Agricultural Policy 1 Faculty of Economics and Management Slovak University of Agriculture in Nitra
 • Agricultural Policy and Trade, Mendel University in Brno
 • Politiche agricole internazionali, University of Bologna Italy
 • Agrarna politika, Sveučilište u Osijeku Poljoprivredni fakultet

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.