Ispiši

Zaštita povrća i ukrasnog bilja od štetočinja (144007)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Nastava iz predmeta Zaštita povrća i ukrasnog bilja od štetočinja sastoji se od tri cjeline ili nastavna područja:
1. Fitopatološkog - opisuju se bolesti povrća i ukrasnog bilja (mikoze, bakterioze, viroze i dr.) te njihovo suzbijanje
2. Zoološkog (entomologija, akarologija i dr.) – opisuju se štetnici povrća i ukrasnog bilja (kukci, grinje, nematode i dr.) te njihovo suzbijanje
3. Herbološkog - nastavni program obuhvaća korovne vrste (osobito specifične za kulturu) i štete od korova. Zasebno se obrađuje opća problematika suzbijanja korova u povrću s gledišta načina i cilja uzgoja, vremena sjetve/sadnje, značajki kulture i ograničenog izbora herbicida. Problematika se obrađuje na primjeru mogućnosti suzbijanja korova u značajnim povrćarskim kulturama (kupus, luk, paprika, rajčica). Terenske vježbe se odvijaju na površinama poslovnog subjekta koji se intenzivno bavi proizvodnjom povrća.
U predavanjima se detaljno daje prikaz ekonomsko važnih štetočinja na najvažnijim kultiviranim vrstama povrća (rajčica, paprika, luk, salata, kupusnjače, mahunarke i dr.) i ukrasnog bilja (ruže, krizanteme, gerberi i dr.) u Hrvatskoj. Objašnjava se simptomatologija i uzrok bolesti, daje se opis štetnika i korova te obrađuju načini njihovog suzbijanja. U sklopu vježbi u praktikumu upoznaje se s tipovima simptoma bolesti i štetnika, a na terenskim vježbama studenti posjećuju proizvodne nasada povrća i cvijeća.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Hortikultura (Izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 41
Laboratorijske vježbe: 4
Seminar: 5
Terenske vježbe: 10

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%-69%
Dobar (3): 70%-79%
Vrlo dobar (4): 80%-89%
Izvrstan (5): 90%-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje nastave

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za prepoznavanje najvažnijih štetočinja (bolesti, štetnici i korovi) na povrću i ukrasnom bilju koje je zastupljeno u proizvodnji na području Hrvatske te s načinima prognoze i suzbijanja štetočinja u skladu s principima ekonomski i ekološki prihvatljivih mjera zaštite.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  rad u grupama do 10 studenata
 • Terenske vježbe
  rad u grupama do 10 studenata
 • Seminari
  stjecanje vještina za samostalni rad i prezentiranje izabranih tema seminara

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati najvažnije bolesti na povrću i ukrasnom bilju na temelju njihove simptomatologije. Pismeni ispit iz fitopatološkog dijela
Procijeniti intenzitet napada bolesti. Pismeni ispit iz fitopatološkog dijela
Odrediti i provesti ekonomski i ekološki prihvatljive mjere suzbijanja bolesti. Pismeni ispit iz fitopatološkog dijela
Prepoznati najvažnije štetnike na povrću i ukrasnom bilju na temelju simptoma oštećenja biljaka i morfologije štetnika. Pismeni ispit iz entomološkog dijela
Procijeniti intenzitet napada štetnika. Pismeni ispit iz entomološkog dijela
Odrediti i provesti ekonomski i ekološki prihvatljive mjere suzbijanja štetnika. Pismeni ispit iz entomološkog dijela
Prepoznati najvažnije korove u nasadima povrća i ukrasnog bilja. Pismeni ispit iz herbološkog dijela
Odrediti ekonomski i ekološki prihvatljive mjere suzbijanja korova. Pismeni ispit iz herbološkog dijela

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit Fitopatološki dio 33,3 do 59%
60-69 %
70-79 %
80-89 %
90-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit - Entomološki dio 33,3 do 59 %
60-69 %
70-79 %
80-89 %
90-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit - Herbološki dio 33,3 do 59%
60-69 %
70-79 %
80-89 %
90-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Ukupno 100 do 59% 60-69% 70-79% 80-89 % 90-100 % do 59% - nedovoljan 1 60-69% - dovoljan 2 70-79% - dobar 3 80-89 % - vrlodobar 4 90-100 % - izvrstan 5 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. P - Uvod u predmet. Silabus modula. Uvod u fitopatološki dio. Bolesti povrća iz porodice Apiaceae (mrkve, peršina i dr.) i bolesti povrća iz porodice Fabaceae (graha, graška i dr.)
 2. P - Bolesti povrća iz porodice Brassicaceae (kupusnjače) i bolesti povrća iz porodice Asteraceae (salate i dr.) i porodice Liliaceae (luka)
 3. P- Bolesti povrća iz porodice Solonaceae (rajčice, paprike i dr.) i bolesti povrća iz porodice Cucurbitaceae (krastavci, dinje i dr.)
 4. P - Bolesti ukrasnog bilja ( ruža, karanfila, gerbera, krizantema, perunika i dr.)
 5. PK – upoznavanje s simptomima bolesti i štetnika na povrću i ukrasnom bilju I (Međuispit) – kolokvij 1 (fitopatološki dio)
 6. P - Uvodni entomološki dio; najvažniji štetnici (biologija, ekologija i suzbijanje) na povrću i ukrasnom bilju iz reda Thysanoptera i podreda Heteroptera
 7. P - Najvažniji štetnici (biologija, ekologija i suzbijanje) na povrću i ukrasnom bilju iz podreda Homoptera – natporodice: Psylloidea, Aleyroidea; Cicadoidea; Aphidoidea
 8. Najvažniji štetnici (biologija, ekologija i suzbijanje) na povrću i ukrasnom bilju iz reda Hymenoptera i reda Coleoptera
 9. Najvažniji štetnici (biologija, ekologija i suzbijanje) na povrću i ukrasnom bilju iz reda Lepidoptera I (Međuispit) – kolokvij 2 (entomološki dio)
 10. Problematika suzbijanja korova u povrtnim kulturama (pregled činitelja koji utječu na suzbijanje). Zakonska regulativa EU i RH koja se odnosi na primjenu herbicida u malim kulturama, malim i bitnim namjenama. Prikaz načina rješenja problema male namjene herbicida («minor uses») u zemljama u SAD i u EU i usporedba s RH.
 11. Korovna flora povrtnih kultura u odnosu na vrijeme sjetve/sadnje. Kritična razdoblja zakorovljenosti i kompeticijski odnosi korova i povrtnih kultura. Suzbijanje korova u odnosu na tehnologiju uzgoja.
 12. Suzbijanje korova u povrtnim kulturama na primjeru važnijih povrtnih kultura (luk, kupus, rajčica, paprika, mrkva) I (Međuispit) – kolokvij 3 (herbološki dio)
 13. T - odlazak sa studentima u pregled proizvodnih nasada povrća i cvijeća
 14. T – odlazak sa studentima u pregled proizvodnih nasada povrća i cvijeća
 15. S – Obrada pojedinih tema iz područja predmeta po izboru studenata pod vodstvom nastavnika u vidu pisanog seminara i PP prezentacije, I – Završni ispit (usmeni)

Obvezna literatura

 1. Maceljski, M., Cvjetković, B., Ostojić, Z., Igrc Barčić, J., Pagliarini, N., Oštrec, Lj., Barić, K., Čizmić, I., (2004): Štetočinje povrća, Zrinski Čakovec.
 2. Miličević, T., Kaliterna, J.: PowerPoint prezentacije predavanja iz fitopatološkog dijela (dostupno putem Merlin sustava)
 3. Odabrani radovi nastavnika Zavoda za herbologiju (dostupno putem Merlina)
 4. Jurković, D., Ćosić, J.,Vrandečić, K. (2010): Bolesti cvijeća i ukrasnog bilja, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku.

Preporučena literatura

 1. Pollini , A. (2003): La difesa delle piante da orto. Edagricole. Bologna
 2. Ponti, I., F, Laffi (1990): Mallattie critogamiche dele piante ortive. Shede fitopatologiche. Edicioni lnformatore Agrario. Verona.
 3. Ponti, I., L, Marchetti., F, Laffi (1995): Aversita delle piante ornamentali. Shede fitopatologiche. Edicioni lnformatore Agrario. Verona.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Patologia vegetale speciale. Facolta di Agraria, Universita degli studi di Bari. Italija
 • Specijalna fitopatologija. Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Mostaru. BiH.
 • Specijalna entomologija. Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Mostaru. BiH.
 • Bolesti i štetočine hortikulturnih biljaka. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu. Srbija.
 • Bolesti i štetočine njivskih biljaka. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. Srbija

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.