Ispiši

Održavanje poljoprivrednih strojeva i opreme (226231)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Sustavno održavanje poljoprivrednih strojeva i opreme jedan je od najvažnijih čimbenika njihove učinkovitosti i kvalitetnog obavljanja zadanih poslova. Poznato je da sigurnost izvođenja raznih mehaniziranih postupaka u poljoprivredi u velikoj mjeri ovisi o pouzdanosti strojeva u radu, a samim time i o njihovom stanju. Samo će pravilno pripremljeni strojevi i oprema omogućiti obavljanje predviđenih poslova na vrijeme i s najvišim stupnjem kakvoće. Studenti će u prvom dijelu biti upoznati s različitim vrstama održavanja strojeva, razlozima zbog kojih strojevi imaju ograničeni eksploatacijski vijek i postupcima za njegovo produljenje. U drugom dijelu će biti upoznati s vrstama radionica za održavanje poljoprivrednih strojeva te postupcima, alatima i opremi koji se koriste pri održavanju. U trećem dijelu studenti će biti upoznati s pravilnim korištenjem, podešavanjem i održavanjem pojedinih poljoprivrednih strojeva i opreme, kao i njihovim mogućim kvarovima i načinima njihovog otklanjanja. Nastava će se izvoditi putem predavanja, vježbi u praktikumu i izrade seminarskog rada.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 30
Auditorne vježbe: 10
Vježbe u praktikumu: 10
Seminar: 5
Terenske vježbe: 10

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Cilj ovog predmeta je upoznati studente s važnošću redovitog i pravilnog održavanja strojeva te ih kroz predavanja i vježbe upoznati s postupcima podešavanja, pravilnog korištenja i održavanja pojedinih poljoprivrednih strojeva i opreme, mogućim kvarovima i načinima njihovog otklanjanja.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Odabrati najpovoljnije postupke održavanja za pojedine strojeve i iskazati najčešće moguće uzroke otkazivanja rada strojeva Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Odrediti intenzitet istrošenosti glavnih strojnih dijelova i odabrati najpovoljnije načine zaštite strojeva od korozije Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Projektirati prikladnu radionicu za poljoprivredna gospodarstva i odabrati potrebne alate i opremu za radionicu Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Objasniti načine dijagnosticiranja stanja poljoprivrednih strojeva Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Ispravno podesiti poljoprivredne strojeve za pojedine poslove Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Demonstrirati postupke održavanja strojeva poljoprivrednicima Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Prepoznati uzroke kvarova pojedinih poljoprivrednih strojeva Kolokviji, Pismeni, Usmeni

Način rada

Obveze nastavnika

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz vježbe, pismeni ili usmeni ispit

Obveze studenta

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja i vježbi, prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
I Kolokvij 30 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 40 2
II Kolokvij 30 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 40 2
III Kolokvij 25 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 30 2
Usmeni ispit 15 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
5 10 0
UKUPNO 100% 60 120 6

Tjedni plan nastave

 1. Značaj i vrste održavanja strojeva. Preventivno, korektivno, proaktivno i cjelovito produktivno održavanje.
 2. Mogući razlozi otkazivanja rada strojeva. Osnove tribologije.
 3. Vrste i uzroci trošenja strojnih dijelova. Adhezivno i abrazivno trošenje. Zamor materijala.
 4. Korozija strojnih dijelova i načini zaštite od korozije. Vrste i načini nanošenja zaštitnih prevlaka. Elektrokemijska zaštita.
 5. Određivanje intenziteta istrošenosti strojnih dijelova. Osnove podmazivanja. I. međuispit (kolokvij).
 6. Karakteristike radionica za održavanje poljoprivrednih strojeva. Male priručne radionice, radionice za veće popravke i centralne remontne radionice.
 7. Tehničko-operativna priprema poslova u radionicama. Dijagnosticiranje stanja strojeva. Tehnološki procesi demontaže i montaže strojeva.
 8. Alati i postupci pri održavanju strojeva. Alati i postupci kod strojne obrade dijelova. Ekonomika obrade strojnih dijelova.
 9. Regeneracija strojnih dijelova. Različiti postupci zavarivanja.
 10. Seminar: Projektiranje radionica za održavanje poljoprivrednih strojeva. II. međuispit (kolokvij).
 11. Održavanje traktora. Održavanje traktorskog motora. Održavanje transmisije traktora. Održavanje ostalih uređaja traktora. Najčešći kvarovi traktora i načini njihovog otklanjanja.
 12. Održavanje strojeva za obradu tla. Održavanje strojeva za sjetvu i sadnju. Održavanje strojeva za aplikaciju pesticida i gnojiva.
 13. Održavanje strojeva za žetvu i ubiranje ratarskih kultura. Najčešći kvarovi kombajna i načini njihovog otklanjanja.
 14. Održavanja strojeva za spremanje sijena, sjenaže i silaže. Održavanje uređaja i opreme za strojnu mužnju.
 15. Održavanje uređaja i opreme za hranjenje i napajanje stoke. Održavanje uređaja i opreme za izgnojavanje i ventilaciju objekata. III. međuispit (kolokvij).

Obvezna literatura

 1. Emert, R., Jurić, T., Filipović, D., Štefanek, E. (1995.): Održavanje traktora i poljoprivrednih strojeva. Udžbenik Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.
 2. Emert, R., Jurić, T., Bukvić, Ž., Filipović, D. (1997.): Popravak poljoprivrednih strojeva. Udžbenik Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.
 3. Jagar, N., Filipović, D. (1997.): Traktor na poljoprivrednim obiteljskim gospodarstvima. HZS, Zagreb.
 4. Banaj, Đ., Šmrčković, P. (2003.): Upravljanje poljoprivrednom tehnikom. Udžbenik Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.
 5. Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D. (2009.): Poljoprivredna tehnika u ratarstvu. Udžbenik Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Preporučena literatura

 1. S. Auer, W. Kletz (1989): Handbuch für Reparaturen an Landmaschinen und Traktoren. BLV Verlagsgesellschaft, München, Deutschland.
 2. F. Gehring (1996): Landtechnik für Schule und Praxis. Österreichischer Agrarverlag, Klosterneubur, Österreich.
 3. S.R. Burke, T.J. Wakeman (1992): Modern Agricultural Mechanics. Interstate Publishers, Danville, Illinois, USA.
 4. B. Bell (1992): Farm Workshop. Farming Press, Ipswich, UK.
 5. A. Pearce (1994): Farm Welding. Farming Press, Ipswich, UK.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Održavanje i popravak poljoprivrednih strojeva. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet.
 • Machinery Diagnostic and Maintenance. Study of Mechanical Engineering. Karlstad University.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.