Ispiši

Biologija i ekologija divljači (144093)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Sistematika divljači, posebna biološka svojstva divljači. Definicija i pojam ekologije divljači. Divljač kao dio ekološkog sustava, odnosno, terestričke i akvatičke ekologije. Odnos divljači spram izravnih i neizravnih ekoloških čimbenika. Ekološka svojstva i životna područja kopnenih ekoloških sustava. Glavni poremećaji u ekološkim sustavima uzrokovani antropogenim utjecajem. Zaštita raznolikosti divljači, biljaka i krajolika kao sigurnost očuvanja ekološke ravnoteže.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 28
Laboratorijske vježbe: 8
Seminar: 12
Terenske vježbe: 12

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Omogućiti studentima proširenje temeljnih teoretskih i praktičkih znanja o biologiji i ekologiji divljači. Formirati lovnog gospodarstvenika s naglašenom ekološkom etikom, odnosno ekologa i zaštitara prirode.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe izvode se na pokušalištu Ban Josip Jelačić u grupama od maksimalno 10 studenata.
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
prepoznati pozicije i trendove u zemlji i inozemstvu u području lovstva Kolokviji, Pismeni
analizirati konkretne probleme ove domene u praksi, te ih rješavati u novim situacijama na temelju sinteze stečenih znanja i vještina Kolokviji, Pismeni
koristiti dostignute sposobnosti teoretskog i praktičnog učenja u stjecanju novih spoznaja iz lovstva i zaštite prirode Kolokviji, Pismeni
koristiti dostignuta znanja za ispravno lovno gospodarenje Kolokviji, Pismeni
postaviti istraživanje iz ovog područja, provesti terenski i laboratorijski rad, proučiti relevantnu literaturu, statistički obraditi podatke, te napisati i poslati rad za objavljivanje u stručnom časopisu Seminar Pismeni
provesti biološki dio istraživanja za potrebe izrade lovno-gospodarske osnove Seminar, Usmeni
koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u svakodnevnom radu Seminar Usmeni

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje nastave, terenske nastave, praktikuma i seminara, upute za korištenje nastavnih materijale za zasebne cjeline, provođenje pisanih i usmenih ispita, konzultacije.

Obveze studenta

Prisustvovanje predavanjima i terenskim vježbama, te izrada seminara. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja, terenskih vježbi i prezentacija seminara.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 60 60
I Kolokvij 25 <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 35 2
Seminar 10 <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 1
Usmeni ispit 65 <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 55 3
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u ekologiju
 2. Bioekologija i zooekologija
 3. Sistematika
 4. Organski sustavi I
 5. Organski sustavi II
 6. Biologija krupne lovne divljači
 7. Biologija sitne lovne divljači
 8. Uzgoj dlakave divljači
 9. Terenske vježbe
 10. Terenske vježbe
 11. Terenske vježbe
 12. Vježbe u praktikumu
 13. Seminar I
 14. Seminar II
 15. Seminar III

Obvezna literatura

 1. Mustapić, Z. i sur. (2004). Lovstvo. Zagreb: Lovački savez Hrvatske.
 2. Janicki, Z. (2007). Zoologija divljači. Zagreb: Sveučilištu Zagrebu,Veterinarski fakultet.

Preporučena literatura

 1. Smith, E. L. (1995). Elements of Ecology. New York: Harper and Row.
 2. Andrašić, D. (1984). Zoologija divljači i lovna tehnologija. Zagreb: Liber.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Prirodoslovlje divljači, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.