Ispiši

Govorničke vještine (26216)

Nositelji predmeta


dr. sc. Ines Carović

dr. sc. Gabrijela Kišiček

Opis predmeta

U današnjem akademskom i poslovnome svijetu, nemoguće je zamisliti uspješnost bez svladanih govorničkih vještina u komunikaciji. Dobar govornik nije rezervirana odrednica samo za dominantna govorna zanimanja poput odvjetnika, profesora, novinara, političara i sl. već se posebna pozornost sve više pridaje širokom krugu stručnjaka koji svakodnevno trebaju nešto predstaviti, dogovoriti ili uvjeriti druge.

Program kolegija Govorničke vještine temelji se na pripremi studenata za uspješnije govorno djelovanje u sklopu svoje profesije. Tijekom predavanja i vježbi dobit će potrebna znanja i upute za primjenu govornih vještina u svakodnevnoj uporabi. Nastavnici fonetičari će im, između ostaloga, pomoći da osvijeste izgovorna odstupanja od standarda ili izgovorne mane kao i ukazati na važnost zdravoga i ugodnog glasa. Posebna pozornost posvetit će se monološkim i dijaloškim govornim vrstama potrebnim u njihovom zanimanju. Uvježbavat će se govori u uvjeravajućoj strategiji, sastavljanje i izvođenje svečanih prihodnih govora, organiziranje, vođenje i sudjelovanje na pregovorima i na debati. Programski dijelovi kolegija su sljedeći: opis obilježja monoloških i dijaloških govorničkih vrsta (predavanja, referati, prigodni govori, debata, pregovori, grupno govorno rješavanje problema), govorničke strategije, govornička argumentacija, vještina pažljivoga i kritičkog slušanja, umješna uporaba sugovornih znakova, usvajanje pravila slušačkoga i govornog bontona.
Studentske obaveze: redovito pohađanje nastave te izvršavanje obaveza: održati dva govora monološke forme, pripremiti se i sudjelovati u barem jendoj dijaloškoj govorničkoj formi. Za dobivanje potpisa i pozitivne ocjene studenti su dužni održati barem jedan govor monološke forme, jedan govor dijaloške vrste te pozitivno riješiti pismeni ispit.

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 6
Seminar: 24

Izvođač predavanja
 • dr. sc. Ines Carović
Izvođač seminara
 • dr. sc. Gabrijela Kišiček
 • dr. sc. Ines Carović
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 70%
Vrlo dobar (4): 80%
Izvrstan (5): 90%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za uporabu govorničkih vještina u studentskoj i poslovnoj komunikaciji.
Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja osnovnih
govorničkih vrsta koje su temelj za razumijevanje i primjenu u agronomskoj struci.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
sastaviti i održati svečani prigodni govor i uvjeravajući govor
prepoznati središnju misao govora i slijediti argumentaciju
sudjelovati u dijaloškoj govorničkoj formi
prepoznati pogreške u argumentaciji i retoričke smicalice
usporediti dobro i loše govorničko ponašanje te usvojiti pravila govornog i slušalačkog bontona
prepoznati važnost neverbalnih znakova u komunikaciji
objasniti i primijeniti vježbe za glas i izgovor u svojoj pripremi govora
objasniti temeljne povijesne činjenice o retorici

Tjedni plan nastave

 1. P - Uvodno predavanje. Antička retorika. Razlika privatno i javno
 2. P – Početno dizajniranje govora. Središnja misao
 3. P – Kompozicija govora
 4. L –Argumentacija
 5. L – Bonton. Modalni izrazi
 6. L – Neverbalni znakovi
 7. L – Pregovori i sastanak
 8. L – Vježbe za glas i izgovor
 9. L – Strategije
 10. L – Profil publike
 11. L – Smicalice. Debata
 12. L - Slušanje govora
 13. L – Prigodni govori
 14. L- Govorne izvedbe (govori 3 min)
 15. L - Pismeni ispit

Obvezna literatura

 1. Škarić, I. (2000) Temeljci suvremenoga govorništva, Zagreb, Školska knjiga
 2. Petrović, G. (1988) Logika, Školska knjiga, Zagreb
 3. Neill, S. (1994). Neverbalna komunikacija u razredu. Zagreb: Educa.
 4. Carović, I., Kišiček, G., Tomić, D. (2012) Govorničke vještine. Zagreb: Filozofski fakultet – interna skripta.

Preporučena literatura

 1. Aristotel (1989) Retorika, Zagreb, Naprijed
 2. Gračanin, Đ. (1968) Temelji govorništva, Nadbiskupski duhovni stol
 3. Kvintilijan M.F. (1985) Obrazovanje govornika, Sarajevo, Veselin Masleša
 4. Nelson, Paul E.; Peason, Judy, C. (1996) Confidence in Public Speaking. Sixth Edition. Times Mirror Higher Education Group, Inc., Boston
 5. Osborn, Michael; Osborn, Suzanne (1997) Public Speaking. Third Edition. Houghton Mifflin Company, Boston-New York
 6. Pease, A. (1991) Govor tijela, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana-Zagreb
 7. Schopenhauer, A. (1985) Eristička dijalektika, Bratstvo-Jedinstvo, Novi Sad
 8. Škarić, I.; Ivas, I. (ur.) Razgovori o retorici.
 9. Weston, A. (1992.) A Rulebook of Arguments (second edition), Hackett Publishing Company, Indianapolis/Cambridge
 10. Zadro, I. (ur.) (1999) Glasoviti govori, Zagreb, Naklada Zadro

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Komunikacija u nastavi – Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Communication Skills - The Faculty of Natural Sciences, Leibniz Universitat Hannover
 • Communication In Organizations – University at Buffalo, New York State University – izborni kolegij Faculty of Architecture

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.