Ispiši

Specijalna fitopatologija (169251)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Specijalna fitopatologija je stručni fitomedicinski kolegij u kojem se u sklopu predavanja obrađuju ekonomski značajne bolesti (mikoze, pseudomikoze, bakterioze, fitoplazmoze, viroze i viroidoze) važnijih kultiviranih vrsta biljaka. Kod opisa svake pojedinačne bolesti govori se o njenoj važnosti i rasprostranjenosti, simptomatologiji, etiologiji (patogenim uzročnicima), epidemiologiji te mjerama suzbijanja (agrotehničke, biološke, kemijske i dr.). Na terenskoj nastavi studentima se daje mogućnost "in vivo" upoznavanja s tim bolestima na temelju njihove simptomatologije na biljkama domaćinima.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Fitomedicina (Obvezni predmet, 6. semestar, 3. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 36
Terenske vježbe: 24

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%-70%
Dobar (3): 71%-80%
Vrlo dobar (4): 81%-90%
Izvrstan (5): 91%-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovno pohađanje nastave

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Terenske vježbe

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznavati na temelju simptoma glavne bolesti na ekonomski važnim kultiviranim biljnim vrstama Hrvatske
Poznavati etiologiju i epidemiologiju tih bolesti
Ocijeniti intenzitet zaraze biljaka domaćina tim bolestima
Znati izabrati i provesti odgovarajuće mjere suzbijanja tih bolesti

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni - predavanja 4 do 59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
36 120 4
Ukupno 4 do 50 bodova 61-70 bodova 71-80 bodova 81-90 bodova 91-100 bodova do 59% - nedovoljan 1 61-70% - dovoljan 2 71-80% - dobar 3 81-90 % - vrlodobar 4 91-100 % - odličan 5 60 144 6

Tjedni plan nastave

 1. Silabus kolegija s uvodom - cilj kolegija, ishodi učenje kolegija, struktura izvođenje nastave, spremanje ispita, literatura i dr. Kratki repetitorij taksonomije i sistematike biljnih patogena. Fitopatonimija - nomenklatura ili nazivlje biljnih bolesti
 2. Pseudomikoze - bolesti uzrokovane pseudogjivama ili gljivama sličnim organizmima (FLO) - Oomycota (Plasmoparales i dr.)
 3. Pseudomikoze - bolesti uzrokovane pseudogjivama ili gljivama sličnim organizmima (FLO) - Myxomycota (Plasmodiophoromycota) i mikoze iz odjela Chytridiomycota (Olpidiales)
 4. Mikoze uzrokovane gljivama iz odjela Ascomycota – Taphriniomycetes i Discomycetes
 5. Mikoze uzrokovane gljivama iz odjela Ascomycota – Plectomycetes (Erysiphales i dr.)
 6. Mikoze uzrokovane gljivama iz odjela Ascomycota – Pyrenomycetes (Diaporthales i dr.)
 7. Mikoze uzrokovane gljivama iz odjela Ascomycota – Loculoascomycetes (Plesoporales i dr.)
 8. Mikoze uzrokovane gljivama iz odjela Basidiomycota – Pucciniomycetes (Uredinales i dr.)
 9. Mikoze uzrokovane gljivama iz odjela Basidiomycota – Ustilaginomycets (Ustilaginales i dr.)
 10. Bakterioze biljaka uzrokovane vrstama iz rodova Erwinia, Pseudomonas, Agrobacterium, Xanthomonas i dr.
 11. Fitoplazmoze biljaka
 12. Viroze i viroidoze biljaka
 13. Terenske vježbe
 14. Terenske vježbe
 15. Terenske vježbe

Preduvjeti

Obvezna literatura

 1. Cvjetković, B. (2010): Mikoze i pseudomikoze voćaka i vinove loze Zrinski d.d. Čakovec
 2. Maceljski, M., Cvjetkovć, B., Ostojić, Z., Igrc Barčić, J., Pagliarini, N., Oštrec, Lj., Čizmić, I. (2004): Štetočinje povrća. Zrinski d.d. Čakovec.
 3. Jurković, D. Ćosić, J., Vrandečić, K. (2010): Bolesti cvijeća i ukrasnog bilja. Poljoprivredni fakultet, Sveučilište J.J. Štrosmajera u Osijeku
 4. Jurković, D., Ćosić, J., Vrandečić, K. (2017): Pseudogljive i gljive ratarskih kultura. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Štrosmajera u Osijeku. Osijek

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Patologia vegetale (Facolta di Agraria, Universita degli studi di Bari, Italija)
 • Specijalna fitopatologija (Agronomski i prehrambeno-tehnološki faakultet Sveučilišta u Mostaru, Bosna i Hercegovina)
 • Pseudomikoze i mokoze bilja (Poljoprivredni fakultet, Sveučilišta u Beogradu, Srbija)

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.