Ispiši

Elektroničko poslovanje (169207)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Studenti se upoznaju sa osnovnim teorijskim i praktičnim znanjima o elektroničkom poslovanju kao modernom obliku organizacije poslovanja koji koristi informacijsku i internetsku tehnologiju. Predstavljaju se prednosti i nedostaci elektroničkog poslovanja, te razvija svijest o važnosti primjene suvremenih metoda elektroničkog poslovanja; predstavljaju se aspekti sigurnosti poslovanja i zaštita podataka. Analiziraju se primjeri slučajeva e-poslovanja u zemlji i svijetu.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Hortikultura (Izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)
 • Prijediplomski studij / Biljne znanosti (Izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)
 • Prijediplomski studij / Agroekologija (Izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)
 • Prijediplomski studij / Agrarna ekonomika (Izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)

ECTS: 6.00

Sati nastave: 60
Predavanja: 30
Auditorne vježbe: 15
Seminar: 15

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70 %
Dobar (3): 71-80 %
Vrlo dobar (4): 81-90 %
Izvrstan (5): 91-100 %

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Auditorne vježbe
 • Konzultacije
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: - Opisati koncept elektroničkog poslovanja, te Interneta kao novog prostora poslovanja - Prepoznati i pojasniti najbolje načine primjene informatičkih tehnologija i sustava - Identificirati prednosti i nedostatke elektroničkog poslovanja, te objasniti aspekt sigurnosti elektroničkog poslovanja - Organizirati elektroničku razmjenu podataka za učinkovitiji rad sudionika poslovanja - Prepoznati i objasniti najbolje načine primjene elektroničkog poslovanja koristeći primjere iz prakse iz Hrvatske i svijeta Parcijalni ispit (kolokviji), seminar (studija slučaja)

Način rada

Obveze nastavnika

Predavanja, vježbe u praktikumu, seminari: primjeri iz prakse kroz samostalne zadatke

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave, izrada samostalnog rada (case study), kolokviji

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Nastava: predavanja + vježbe < 60
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
43 45 1.5
Izrada i prezentacija seminarskog rada (studija slučaja) 20 % < 60
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 45 1.5
I. kolokvij 40 % < 60
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 45 1.5
II. kolokvij 40 % < 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 45 1.5
Ukupno 100 % 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Nastava: predavanja + vježbe Pohađanje i aktivno sudjelovanje na nastavi: prati se motiviranost studenata te ih se potiče na aktivno sudjelovanje i raspravu. Tijekom semestra Po potrebi na kraju semestra.
Izrada i prezentacija seminarskog rada (studija slučaja) Studenti prema samostalno predloženim ili zadanim temama obrađuju i prezentiraju studije slučajeva tvrtki koje koriste neki oblik elektroničkog poslovanja. Nakon prezentacije rada slijedi rasprava Tijekom semestra Nema nadoknade
I. kolokvij Provjera znanja vezano uz nastavne jedinice iz prvog dijela modula. Tijekom semestra Nema nadoknade
II. kolokvij Provjera znanja vezano uz nastavne jedinice iz drugog dijela modula. Tijekom semestra Nema nadoknade

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u elektroničko poslovanje. Povijest i razvoj elektroničkog poslovanja. Nastanak i zanimljivosti Interneta, statistike korištenja Interneta
 2. Pretpostavke za uvođenje e-poslovanja. Nove perspektive. Koncept "webocentričnosti" tvrtke. Prijenos podataka na daljinu. Infrastruktura za prijenos podataka na daljinu.
 3. Internet kao novi prostor poslovanja. Poslovanje u pokretu: integracija mobilnih tehnologija i elektroničkog poslovanja. Primjeri poslovanja u pokretu.
 4. Prednosti i nedostaci elektroničkog poslovanja. Prednosti za prodavače i prednosti za potrošače. izazovi elektroničkog poslovanja.
 5. Osnovni modeli elektroničkog poslovanja s obzirom na sudionike: B2B, B2C, C2C, G2B, G2C
 6. Izvedbeni modeli elektroničkog poslovanja: brokerski, oglašavački, trgovački, modeli informacijskih posrednika, proizvođački modeli, suradnički, modeli virtualnih zajednica, pretplatnički model, modeli pomoćnih usluga
 7. I.kolokvij
 8. Modeli trgovačkih web mjesta.
 9. Područja primjene elektroničkog poslovanja; prodaja vlastitih dobara i usluga, elektroničko izdavaštvo i nakladništvo, zabava i rekreacija (e-entertainment)
 10. Područja primjene elektroničkog poslovanja: E-trgovanje, e-marketing, e-učenje, e-bankarstvo
 11. Elektronička razmjena podataka - prijenos strukturiranih podataka prema dogovorenim standardima od jedne do druge računalne aplikacije
 12. Elektronička tržišta. Model e-tržišta fizičke robe, model e-tržišta software-a, i model e-tržišta usluga.
 13. Rizici elektroničkog poslovanja. Elementi sigurnosne infrastrukture: identifikacija, autorizacija, autentifikacija.
 14. Komercijalne aktivnosti na Internetu. primjeri već uspostavljenih virtualnih poslovnih zajednica.
 15. II. kolokvij

Obvezna literatura

 1. Željko Panian: Elektroničko poslovanje druge generacije, Biblioteka Informatika, Zagreb, 2013.

Preporučena literatura

 1. Srića, V., Spremić, M.; Informacijskom tehnologijom do poslovnog uspjeha, Sinergija, Zagreb, 2000.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Practical E-Business and E-Commerce, Royal Agricultural University Cirencester, Gloucestershire, United Kingdom

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.