Ispiši

Oplemenjivanje biljnih vrsta za ornamentalnu primjenu (169291)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Ciljevi predmeta:
Stjecanje znanja i sposobnosti kritičkog promišljanja o osnovnim značajkama i principima oplemenjivanja bilja za ornamentalnu primjenu u svim vrstama zatvorenih i otvorenih prostora. Razumjeti genetsku pozadinu i koncept svojstva kod biljnih vrsta za ornamentalnu primjenu i za proizvodnju rezanog cvijeća. Integrirati oplemenjivački postupak u sustave proizvodnje bilja za ornamentalnu primjenu. Odabrati, prepoznati i primijeniti adekvatni oplemenjivački i selekcijski postupak u stvaranju sorte ornamentalnog bilja, ovisno o tehnologiji proizvodnje i cilju primjene. Postaviti, elaborirati i provesti cjelokupni proces kreiranja novih sorata bilja za ornamentalnu primjenu. Prepoznati potencijal i mogućnosti introdukcije u segmentu ornamentalnih i krajobraznih biljnih vrsta. Znati obraniti svoja oplemenjivačka prava.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 36
Vježbe u praktikumu: 12
Seminar: 12

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2):
Dobar (3):
Vrlo dobar (4):
Izvrstan (5):

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
- interpretirati glavna načela oplemenjivanja bilja i izložiti specifičnosti koje se odnose na oplemenjivanje bilja za ornamentalnu primjenu i primjenu u uređenju krajobraza; - razviti strategiju, formulirati cilj oplemenjivanja i osmisliti model sorte adekvatan za proizvodnju ornamentalnog bilja, ovisno o primjeni (rezano cvijeće, lončanice, primjena u uređenju parkova i eksterijera); - integrirati i organizirati postupke oplemenjivanja bilja u sustave proizvodnje biljnih vrsta za ornamentalnu primjenu; - odabrati, postaviti i primijeniti strategiju i metode oplemenjivanja bilja u stvaranju sorata za ornamentalnu primjenu; - vrednovati značaj bioraznolikosti i ocijeniti potencijal introdukcije u proizvodnju bilja za ornamentalnu primjenu; - osmisliti strategiju oplemenjivanja u smislu boljeg iskorištavanja potencijala okoline (tlo, klima) i tehnologije, kreirati sorte sa svojstvima boljeg svladavanja i prilagodbe na biotske i abiotske stresove; - argumentirati principe selekcije genotipova ovisno o biljnoj vrsti, načinu i okolnostima tehnologije proizvodnje i primjene; - podržati, preporučiti, kritizirati i prosuditi zakonodavnu i administrativnu osnovu oplemenjivanja bilja, proizvodnje sjemenskog i sadnog materijala, osmisliti i odabrati metode zaštite svojih oplemenjivačkih prava; - samostalno organizirati i planirati cjelokupan oplemenjivački postupak, od sagledavanja problema, preko kombiniranja ciljeva, osmišljavanja koncepta sorte, procjene tehnologijskih resursa i metoda oplemenjivanja, selekcijskog postupka, do konačnog priznavanja sorte. Parcijalni pismeni ispiti (kolokviji) tijekom semestra, te cjeloviti usmeni i/ili pismeni ispiti u redovitim i izvanrednim ispitnim rokovima.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
pohađanje nastave 46 46 1,2
Parcijalni ispit I 50% 0-59
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 60 2
Parcijalni ispit II 50% 0-59
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 60 2
Seminar 12 14 0,8
Ukupno 100% 60 180 6
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
pohađanje nastave 46 46 1,2
Ispit 0-59
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 120 4
Seminar 12 14 0,8
Ukupno 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Parcijalni ispit I Gradivo iz prve polovice semestra
Parcijalni ispit II Gradivo iz druge polovice semestra
Ispit ispit čitavog gradiva redoviti ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u oplemenjivanje bilja. Povijest oplemenjivanja ornamentalnih vrsta. Objašnjenje opće genetičke osnove oplemenjivanja bilja. Kvantitativna svojstva kao okosnica oplemenjivanja ornamentalnih vrsta. Morfologija cvijeta iz aspekta oplemenjivanja i razmnožavanja. (2P, 2S)
 2. Fiziologija cvatnje. Biološka osnova razmnožavanja bilja u kontekstu oplemenjivanja. Autoinkompatibilnost kod ukrasnih vrsta i njene konzekvence na oplemenjivački postupak. Molekularni i fiziološki aspekti cvatnje (2P, 2V)
 3. Kvantitativna genetika i kvantitativna svojstva kod biljnih vrsta za ornamentalnu primjenu. Citogenetska osnova stvaranja novih sorata, poliploidi, euploidi i aneuploidi kod ornamentalnih vrsta (3P, 1S)
 4. Ciljevi oplemenjivanja i specifičnosti oplemenjivačkog postupka u oplemenjivanju ornamentalnih vrsta kao i drugih vrsta koje se imaju ornamentalnu primjenu. Definiranje najvažnijih ciljeva oplemenjivanja bilja za ornamentalnu primjenu (2P, 2V)
 5. Postavljanje strategije stvaranja novih sorata. Tipovi sorata. Metode oplemenjivanja i selekcijskog postupka. Planska hibridizacija, tehnike križanja, uzgoja i evaluacije potomstva, selekcija i klonska selekcija. Testiranje potencijalnih novih sorata za proizvodne uvjete (2P, 2V);
 6. Introdukcija biljnih vrsta iz prirode i njihovo uvođenje u proizvodnju kao ornamentalnih vrsta. Introdukcija iz drugih zemljopisnih područja. Adaptabilnost biljaka na okolinske uvjete. Oplemenjivanje s ciljem postizanja adaptabilnosti na različite okolinske uvjete i tehnološke postupke. Ekološki i održivi pristup u oplemenjivanju ornamentalnih vrsta (3P, 1S)
 7. Oplemenjivanje i stvaranje novih sorata ukrasnog bilja otpornog na biotske stresove (bolesti, štetnici). Genetska osnova interakcije domaćin-parazit i njena primjena u stvaranju tolerantnih i otpornih sorata (3P, 1S);
 8. Molekularna genetika u proizvodnji ornamentalnih vrsta. Struktura gena koji se odnose na morfologiju i ornamentalna svojstva cvijeta. Ekspresija svojstava koja imaju ornamentalni značaj. Molekularno-genetski aspekti razvoja reproduktivnih dijelova biljke (3P, 1S)
 9. Biotehnološke metode i izravna manipulacija gena u oplemenjivanju ukrasnog bilja. Modulacija boje cvijeta i intenziteta boje kod cvjećarskih vrsta (3P, 1S)
 10. Zakonodavni i administrativni okvir u plasiranju novih sorata. Sjemenarstvo i proizvodnja sadnog materijala bilja za ornamentalnu primjenu. Zaštita oplemenjivačkog prava. Nadzor proizvodnje i trgovine. Certifikacijske sheme sjemenarske i rasadničarske proizvodnje (3P, 1S)
 11. Svojstva, ciljevi, metode oplemenjivanja i selekcija vrsta iz fam. Lilliaceae, Iridaceae i Amarillidaceae (ljiljani, tulipani, narcisi, ljiljani, krokusi, irisi) (2P, 2V)
 12. Svojstva, ciljevi, metode oplemenjivanja i selekcija vrsta iz fam. Asteraceae, Caryophyllaceae (dalije, krizanteme, gerberi, karanfili) (2P, 2V)
 13. Svojstva, ciljevi, metode oplemenjivanja i selekcija vrsta iz fam. Primulaceae i Orchidaceae (jaglaci, ciklame, orhideje) (2P, 2V)
 14. Svojstva, ciljevi, metode oplemenjivanja i selekcija vrsta iz fam. Brassicaceae, Crassulaceae, Begoniaceae, Balsaminaceae, Solanaceae (2P, 2V)
 15. Svojstva, ciljevi, metode oplemenjivanja i selekcija vrsta iz fam. Rosaceae, Cactaceae, Malvaceae (ruže, kaktusi, hibiskus) (2P, 2V)

Obvezna literatura

 1. Anderson, N.O. (ed.). 2007. Flower Breeding and Genetics: Issues, Challenges and Opportunities for the 21st century. Springer, Dordrecht, NL
 2. Callaway, D.J., Callaway, M.B. (eds.).2000. Breeding Ornamental Plants. Timber Press, Portland, GB
 3. Welch, Ch.P. 2002. Breeding New Plants and Flower. The Crowood Press, Ramsbury, GB

Preporučena literatura

 1. Odabrani stručni i znanstveni članci
 2. Harding, J., Singh, F., Mol, J.N.M. (eds.). 1991. Genetics and Breeding of Ornamental Plants. Springer Business + Science, Dordrecht, NL

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.