Ispiši

Analize krajobraza (185439)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

U početku se studenti upoznaju s osnovna dva polazišna koncepta koji se obrađuju na predavanjima u dvjema temama sustavska teorija i modeliranje. Slijedi sadržaj vezan na početne korake planskog procesa i pripadajuće teme predavanja: Podaci, znanja i informacije u krajobraznom planiranju, informacijski sustavi i računarski postupci manipulacije podataka, analiza podataka, traženja općih pravila i teorija o prostoru. Cjelina o strukturnim analizama prostora odnosi se na predavanje o temama postojećih teorija o strukturiranju prostora, mentalnim (kognitivnim) mapama, položaju strukturnih analiza u prostornom planiranju. Studenti trebaju pročitati određenu literaturu za razumijevanje i prpremu za seminarski rad. Seminarski radovi sadržajno prate teme predavanja i obrađuju se kroz 2 tjedna za svaku temu, prateći individualni rad:Deskriptivna analiza prostora, Analiza vizualne izloženosti, Strukturna analiza prostora po Lynchu, Analiza reljefa i Analiza supojavljivanja

Vrsta predmeta

ECTS: 2.00

Engleski jezik: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 10
Seminar: 20

Izvođač predavanja
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2):
Dobar (3):
Vrlo dobar (4):
Izvrstan (5):

Opće kompetencije

Upoznavanje studenata s analitičkim metodama i tehnikama u krajobraznom planiranju. Specifično, studenti se uče pravim (nevrijednosnim) analizama krajobraza kao izvorištima potrebnih podaka, znanja i informacija za kasnije razlikovanje i uporabu u vrijednosnim analizama krajobraza. Studenti se kroz samostalni seminarski rad upoznaju sa načinom pretvorbe osnovnih u nove podatke/prostorne podatke analognim i računalnim tehnikama.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Interpretirati prostor preko karata kao modela, savladati postupak tvorbe novih prostornih podataka služeći se GIS računalnim programom, razlikovati podatak od prostornog podatka. seminari, kolokvij, ispit

Način rada

Obveze studenta

Prisustvovanje na predavanjima i seminarima je obavezno. Studenti moraju sudjelovati u učenju na način da predaju zadatke u dogovorenom roku. Uvjeti za dobivanje potpisa te pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i seminara, izrada seminara, te redovno rješavanje svih zadataka s predavanja i seminara

Tjedni plan nastave

 1. P Osnovni polazišni koncepti:sustavska teorija i modeliranje
 2. P Podaci, znanja i informacije u krajobraznom planiranju
 3. Informacijski sustavi i računarski postupci manipulacije podataka, analiza podataka
 4. P Traženje općih pravila i teorija o prostoru
 5. P Strukturne/prave analize krajobraza
 6. S Deskriptivna analiza prostora
 7. S Deskriptivna analiza prostora
 8. S Analiza vizualne izloženosti
 9. S Analiza vizualne izloženosti
 10. S Strukturna analiza prostora po Lynchu
 11. S Strukturna analiza prostora po Lynchu
 12. S Analiza reljefa
 13. S Analiza reljefa
 14. S Analiza supojavljivanja
 15. S Analiza supojavljivanja

Preduvjeti

Obvezna literatura

 1. Anderson, S.I. (1972.): Structure, Identity and Scale, Proceedings of the Symposium Landscape planning, Ljubljana. 29-31.8.1972, p.53-62
 2. Steinitz, C. (1990.): A framework for theory applicable to the education of landscape architects (and other environmental design professionals), Landscape Journal; Vol. 9 Issue 2, p136
 3. Smardon, R.C: (1986).Foundations for Visual Project Analysis, John Wiley
 4. Kartografski ključ. DGU
 5. Lynch, K. (1972.): The Image of the City, MIT Press

Preporučena literatura

 1. Steiner, F.(1991).The living landscape, McGraw-Hill

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.