Ispiši

Ihtiologija (26629)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Značenje i razvoj proučavanja riba. Evolucija riba. Morfologija, anatomija i fiziologija riba. Razmnožavanje riba. Embrionalni i postembrionalni razvoj. Ihtiogenetika. Klasifikacija riba. Biologija i ekologija riba. Patologija riba i drugih vodenih organizama. Procjena ribljeg stoka (sastav ihtiocenoze, struktura populacije, abundanca, CPUE, dužinsko-maseni odnosi, kondiciono stanje, dob, smrtnost, ihtioprodukcija). Ribarsko gospodarenje. Uzorkovanje riba. Rad s akvarijima. Upotreba ključa za determinaciju riba. Sekcija riba. Postupci pri induciranom mrijestu riba.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 28
Laboratorijske vježbe: 8
Vježbe u praktikumu: 4
Seminar: 12
Terenske vježbe: 8

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 71%
Vrlo dobar (4): 81%
Izvrstan (5): 91%

Opće kompetencije

Student stječe znanja o biologiji, ekologiji i taksonomiji riba, te o ihtiološkim metodama za samostalan i timski rad u ihtiologiji i ribarstvu.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
 • Vježbe u praktikumu
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
prepoznati pozicije i trendove u zemlji i inozemstvu u području slatkovodnog i morskog gospodarskog i rekreacijskog ribolova, te akvakulture te ih prezentirati u medijima i publicistici Pismeni ispit
Izračunati procjenu ribljeg stoka, te parametre rasta riba, radi optimalnog gospodarenja u otvorenim slatkim vodama i moru, koristeći informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u svakodnevnom radu, posebno programe iz ihtiologije Pismeni ispit
Koristiti dostignuta znanja iz anatomije, fiziologije, embriologije, genetike, sistematike i ekologije riba u stjecanju novih spoznaja za ispravno ribarsko gospodarenje i akvaristiku Pismeni ispit
Postaviti istraživanje u području ihtiologije, provesti terenski i laboratorijski rad, proučiti relevantnu literaturu, statistički obraditi podatke, te napisati i poslati rad za objavljivanje u stručnom časopisu Vježbe
Prezentirati rezultate ihtioloških istraživanja, te na temelju njih predložiti optimalno gospodarenje Seminar
Identificirati riblje vrste na temelju ključa za determinaciju i druge relevantne literature Kolokvij
Samostalno organizirati i voditi poslove iz ihtiologije u državnim i javnim institucijama, te provesti ihtiološki dio u izradi ribolovno-gospodarske osnove Pismeni i usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastave.

Obveze studenta

Redovito polaženje nastave i izvršavanje datih zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
1. Međuispit: Pismeni 16% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 30 1
2. Međuispit: Pismeni 16% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 30 1
3. Međuispit: Pismeni 16% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 30 1
4. Međuispit: Pismeni 16% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 30 1
5. Međuispit: Pismeni 16% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 30 1
Završni ispit: Seminar: Usmeni i pismeni 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 30 1
UKUPNO 100% 1-5 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Završni pismeni ispit Javno izlaganje seminara uz odgovaranje na postavljena pitanja. Rokovi utvrđeni na početku svakog semestra. Rokovi utvrđeni na početku svakog semestra.

Tjedni plan nastave

 1. Značenje ihtiologije i evolucija riba
 2. Glavne morfološke osobine riba. Anatomija funkcionalnih sustava.
 3. Osnove fiziologije, embriologije i razvoja riba.
 4. Temeljni pojmovi iz genetike riba. Principi klasifikacije riba. Najvažnije bolesti riba.
 5. Ekologija i biologija važnijih vrsta riba.
 6. Metode pribavljanja uzorka riba.
 7. Metode procjene ribljeg stoka. Ribarsko gospodarenje.
 8. Vježbe uzorkovanja riba i početne obrade na terenu.
 9. Vježbe uzorkovanja riba i početne obrade na terenu.
 10. Uporaba ključa za determinaciju. Sekcija riba.
 11. Obrada materijala skupljenog na terenu.
 12. Rad s ribljim preparatima.
 13. Izrada seminara.
 14. Izrada seminara.
 15. Prezentacija seminara.

Obvezna literatura

 1. Treer, T., Safner, R., Aničić, I., Lovrinov, M. (1995). Ribarstvo. Zagreb: Globus.
 2. Treer, T. (2012). Ihtiologija II: skripta. Zagreb: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu .
 3. Vuković, T., Ivanović, B. (1971). Slatkovodne ribe Jugoslavije. Sarajevo: Zemaljski muzej BIH
 4. Jardas, I.(1996). Jadranska ihtiofauna. Zagreb: Školska knjiga.

Preporučena literatura

 1. Moyle, P. B., Cech,J. J. (2004). Fishes: an introduction to ichthyology. Upper Saddle River: Prentice Hall.
 2. Kottelat, M., Freyhof, J. (2007). Handbook of European Freshwater Fishes. Cornol: Kottelat, Berlin: Freyhof.
 3. Simonović, P. (2010). Uvod u ihtiologiju. Beograd: Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu.
 4. Mrakovčić, M., Brigić, A., Buj, I., Ćaleta, M., Mustafić, P., Zanella, D. (2006). Crvena knjiga slatkovodnih riba Hrvatske. Zagreb: Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode.
 5. Jardas,I., Pallaoro, A., Vrgoč, N., Jukić-Peladić, S., Dadić, V. (2008). Crvena knjiga morskih riba Hrvatske. Zagreb: Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode.
 6. Dulčić, J., Dragičević, B. (2012). Nove ribe Jadranskog i Sredozemnog mora. Split: IOR, Zagreb: Državni zavod za zaštitu prirode.
 7. Ricker, W. E. ed., (1971). Methods for Assesment of Fish Production in Fresh Waters. Oxford: Blackwell.
 8. Sparre, P., Venema, S. C. (1992). Introduction to tropical fish stock assessment. Part 1: manual. : FAO, Fish Tech. Pap., 306/1. Fome: FAO

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Ichthyology, Humboldt State University, Berlin, Germany
 • Introduction to Fish Biology, The Arctic University of Norway, Fishery College
 • Ichthyology, University of Kansas, USA
 • Fish Biology, Mendel University in Brno, Czech Republic

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.