Ispiši

Bolesti ukrasnog bilja (116672)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

U predavanjima se studente upoznaje s pojavom, simptomima i suzbijanjem biljnih bolesti na ukrasnim biljnim vrstama (rezano cvijeće, ukrasno drveće i grmlje, sobno i vrtno cvijeće i travnjaci). Obradit će se abiotske ili fiziopatske bolesti (fitotoksične reakcije biljaka, bolesti uslijed nedostatka hranjiva, stresne reakcije biljaka i dr.) te najvažnije gljivične bolesti ili mikoze (pepelnice, hrđe i dr.), pseudomikoze (plamenjače i dr.), bakterioze (paleži, tumori i dr.), fitoplazmoze, viroze i viroidoze. Navedene bolesti bit će prikazane za naše najčešće ukrasne vrste kao što su: ruže, gerberi, perunike, gladiole, krizanteme, pelargonije, trave, drvenaste vrste – lipa, javor, hrast, platana, breza, magnolija i dr., te različite sobne i vrtne biljke. U sklopu vježbi u praktikumu studenti će se upoznati s prepoznavanjem glavnih uzročnika biljnih bolesti, a u sklopu terenskih vježbi predviđen je obilazak proizvodnih nasada cvijeća, botaničkih vrtova i parkova radi prepoznavanja simptoma bolesti in vivo

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 30
Vježbe u praktikumu: 6
Seminar: 12
Terenske vježbe: 12

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69%
Dobar (3): 70-79%
Vrlo dobar (4): 80-89%
Izvrstan (5): 90-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovno pohađanje nastave

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za prepoznavanja simptoma najvažnijih bolesti ukrasnog bilja te za provođenje odgovarajućih mjera njihovog suzbijanja u proizvodnim nasadima, parkovima, urbanim sredinama, interijerima i okućnicama.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  rad u grupama do 10 studenata
 • Terenske vježbe
  rad u grupama do 10 studenata
 • Seminari
  stjecanje vještina za samostalni rad i prezentiranje izabranih tema seminara

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati najvažnije bolesti rezanog cvijeća te odrediti prihvatljive mjere njihovog suzbijanja
Prepoznati najvažnije bolesti drveća i grmlja te odrediti prihvatljive mjere njihovog suzbijanja
Prepoznati najvažnije bolesti sobnog i vrtnog bilja te odrediti prihvatljive mjere njihovog suzbijanja
Prepoznati najvažnije bolesti travnjaka te odrediti prihvatljive mjere njihovog suzbijanja

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit - predavanja 65 % do 59 %
60-69 %
70-79 %
80-89 %
90-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminar 35 % do 59 %
60-69 %
70-79 %
80-89 %
90-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 90 3
Ukupno 100 % do 59 % 60-69 % 70-79 % 80-89 % 90-100 % do 59% - nedovoljan 1 60-69 % - dovoljan 2 70-79 % - dobar 3 80-89 % - vrlodobar 4 90-100 % - izvrstan 5 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. P - Uvod u modul. Silabus modula. Važnost biljnih bolesti u uzgoju ukrasnih vrsta.
 2. P - Simptomatologija bolesti na ukrasnom bilju i mjere kontrole i suzbijanja biljnih bolesti
 3. P - Mikoze i pseudomikoze rezanog cvijeća
 4. P - Mikoze i pseudomikoze ukrasnog drveća i grmlja
 5. P - Mikoze i pseudomikoze sobnog i vrtnog cvijeća i travnjaka I - međuispit (kolokvij 1)
 6. P - Abiotske ili fiziopatske bolesti ukrasnog bilja
 7. P - Viroze i fitoplazmoze ukrasnog bilja
 8. P - Bakterioze ukrasnog bilja I - međuispit (kolokvij 2)
 9. PK - Vježbe u praktikumu – prepoznavanje uzročnika bolesti na ukrasnom bilju
 10. T - Terenske vježbe, obilazak proizvodnih nasada ukrasnog bilja
 11. T - Terenske vježbe, obilazak botaničkih vrtova
 12. T - Terenske vježbe, obilazak parkova
 13. S - Obrada pojedinih tema iz područja predmeta po izboru studenata i pod vodstvom nastavnika u vidu pisanog seminara i PP prezentacije
 14. S - Obrada pojedinih tema iz područja predmeta po izboru studenata i pod vodstvom nastavnika u vidu pisanog seminara i PP prezentacije
 15. S - Obrada pojedinih tema iz područja predmeta po izboru studenata i pod vodstvom nastavnika u vidu pisanog seminara i PP prezentacije I - završni ispit (pismeni)

Obvezna literatura

 1. PowerPoint prezentacije predavanja (dostupno putem Merlin sustava)
 2. Jurković, D., Ćosić, J, Vrandečić, K. (2010). Bolesti cvijeća i ukrasnog bilja. Osijek: Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku.

Preporučena literatura

 1. Gleason, M. L., Daughtrey.M. L., Chase. A. R., Moorman. G. W., Mueller, D. S. (2009). Diseases problems of herbaceous perennials. St. Paul: APS Press.
 2. Ponti, I., Marchetti. L., Laffi, F. (1995). Aversita delle piante ornamentali. Shede fitopatologiche. Verona: Edicioni lnformatore Agrario.
 3. Badilali, G., Marchetti, L., Zechini, A. (1993). Le principali avversita delle piante floreali ed ornamentali. Bologna: Edagricole.
 4. Daughtrey, M. L., Wick, R. L., Peterson, J. L.(1995). Compendium of flowering potted plant diseases. St. Paul: APS Press.
 5. Chase, A. R. (1987). Compendium of ornamental foliage plant disease. St. Paul: APS Press.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Parazitski uzročnici bolesti povrća i cvijeća. Poljoprivredni fakultet, Sveučilište u Osijeku.
 • Bolesti povrća i cvijeća. Poljoprivredni fakultet, Sveučilište u Osijeku.
 • Zaštita urbanog zelenila. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu. Srbija.
 • Bolesti i štetočine hortikulturnih biljaka. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu. Srbija.
 • Zaštita horikulturnog bilja. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. Srbija.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.