Natječaj za dodjelu javnih priznanja i nagrada Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog Fakulteta

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet jednom godišnje, u povodu Dana Fakulteta (26. rujna), dodjeljuje javna priznanja i nagrade zaposlenicima Fakulteta te javna priznanja i zahvalnice pojedincima i pravnim osobama koji nisu zaposlenici Fakulteta za doprinos ostvaren u prethodnoj godini.

U skladu s  Pravilnikom o dodjeli javnih priznanja i nagrada Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog Fakulteta, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet raspisuje natječaj za dodjelu nagrada propisanih Pravilnikom.

Kriteriji za vrednovanje predloženika za pojedina javna priznanja i nagrade su propisani Pravilnikom, a prijava predloženika treba sadržavati:


Povelja

 • ispunjeni obrazac CV
 • obrazloženje
 • dokazi za kriterije koji se vrednuju:
  1. Broj i kvaliteta objavljenih znanstvenih i stručnih radova - citiranost, čimbenik odjeka časopisa – popis radova s podacima o citiranosti i čimbenikom odjeka časopisa u tabličnom prikazu
  2. Broj i kvaliteta objavljenih knjiga – popis objavljenih knjiga s podacima o recenzentima i nakladniku u tabličnom prikazu ili linkom na knjigu ukoliko postoji
  3. Projekti – popis projekata u tabličnom prikazu s podacima o izvoru financiranja i natječaju/šifrom projekta (ukoliko su dostupni), te partnerima ili linkom na projekt ukoliko postoji
  4. Mentorstva završnih, diplomskih, specijalističkih i doktorskih radova – izlistanje Referade ovjereno potpisom Prodekanice za nastavu
   Mentorstva nagrađenih radova studenata (Rektorova nagrada, Dekanova nagrada) – potvrda Ureda za upravljanje kvalitetom
   Timovi studenata na natjecanjima studenata – podaci o sudjelovanju studenata na natjecanjima studenata (natjecanje, studenti u timu), link ukoliko postoji

Za sve ostale kriterije potrebno je priložiti potvrdu – preslike odluka, preslike maila, link na web-stranicu i slično.

Medalja

 • ispunjeni obrazac CV
 • obrazloženje
 • dokazi za kriterije koji se vrednuju:
  1. Objavljeni znanstveni i stručni radovi – popis radova s podacima o citiranosti i čimbenikom odjeka časopisa u tabličnom prikazu
  2. Objavljene sveučilišni i fakultetski udžbenici, monografije, priručnici,  poglavlja u knjigama i dr. – popis objavljenih knjiga s podacima o recenzentima i nakladniku u tabličnom prikazu ili linkom na knjigu ukoliko postoji
  3. Projekti – popis projekata u tabličnom prikazu s podacima o izvoru financiranja i natječaju/šifrom projekta (ukoliko su dostupni) ili linkom na projekt ukoliko postoji
  4. Mentorstva završnih, diplomskih, specijalističkih i doktorskih radova – izlistanje Referade ovjereno potpisom Prodekanice za nastavu
   Mentorstva nagrađenih radova studenata (Rektorova nagrada, Dekanova nagrada) – potvrda Ureda za upravljanje kvalitetom
   Timovi studenata na natjecanjima studenata – podaci o sudjelovanju studenata na natjecanjima studenata (natjecanje, studenti u timu), link ukoliko postoji

Za sve ostale kriterije potrebo je priložiti potvrdu – preslike odluka, preslike maila, link na web-stranicu i slično.

Nagrada za znanstvenu izvrsnost

 • Za predloženike koji sudjeluju u znanstveno-istraživačkoj djelatnosti
  • ispunjeni obrazac CV
  • ispunjena Tablica vrednovanja radova za nagradu za znanstvenu izvrsnost
 • Za najbolji znanstveni rad
  • ispunjeni obrazac CV
  • obrazloženje autorovog doprinosa znanstvenom radu u kojem je navedena potpuna referenca rada

Nagrada za izvrsnost u nastavi

 • ispunjeni obrazac CV
 • obrazloženje u koje je uključen popis predmeta na kojima izvodi nastavu uključujući suradnike i broj studenata na predmetima
 • dokazi za kriterije koji se vrednuju:
  1. Autorstvo recenziranih nastavnih materijala koji se koriste kao obavezna ili preporučena literatura u nastavi – preslike odluka/ prvih stranica nastavnog materijala
  2. Završene edukacije za nastavničke kompetencije – preslike potvrda o završenoj edukaciji
  3. Uvođenje inovativnih sadržaja u nastavni proces – potvrda Ureda za upravljanje kvalitetom
  4. Rezultati anketa za procjenu rada nastavnika (provedene od strane Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta ili studentskih udruga) – potvrda Ureda za upravljanje kvalitetom
  5. Mentorstva završnih, diplomskih, specijalističkih i doktorskih radova, studentskih radova nagrađenih Rektorovom i Dekanovom nagradom, te timova studenata koji su sudjelovali na natjecanjima studenata – izlistanje Referade ovjereno potpisom Prodekanice za nastavu, potvrde Ureda za upravljanje kvalitetom, podaci o sudjelovanju studenata na natjecanjima studenata (natjecanje, studenti u timu), link ukoliko postoji
  6. Razina organizacije predmeta u sustavu Merlin – preslika ekrana (print screen) predmeta u Merlinu
  7. Izvođenje nastave na engleskom jeziku – potvrda Ureda za upravljanje kvalitetom
  8. Izvođenje nastave istraživačkih/stručnih grupa koje djeluju u okviru izvannastavnih aktivnosti – potvrda Povjerenstva za izvannastavne aktivnosti
  9. Izvođenje nastave na drugim i stranim sveučilištima – odluka Fakultetskog vijeća
  10. Voditeljstvo studijskih programa – odluka Fakultetskog vijeća
  11. Sudjelovanje u ostalim izvannastavnim aktivnostima studenata (npr. sportska, znanstvena, stručna natjecanja i sl.) – potvrde, linkovi na web-stranice i slično

Nagrade administrativnim, pomoćnim i nenastavnim zaposlenicima za poseban doprinos u radu

 • obrazloženje u kojem se navodi:
  • postupci i aktivnosti kojima se predloženik za nagradu ističe izvan svojih osnovnih radnih zadataka
  • produktivnost, kvaliteta rada, inovativnost i zalaganje
  • učinkovitost rada u tijelima fakulteta
  • znanje i vještine – stjecanje znanja, vještina i kompetencija te njihovo implementiranje u rad
  • radni staž na Fakultetu.

Nagrada za najbolji e- kolegij

 • obrazloženje koje sadrži:
  1. Osnovni podaci o e-kolegiju i nastavnicima koji su ga priredili
  2. Kratki opis sadržaja i koncepcije e-kolegija
  3. Osvrt nastavnika na razloge, koncepciju i način uporabe tehnologije pri izvođenju e-kolegija
  4. Izvješće o provedbi e-kolegija u tekućoj akademskoj godini, koje uključuje podatke o broju polaznika koji su se koristili sadržajem e-kolegija
  5. Podatke o online pristupu e-kolegiju odnosno internetskoj stranici e-kolegija
  6. Podatke za kontakt najmanje petero polaznika e-kolegija

Priznanje za posebne zasluge i doprinos unapređenju suradnje i širenje ugleda Fakulteta i poljoprivredne struke u Hrvatskoj i svijetu

 • obrazloženje razloga dodjele Priznanja

Zahvalnica za osobiti doprinos uspješnosti Fakulteta i rezultate rada u znanosti i obrazovanju te njihovoj primjeni u poljoprivredi, kao i ostvarenoj poslovnoj suradnji s Fakultetom

 • obrazloženje razloga dodjele Zahvalnice

Prema članku 22., svaka ustrojstvena jedinica u jednoj kategoriji nagrada može predložiti samo jednoga kandidata, dok se jedan kandidat na natječaju može prijaviti ili biti prijavljen samo u jednu kategoriju javnih priznanja i nagrada.

Prijave se šalju elektronskim putem tajnici Povjerenstva za nagrade i priznanja gđi. Višnjici Loje na mail: vloje@agr.hr .
Sve materijale prijave jednog predloženika je potrebno pripremiti u jedan pdf dokument.

Rok za prijavu na natječaj: 4. srpanj 2024. do 12:00 sati

 Obrazac CV
 Tablica vrednovanja radova za nagradu za znanstvenu izvrsnost

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.