Ispiši

Istraživačke metode u društvenim znanostima (197690)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Cilj kolegija je upoznati studente/ice s osnovama metodologije u društvenim istraživanjima. Kroz nastavu će biti pružen pregled osnovnih postavki znanstvenog pristupa spoznaji i koraka u istraživačkom procesu. Studenti/ce će se upoznati s temeljnim eksperimentalnim i neeksperimentalnim (kvantitativnim i kvalitativnim) metodama te etičkim problemima istraživanja.
U manjim istraživačkim grupama, studenti/ice će razviti ideju istraživačkog projekta, razraditi ga po elementima i prezentirati kolegama/icama unutar nastave.

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R2

E-učenje: R1 (s elementima R2)

Sati nastave: 30
Predavanja: 15
Seminar: 15

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 70%
Vrlo dobar (4): 80%
Izvrstan (5): 90%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito nazočenje nastavi preduvjet je za dobivanje potpisa i pristupanje ispitu (70% dolaznosti).

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Pravilno postaviti istraživački problem i hipoteze Kolokvij, Ispit, Seminarski rad
Vrednovati prednosti i nedostatke osnovnih eksperimentalnih i neeksperimentalnih metode Kolokvij, Ispit, Seminarski rad
Vrednovati prednosti i nedostatke kvalitativnog i kvantitativnog prostupa istraživanju Kolokvij, Ispit, Seminarski rad
Opisati ograničenja korelacijskih istraživanja Kolokvij, Ispit, Seminarski rad
Predvidjeti etičke probleme istraživanja s ljudima Kolokvij, Ispit, Seminarski rad
Izraditi anketni upitnik Kolokvij, Ispit, Seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja
Pomoć pri izradi seminarskih radova
Ocjenjivanje studentskih seminara i ispit

Obveze studenta

Sudjelovanje u nastavi
Izrada seminarskog rada

Polaganje ispita

Ocjena se formira na temelju zadataka u okviru seminara i provjera znanja koje se odvijaju putem kolokvija ili ispita.
Studenti/ice imaju pravo pristupiti pisanju kolokvija samo jedanput. Kolokvij nije obavezan, ali uvelike olakšava polaganje kolegija. Ukoliko student/ica kolokvira oba kolokvija, ne mora izaći na pismeni ispit. Ukoliko student/ica ne položi jedan od kolokvija, treba polagati ispit.
Kolokviji i pismeni ispit sadrže pitanja točno/netočno, višestrukog izbora i otvorenog tipa (navođenje definicija, primjera ili davanje objašnjenja).

Tjedni plan nastave

 1. Znanstveni i neznanstveni pristup spoznaji
 2. Definiranje istraživačkog problema i postavljanje hipoteze
 3. Uzorci i populacije
 4. Etički problemi istraživanja
 5. Istraživački proces
 6. Podjela istraživačkih metoda
 7. Istraživački proces anketnog istraživanja
 8. Izrada anketnog upitnika
 9. Opažanje
 10. Logika eksperimentiranja
 11. Varijable u eksperimentu i eksperimentalna kontrola
 12. Razlikovanje kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja
 13. Pristupi i tehnike kvalitativnih istraživanja
 14. Online istraživanja
 15. Pisanje znanstvenog rada i istraživačkog izvještaja

Obvezna literatura

 1. Milas, G. (2009). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)
 2. Hralambos, M. i Holborn, M (2002). Sociologija: Teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga. (odabrana poglavlja)
 3. Aronson, E., Wilson, T. D. i Akert, R. M. (2005). Socijalna psihologija. Zagreb: Mate. (odabrana poglavlja)
 4. Rathus, A. S. (2000). Temelji psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)
 5. Giddens, A. (2007). Sociologija. Zagreb: Nakladni zavod Globus. (odabrana poglavlja)

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.