Ispiši

Ponašanje potrošača na tržištima hrane (197702)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente/ice s teorijskim postavkama sljedećih programskih dijelova: čimbenici ponašanja potrošača, životni stilovi i potrošački izbori, proces donošenja odluka potrošača, djelovanje marketinga i medija na ponašanje potrošača na tržištu hrane. Kroz terensku nastavu, te izradu seminarskog rada, studenti/ce će pokazati praktičnu primjenu usvojenih teorijskih znanja.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R2

E-učenje: R2

Sati nastave: 60
Predavanja: 40
Auditorne vježbe: 6
Seminar: 14

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2):
Dobar (3):
Vrlo dobar (4):
Izvrstan (5):

Opće kompetencije

Studenti će steći temeljna znanja o ponašanju potrošača na tržištima hrane, znati će objasniti utjecaj društvenih i osobnih čimbenika te razlikovati životne stilove potrošača. Analitičnost, kritičko mišljenje, sposobnost rada u timu.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Konzultacije
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti utjecaj društvenih čimbenika na ponašanje potrošača Kolokvij 1, pismeni ispit, seminarski rad
Objasniti utjecaj osobnih čimbenika na ponašanje potrošača Kolokvij 1, pismeni ispit, seminarski rad
Opisati psihološke procese koji utječu na ponašanje potrošača Kolokvij 1, pismeni ispit, seminarski rad
Razlikovati životne stilove potrošača Kolokvij 2, pismeni ispit, seminarski rad
Razumjeti proces donošenja odluka potrošača Kolokvij 2, pismeni ispit, seminarski rad
Analizirati, interpretirati i prezentirati rezultate istraživanja Seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja
Pomoć pri izradi seminarskih radova
Ocjenjivanje studentskih seminara i ispit

Obveze studenta

Sudjelovanje u nastavi
Izrada seminarskog rada

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje
 2. Ponašanje potrošača
 3. Kultura i subkultura kao čimbenici ponašanja potrošača
 4. Obitelj i društvene grupe kao čimbenici ponašanja potrošača
 5. Motivacija i percepcija kao čimbenici ponašanja potrošača
 6. Afektivni čimbenici ponašanja potrošača
 7. Učenje potrošača
 8. Ličnost; Stvaranje i mijenjanje stavova potrošača
 9. Kolokvij I
 10. Životni stilovi i potrošački izbori
 11. Proces donošenja odluka potrošača
 12. Djelovanje marketinga na ponašanje potrošača na tržištu hrane
 13. Djelovanje medija na ponašanje potrošača na tržištu hrane
 14. Terenska nastava
 15. Kolokvij II i Sistematizacija znanja i završno predavanje

Preduvjeti

Obvezna literatura

 1. Kesić, T. (2006). Ponašanje potrošača. 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Opinio, Zagreb
 2. Schiffman, L.G., Kanuk, L.L. (2004). Ponašanje potrošača. 7. izdanje, MATE d.o.o., Zagreb
 3. Shepherd, R. i Raats, M. (2006). The Psychology of food choice, CAB International

Preporučena literatura

 1. Solomon, M.R., Bamossy, G., Askegaard, S., Hogg, M.K. (2015). Ponašanje potrošača Europska slika. 4. izdanje, Mate d.o.o., Zagreb

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Consumer Behavior - Die Technische Universität München
 • Consumer Behaviour - Norwegian University of Science and Technology

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.