Ispiši

Daljinska istraživanja u poljoprivredi (197704)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Daljinska istraživanja su postala neizostavni segment u današnjoj suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji koja pred sobom ima zahtjeve biti efikasnija, ekonomičnija i povoljnija za okoliš. Streloviti razvoj tehnologije u zadnjim godinama omogućio je značajno pojeftinjenje i u konačnici praktički javnu dostupnost podataka dobivenih korištenjem satelitskih tehnologija i dronova te su na taj način stvorene pretpostavke, ali i potreba za njihovo aktivno uključenje u suvremenu poljoprivredu.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Biljne znanosti (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

ECTS: 3.00

Sati nastave: 30
Predavanja: 12
Vježbe u praktikumu: 16
Terenske vježbe: 2

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69%
Dobar (3): 70-79%
Vrlo dobar (4): 80-89%
Izvrstan (5): >90%

Opće kompetencije

Nakon odslušanog predmeta student će moći identificirati i razlikovati fundamentalne pojmove i metode daljinskih istraživanja, odabrati metode i snimke odgovarajućih specifikacija obzirom na namjenu u poljoprivredi, razlikovati projekcije i koordinatne sustave, računalno obraditi i vizualno interpretirati satelitske i avio snimke te dostići razinu znanja za nastavak obrazovanja kroz različite oblike cjeloživotnog učenja.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Identificirati i razlikovati fundamentalne pojmove i metode daljinskih istraživanja pismeni, usmeni
Odabrati metode i snimke odgovarajućih specifikacija obzirom na namjenu pismeni, usmeni
Razlikovati projekcije i koordinatne sustave pismeni, usmeni
Računalno obraditi i vizualno interpretirati satelitske i avio snimke pismeni, usmeni
Dostići razinu znanja za nastavak obrazovanja kroz različite oblike cjeloživotnog učenja pismeni, usmeni

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
pismeni 100 0-59
60-70
71-80
81-90
90-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
Ukupno 100 30 90 3

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul (upoznavanje sadržaj pravila)
 2. Tehnička i fizikalna osnova daljinskog motrenja, EM spektar, zračenje, refleksija, i vrste DI
 3. Platforme za senzore (avioni, dronovi, sateliti)
 4. Modeli podataka u daljinskim istraživanjima (raster point cloud)
 5. Software u daljinskim istraživanjima (Multispec, QGIS)
 6. Izvori podataka za daljinska istraživanja
 7. Nadgledana i nenadgledana klasifikacija poljoprivrednih površina
 8. Geografskih i projekcijskih koordinatnih sustava
 9. GNSS sustavi i georeferenciranje
 10. Pregled i karakteristike glavnih platformi za nošenje senzora u daljinskim istraživanjima (avioni, dronovi, sateliti). Demonstracija rada bespilotne letjelice za snimanje u poljoprivredi.
 11. Vegetacijski indeksi i monitoring u poljoprivredi
 12. Vježba izrada karte
 13. Vježba izrada karte
 14. Vježba vektorizacija
 15. Izrada karte

Obvezna literatura

 1. Oluić, M.: Snimanje i istraživanje Zemlje iz Svemira: sateliti, senzori, primjena. HAZU i Geosat, Zagreb, 516, 2001
 2. John, R., Jensen: Remote sensing of the environment an Earth resource perspective, Prentice-Hall series in geographic information systems, Upper Saddle River, USA, 550, 2000.
 3. John, A., Richards; Xiuping, Jia: Remote Sensing Digital Image Analysis: An Introduction, Springer, Heidelberg, 1999.
 4. Paul, J., Gibson; Clare, H., Power; Introductory Remote Sensing : Principle and concepts; Routlege, London, 2000.
 5. Paul, J., Gibson; Clare, H., Power; Introductory Remote Sensing : Digital Image processing and appliications; Routlege, London, 2000.
 6. Kušan, V.: Nove tehnike izmjere i kartografije, Hrvatske šume, Zagreb, 1994.
 7. Brukner, M. i dr.: GIZIS - osnove, INA INFO, Zagreb, 1994.
 8. Kereković, D.,: GIS u Hrvatskoj, INA - Industrija nafte d.d., Zagreb, 1997.

Preporučena literatura

 1. http://www.geom.unimelb.edu.au/gisweb/ http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/ccrs/learn/tutorials http://www.gisdevelopment.net/tutorials https://webapps.itc.utwente.nl/librarywww/papers_2009/general/principlesremotesensing.pdf (Principles of remote sensing)

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.