Ispiši

Biotehnologija gljiva (178653)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Gljive su iznimno važna skupina organizama značajne nutritivne, farmaceutske i ekološke vrijednosti. Svijet u kojem živimo postaje sve napučeniji i zagađeniji, a rastuća populacija ljudskog stanovništva dovodi do potrebe za novim materijalima, sirovinama, lijekovima, kvalitetnijom hranom i vodom što u konačnici dovodi do razvoja brojnih biotehnoloških procesa. Primjena gljiva u biotehnologiji ima važnu ulogu u provođenju brojnih procesa na ekonomičniji i ekološki prihvatljiviji način. Stoga je cilj kroz ovaj modul upoznati studente sa gljivama koje posjeduju velik broj primjenjivih i potencijalno iskoristivih svojstva u biotehnologiji od kojih se posebno ističu antibakterijska, antivirusna, imuno-modulacijska i insekticidna svojstva uz sposobnost akumulacije teških metala i razgradnje kompleksnih spojeva (PHA):

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R2

Sati nastave: 30
Predavanja: 16
Auditorne vježbe: 8
Seminar: 6

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Pohađanje predavanja
Seminarski rad
Aktivno sudjelovanje na vježbama

Opće kompetencije

Spoznaje anatomskih i fizioloških specifičnosti gljiva, njihove temeljne odlike i različitosti u usporedbi s ostalim živim orgaizmima te mogućnosti uporabe istih u zaštiti ekosustava.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Auditorne vježbe
 • Konzultacije
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Kritički analizirati ishranu i metabolizam gljiva te njihovu važnost u ekosustavu Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit
Valorizirati važnost upotrebe gljiva u proizvodnju hrane i energije te razgradnji otpada i detoksikaciji okoliša Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit
Predvidjeti, istražiti i utvrditi stanje ekosustava Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit
Objasniti i prikazati izvore i ponašanje polutanata ekosutavu Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit
Prikazati biotehnološke metode primjenom gljiva u šumarstvu, drvnoj, tekstilnoj i farmaceutskoj industriji, ekologiji okoliša Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit
Identificirati i riješiti praktične probleme primjenom određenih vrsta gljiva Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit
Kreirati ili sudjelovati u kreiranju strateških i operativnih dokumenata iz domene biotehnologije gljiva i zaštite okoliša Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit
Prikazati mogućnosti primjene gljiva bijelog truljenja u industriji Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Izložiti predviđeni program predavanja.
Dodijeliti teme seminara i preporučiti dostupnu literaturu.
Provesti predviđeni program vježbi.
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku izloženih seminarskih radova i postavljenih pitanja tijekom usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do izvrstan (5)

Obveze studenta

Redovito pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izvođena vježbi te prilikom izlaganja seminarskih radova
Pripremiti i prezentirati dodijeljene teme seminarskih radova
Pristupiti polaganju završnou usmenog ispita.

Tjedni plan nastave

 1. Morfologija, fiziologija i ekologija gljiva
 2. Uloga gljiva u ekosustavu
 3. Ishrana i metabolizam gljiva
 4. Važnost gljiva u proizvodnji hrane i energije
 5. Gljive: biološka razgdradnja, kvarenje i bioindikatorska svojstva
 6. Gljive u biotehnologiji
 7. Važnost gljiva u šumarstvu, drvnoj tehnologiji, tekstilnoj industriji, farmaceutskoj industriji i ekologiji
 8. Primjena gljiva u području gospodarenja otpadom
 9. Sanacije zagađenog okoliša, revitalizacija tla i vode
 10. Gljive bijelog truljenja: rasprostranjenost i važnost
 11. Seminarski rad

Obvezna literatura

 1. Anke, T. (1997). Fungal Biotechnology. Chapman & Hall, London.
 2. Singh, H. (2006). Mycoremediation: Fungal Bioremediation. A John Wiley & Sons, Inc., Publication, New Yersey.
 3. Stamets, P. (2005). Mycelium running: how mushrooms can help save the world.

Preporučena literatura

 1. Takagi, H., Kitagaki, H. (2015). Stress Biology of Yeasts and Fungi: Applications for Industrial Brewing and Fermentation.
 2. Kavanagh, K. (2005). Fungi: Biology and Applications. John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Biotehnologija viših gliv, Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.