Ispiši

Duhan i hmelj (26601)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Modul Duhan i hmelj obuhvaća najznačajnije predstavnike aromatično-alkaloidne skupine biljaka koje se uzgajaju u Hrvatskoj. Ovaj modul omogućuje studentima stjecanje znanja o porijeklu i proizvodnji u svijetu i u nas, važnosti i upotrebi, podjeli duhana na tipove, kvaliteti lista i šišarica hmelja, suvremenoj tehnologiji uzgoja i preradi ovih kultura, uz poznavanje njihove morfologije i razvojnih ciklusa, te utjecaja okolišnih (klima i tlo) i tehnoloških čimbenika (sortiment, agrotehničke mjere, zaštita). Naglasak će biti na duhanu tipa flue-cured (virginia) i air-cured (burley), kao jedinim tipovima duhana koji se uzgajaju u Hrvatskoj, ali će se obraditi i ostali tipovi duhana (air-cured, sun-cured, fire-cured).

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Biljne znanosti (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 28
Vježbe u praktikumu: 10
Seminar: 10
Terenske vježbe: 12

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za samostalnu proizvodnju i preradu duhana i hmelja u različitim proizvodnim uvjetima

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  u sklopu vježbi u praktikumu opisuju se morfološka i biološka obilježja, razvojni ciklusi duhana i hmelja, te pojam kvalitete i načini određivanja kvalitete, vježbe se provode u skupinama do 10 studenata
 • Terenske vježbe
  u sklopu terenskih vježbi na pokušalištu AF u Maksimiru i na lokacijama uzgoja duhana i hmelja na egzaktnim sortnim pokusima vrši se berba i određivanje prinosa i komponenata prinosa
 • Seminari
  u sklopu seminara studenti samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za pojedine agrotehničke mjere duhana koji se ne uzgajaju u Hrvatskoj

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Opisati stanje, potrebe i trendove u proizvodnji duhana i hmelja u zemlji i u svijetu Parcijalni ispit. Usmeni ispit.
Opisati i prepoznati tipove duhana koji se uzgajaju u zemlji i u svijetu Seminar. Usmeni ispit.
Procijeniti utjecaj okolišnih i tehnoloških čimbenika na prinos i sastavnice prinosa i kvalitetu listova duhana i šišarica hmelja, te sjemena duhana Parcijalni ispit. Usmeni ispit.
Definirati osnovne i specifične tehnologije proizvodnje i prerade, te samostalno kreirati i voditi tehnološki zahtjevne procese u proizvodnji i preradi različitih tipova duhana, te hmelja Seminar. Parcijalni ispit. Usmeni ispit.
Odabrati i za uzgoj preporučiti tipove duhana, kultivare duhana i hmelja koji odgovaraju specifičnim agroekološkim uvjetima s ciljem smanjenja učinka različitih biotskih i abiotskih stresova i donošenje preporuka za proizvodnju i poslovanje Usmeni ispit.
Opisati i procijeniti kvalitetu listova duhana i šišarica hmelja Parcijalni ispit. Usmeni ispit
Procijeniti pouzdanost, pristranost i korisnost dobivenih informacija, ideja i koncepata u proizvodnji duhana i hmelja Usmeni ispit.

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, izvođenje terenskih vježbi, vježbi u praktikumu i seminara, ocjenjivanje seminara, provođenje parcijalnih ispita tijekom semestra, provođenje pismenog i usmenog ispita.

Obveze studenta

Uredno pohađanje predavanja, terenskih vježbi i vježbi u praktikumu, izrada seminara, aktivno sudjelovanje u nastavi, polaganje parcijalnih ispita tijekom semestra, polaganje pismenog i usmenog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Parcijani ispit 1. (P1) 20% 60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 30 1
Parcijalni ispit 2. (P2) 20% 60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
14 30 1
Parcijalni ispit 3. (P3) 20% 60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
16 30 1
Seminar (S) 20% 10 30 1
Usmeni ispit UI 20% 60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 2
UKUPNO 100% P1+P2+P3+S+UI)/5 60 180 6
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Završni usmeni ispit (ukoliko nisu položeni parcijalni ispiti) 80% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
50 150 5
Ukupno 100% ZUI + S 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Završni usmeni ispit (ukoliko nisu položeni parcijalni ispiti) Usmeni ispit sastoji se od pet pitanja. Testira se sposobnost studenta da poveže usvojene činjenice i sposobnost zaključivanja. Seminar se polaže tijekom nastave Ispitni rokovi.

Tjedni plan nastave

 1. Porijeklo i botanička pripadnost duhana i hmelja; proizvodnja, površine i prinosi u svijetu i u nas; podjela duhana na tipove; njihova osnovna obilježja. Važnost i upotreba duhana i hmelja; glavna morfološka, biološka obilježja i razvojni ciklusi duhana tipa flue-cured (virginia) i air –cured (burley)
 2. Utjecaj okolišnih i tehnoloških čimbenika na formiranje prinosa i kvalitete lista i sjemena duhana tipa flue-cured (virginia) i air –cured (burley)- (klima, tlo, sortiment)
 3. Utjecaj tehnoloških čimbenika na formiranje prinosa i kvalitete lista i sjemena duhana tipa flue-cured (virginia) i air –cured (burley) - (plodored, obrada tla, sjetva, gnojidba)
 4. Utjecaj tehnoloških čimbenika na formiranje prinosa i kvalitete lista i sjemena duhana tipa flue-cured (virginia) i air –cured (burley) - (njega usjeva, zaštita od bolesti, štetnika i korova)
 5. Tehnologija berbe- načini berbe duhana tipa virginia i burley; mehanizacija potrebna za berbu duhana tipa flue-cured (virginia) i air –cured (burley); prednosti i nedostaci dostupne mehanizacije
 6. Tehnologija sušenja duhana tipa flue-cured (virginia) - (sušenje u posebno izgrađenim sušarama uz zagrijavanje gorivom) i air –cured (burley)- (sušenje na zraku u posebno izgrađenim sušarama); prednosti i nedostaci sušenja. Skladištenje duhana (I međuispit – pismeni)
 7. Pojam kvalitete duhana i načini određivanja kvalitete (organoleptička procjena, fizikalna svojstva, kemijska svojstva, pušačka svojstva)
 8. Pojam kvalitete duhana i načini određivanja kvalitete (organoleptička procjena, fizikalna svojstva, kemijska svojstva, pušačka svojstva). Osnovne agrotehničke mjere uzgoja (plodored, obrada tla, sjetva, gnojidba, njega usjeva, zaštita od bolesti, štetnika i korova) air-cured duhana (svjetli i tamni, cigarni, perique)
 9. Osnovne agrotehničke mjere uzgoja (plodored, obrada tla, sjetva, gnojidba, njega usjeva, zaštita od bolesti, štetnika i korova) sun-cured (svjetli i tamni) i fire cured duhana (tamni)
 10. Određivanje glavnih komponenata prinosa na egzaktnim sortnim pokusima duhana tipa flue-cured (virginia) i air –cured (burley) - (sklop, visina biljaka, broj listova, dužina i širina listova, površina listova) (II međuispit – pismeni)
 11. Glavna morfološka i biološka obilježja hmelja u svijetu i u nas; razvojni ciklusi hmelja. Utjecaj okolišnih i tehnoloških čimbenika na formiranje prinosa i kvalitete šišarica hmelja (klima, tlo, sortiment)
 12. Utjecaj tehnoloških čimbenika na formiranje prinosa i kvalitete šišarica hmelja (plodored, obrada tla, sadnja, gnojidba)
 13. Utjecaj tehnoloških čimbenika na formiranje prinosa i kvalitete šišarica hmelja (njega , zaštita od bolesti, štetnika i korova)
 14. Tehnologija berbe hmelja; mehanizacija potrebna za berbu hmelja; prednosti i nedostaci dostupne mehanizacije. Tehnologija sušenja hmelja; prednosti i nedostaci sušenja. Skladištenje hmelja. Pojam kvalitete hmelja i načini određivanja kvalitete hmelja (kemijski sastav šišarica - α-kiseline, ekstrakti α-kiselina, β- kiseline, aromatske tvari)
 15. III međuispit – pismeni. Ispitni rok – Završni ispit – usmeni

Obvezna literatura

 1. Butorac, Jasminka. (2009). Duhan. Zagreb: Kugler d.o.o.
 2. Srečec, S. (2004). Hmeljarstvo. Križevci: Visoko gospodarsko učilište.

Preporučena literatura

 1. Hawks Jr., S. N., Collins, W. K. (1994). Načela proizvodnje Virginijskog duhana. Zagreb: Ceres.
 2. Akehurst, B. C. (1981). Tobacco. London , New York: Longmans.
 3. Tso, T. C. (1990). Production, physiology and biochemistry of obacco plant. Ideals, Inc. USA
 4. Beljo, J., Vuletić, N. (1990). Duhanski terminologijski rječnik. Mostar: Istraživačko razvojni institut, Zagreb: Duhanski institut.
 5. Davis, D.L., Nielsen, M.T. (1999). Tobacco – production, chemistry and technology. Oxford: Blackwell Science Ltd.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.