Ispiši

Uvod u kružnu ekonomiju u poljoprivredi (226161)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s teorijskim i praktičnim postavkama kružne ekonomije te njezinom primjenom u poljoprivredi. Prikazati ulogu kružne ekonomije u gospodarstvu Hrvatske i Europske unije te opisati važnost kružne ekonomije za održiviji razvoj poljoprivrede. Razviti svijest o potrebi uključivanja postavki kružne ekonomiju u nacionalne i lokalne razvojne planove te poslovnu svakodnevnicu poduzetnika.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Agrarna ekonomika (Izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 24
Seminar: 32
Terenske vježbe: 4

Izvođač predavanja
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Auditorne vježbe
 • Konzultacije
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati pojam „kružna ekonomija“ u kontekstu održivog gospodarskog razvoja Izrada seminarskog zadatka i/ili pismeni ispit
Razlikovati model kružne ekonomije od modela klasične linearne ekonomije. Izrada seminarskog zadatka i/ili pismeni ispit
Argumentirati potrebu promjene uobičajenih proizvođačkih i potrošačkih praksi s ciljem smanjenja količine otpada Izrada seminarskog zadatka i/ili pismeni ispit
Prepoznati mogućnosti primjene kružne ekonomije u poljoprivredi i agrobiznisu u stvaranju ekonomskih i financijskih koristi Izrada seminarskog zadatka i/ili pismeni ispit
Opisati mogućnosti primjene otpada iz poljoprivrede i prehrambene industrije Izrada seminarskog zadatka i/ili pismeni ispit
Predstaviti primjere primjene kružne ekonomije u Hrvatskoj i svijetu Izrada seminarskog zadatka

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja i auditornih vježbi te pomaganje studentima u izradi seminara. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili ciljeve zadane sadržajem modula i postigli razinu zadanih ishoda učenja.

Obveze studenta

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi u formi rasprava, pitanja i komentara.
Izradom seminara i polaganjem ispita studenti su obvezni dokazati usvajanje zadanih ishoda učenja.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje i aktivnost na nastavi 10%
Izrada seminara i prezentacija 30%
Pismeni ispit 60%
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje i aktivnost na nastavi Studenti mogu sudjelovati u raspravama tijekom nastave. Aktivnost se dodatno boduje i može poboljšati ocjenu iz pismene provjere znanja.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul
 2. Razlike koncepta linearne i kružne ekonomiije
 3. Doprinos kružne ekonomije gospodarskom razvoju
 4. Modeli kružne ekonomije
 5. Kružna ekonomija u poljoprivredi
 6. Vrste i primjena otpada iz poljoprivrede i agrobiznisa 1
 7. Vrste i primjena otpada iz poljoprivrede i agrobiznisa 2
 8. Otpad od hrane
 9. Terenska nastava
 10. Predrok
 11. Seminarska nastava Primjeri primjene kružne ekonomije u lokalnim zajednicama i poduzećima iz agrobiznisa
 12. Seminarska nastava Primjeri primjene kružne ekonomije u lokalnim zajednicama i poduzećima iz agrobiznisa
 13. Seminarska nastava Primjeri primjene kružne ekonomije u lokalnim zajednicama i poduzećima iz agrobiznisa
 14. Seminarska nastava Primjeri primjene kružne ekonomije u lokalnim zajednicama i poduzećima iz agrobiznisa
 15. Evaluacija održane nastave

Obvezna literatura

 1. Interna skripta

Preporučena literatura

 1. Odabrani znanstveni i stručni članci
 2. Towards the Circular Economy: Economic and business rationale for an accelerated transition, Ellen MacArthur Foundation, 2012.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Circular Agri-Food Business Models (Alma Mater Studiorum Università di Bologna) Circular Economy (Wageningen School of Social Sciences)

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.