Ispiši

Kinetika probave hrane u životinja (226269)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Svi procesi oko nas mogu se definirati kinetikom koja daje uvid u dinamičnost procesa te brzinu i doseg pojedinih procesa. Tako možemo definirati kinetiku reakcija/procesa koji su katalizirani ili nekatalizirani, jednostavni ili kompleksni, inhibirani produktima ili supstratima te zatim kinetiku različitih mikrobnih procesa npr. rasta ili sinteze različitih produkata ali i kinetiku različitih procesa prerade i proizvodnje hrane kao na primjer proizvodnja silaža ili sjenaža, sijena, zatim kinetiku probave/razgradnje hranjivih tvari i metabolizam, kinetiku sinteze i drugo.
Svaki proces ima svoju specifičnu kinetiku, stacionarno sagledavanje modela više nije adekvatno. Tako se danas suvremena hranidba životinja sagledava kao izrazito dinamičan proces orijentiran na kinetiku procesa prerade, probave i metabolizma hranjivih tvari, proizvodnje proizvoda ali i otpada od životinja te njihovo zbrinjavanje ali i izračunavanje ekološkog otiska animalne proizvodnje.
U ovom predmetu studenti će biti upoznati i naučiti će izračunati kinetičke parametre najčešćih procesa u domeni hranidbe životinja kao što su: brzina, brzo i sporo probavljiva frakcija, vrijeme prilagodbe, efektivna probavljivost i brzina pasaže i drugi.

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 18
Laboratorijske vježbe: 8
Seminar: 2
Terenske vježbe: 2

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 61-70 %
Dobar (3): 71-80 %
Vrlo dobar (4): 81-90 %
Izvrstan (5): 91-100 %

Uvjeti za dobivanje potpisa

Pohađanje nastave i vježbi prema satutu AF. Prezentirani seminar i položeni kolokvij.

Opće kompetencije

Studenti će naučiti savladati metode izračuna kinetičkih parametara koristeći suvremene eksperimentalne metode te će paralelno naučiti i direktno izračunati kinetičke parametre iz eksperimentalnih podataka koristeći software za analizu podataka kao i povezati te podatke s klasifikacijom kvalitete hrane za životinje te potrebama različitih kategorija životinja i njihovom proizvodnjom kao i ekološkim otiskom animalne proizvodnje.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  Eksperimentalne metode određivanja kinetike hranjivosti i iskorištenja hrane za životinje te kinetike proizvodnje/procesiranja hrane za životinje i stabilnosti proizvoda od životinja te gospodarenja otpadom.
 • Laboratorijske vježbe
  Određivanje kinetičkih parametara, njihov izračun i primjena na temelju eksperimentalnih podataka. Korištenje softwarea za izračun parametara
 • Seminari
  Kritička analiza znanstvenog rada, prezentacija i rasprava

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati osnovne tipove reakcija i njihovu kinetiku te vezane kinetičke parametre Kolokvij, Seminar, Usmeni
Opisati i izračunati parametre kinetike procesa prerade i proizvodnje hrane te kroz iste definirati hranidbenu i zdravstvenu vrijednost hrane za životinje Kolokvij, Usmeni
Opisati i izračunati parametre kinetike razgradnje/probave, pasaže i metabolizma hranjivih tvari te kroz njih usporediti potrebe različitih kategorija životinja te procijeniti njihovu opskrbljenost hranjivim tvarima Kolokvij, Usmeni
Opisati i izračunati parametre kinetike sinteze animalnih proizvoda te kroz njih procijeniti proizvodni potencijal životinja Kolokvij, Usmeni
Opisati i izračunati parametre kinetike razgradnje animalnih proizvoda te kroz iste procijeniti stabilnost, zdravstvenu i higijensku vrijednost animalnih proizvoda Kolokvij, Usmeni
Predvidjeti ekološki otisak animalne proizvodnje kroz definiranje parametara kinetike proizvodnje i eliminacije animalnog otpada Kolokvij, Usmeni

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanje i auditornih vježbi.
Konzultacije. Pomoć i vođenje pri izradi seminara i diplomskih radova.

Obveze studenta

Sudjelovanje u nastavi.
Polaganje kolokvija. Izrada i prezentacija seminarskog rada. Usmeni dio ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (predavanja + vježbe) - 28 22,5 0,5
Aktivno sudjelovanje u nastavi* Korektivni bodovi 15 0,5
Seminarski rad 20 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 12,5 0,5
Kolokvij 40 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
- 25 1
Usmeni ispit 40 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
- 15 0,5
Ukupno 100 % 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje nastave (predavanja + vježbe) Na svakom predavanju studenti se potpisuju Prije izlaska na usmeni ispit Dodatni seminarski rad – tema iz gradiva predavanja/vježbi dana izostanka
Seminarski rad Prezentacija znanstvenog rada i sudjelovanje u raspravi prilikom prezentacije svih studenata Predzadnji tjedan nastave
Kolokvij Određivanje kinetičkih parametara, njihov izračun i primjena Nakon odrađenih eksperimentalnih vježbi
Usmeni ispit Usmeni ispit se sastoji od pet pitanja kojima se testira razumijevanje i primjena usvojenih teorija i činjenica Redovni ispitni rok

Tjedni plan nastave

 1. P-Uvod u kinetiku procesa
 2. P-Kinetika proizvodnje/procesiranja hrane za životinje.Kinetika različitih procesa prerade hrane za životinje (određivanje brzine, visine/dosega, proračun šaržnih procesa, proračun kontinuiranih procesa).
 3. P-Kinetika proizvodnje/procesiranja hrane za životinje. Usporedba kinetičkih parametara s procjenom kvalitete hrane za životinje.
 4. P-Kinetika hranjivih tvari definirana kroz anatomske i fiziološke specifičnosti različitih kategorija životinja
 5. P-Kinetika hranjivih tvari definirana kroz tip hranjivih tvari i njihovo međudjelovanje
 6. P-Kinetika probave ugljikohidrata
 7. P-Kinetika probave proteina
 8. P-Kinetika sinteze proizvoda i kinetika stabilnosti/razgradnje proizvoda od životinja
 9. V-Metode procjene kinetike hranjivosti i iskorištenja hrane za životinje te kinetike proizvodnje/procesiranja hrane za životinje - osnove
 10. V-Metode procjene kinetike stabilnosti proizvoda od životinja te gospodarenja otpadom - osnove
 11. V-Metode procjene kinetike hranjivosti i iskorištenja hrane za životinje te kinetike proizvodnje/procesiranja hrane za životinje - primjena
 12. V-Metode procjene kinetike stabilnosti proizvoda od životinja te gospodarenja otpadom - primjena
 13. P-Kinetika proizvodnje i odlaganja animalnog otpada – njihov utjecaj na smanjenje ekološkog otiska stočarske proizvodnje
 14. TN-Terenska nastava
 15. S- Kritička analiza znanstvenog rada / kolokvij / Ispitni rok / Završni ispit (usmeni)

Obvezna literatura

 1. McDonald, P., Edwards, R. A., Greenhalgh, J.F.D., Morgan, C.A. (2010). Animal Nutrition, 7. izdanje, Edinburg: Pearson Education Limited.
 2. France, J., Dijkstra, J., Bannink, A., Gerrits, W.J. (2006). Nutrient digestion and utilization in farm animals: modeling approaches. Cambridge: CABI Pub.
 3. Interna skripta i PowerPoint prezentacije

Preporučena literatura

 1. Dijkstra, J., Forbes, J. M., France, J. (2005). Quantitative aspects of ruminant digestion and metabolism. Cambridge: CABI Pub.
 2. Sauvant, D., Van Milgen, J., Faverdin, P. and Friggens, N. (2011). Modeling nutrient digestion and utilization in farm animals. Springer Science & Business Media.
 3. Lente, G. (2015). Deterministic kinetics in chemistry and systems biology: the dynamics of complex reaction networks. Springer.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.