Ispiši

Povrće u agroekološkim uvjetima Mediterana (228255)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Program predmeta Povrće u agroekološkim uvjetima Mediterana omogućuje studentima stjecanje znanja o biološkim karakteristikama povrtnih vrsta s naglaskom potrebe za toplinom, svjetlom, hranivima i vodom tijekom razvojnih stadija, a koja su temelj planiranja rokova uzgoja povrća s obzirom na okolišne čimbenike mediteranskog područja sa svrhom kontinuirane opskrbe tržišta i/ili prerađivačke industrije povrćem visoke kakvoće i održivosti. Stečeno znanje je neophodno za razumijevanje suvremenih tehnologija uzgoja povrća na otvorenom i u zaštićenom prostoru. Predmet doprinosi razvijanju generičkih vještina (timski rad, prezentacijske vještine i snalaženje u problemskoj situaciji sa stvarnim podacima i uvjetima).

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 16
Vježbe u praktikumu: 6
Seminar: 8

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60 do 70 %
Dobar (3): 71 do 80 %
Vrlo dobar (4): 81 do 90 %
Izvrstan (5): 91 do 100 %

Opće kompetencije

- prikupiti, organizirati i analizirati podatke
- izraziti se jasnim, dobro strukturiranim tekstom obrazlažući svoje stavove
- prezentirati stručni sadržaj
- sudjelovati u radu tima

Oblici nastave

 • Predavanja
  Prijenos informacija na predavanjima provodi se putem PowerPoint prezentacija. Tijekom predavanja koriste se sljedeće tehnike: prikaz sadržaja na početku predavanja, pravljenje bilježaka na štampanim izlistcima prezentacije (unaprijed dostupna prezentacija), redovite stanke u kojima su moguća pitanja, pojašnjenja i ponavljanja važnih informacija te završni sažetak predavanja.
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe u praktikumu obuhvaćaju organizirane aktivnosti usmjerene aktivnom učenju u skupini uz interakciju s drugim studentima. Studenti rješavaju zadatke vezane za odnos bioloških značajki povrtnih vrsta i ekoloških čimbenika. Vježbe u praktikumu se provode u skupini do 10 studenata.
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju tri seminara: 1) Potrebe odabranih vrsta povrća za toplinom tijekom faza vegetativnog rasta i generativnog razvoja. 2) Rokovi uzgoja odabranih vrsta povrća u agroekološkim uvjetima Mediterana. 3) Rizici u uzgoju odabranih povrtnih vrsta u jadranskoj poljoprivrednoj regiji.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Analizirati potrebe gospodarski važnijih vrsta povrća za toplinom, svjetlom, hranivima i vodom prema fenološkim fazama rasta i razvoja i povezati s ekološkim čimbenicima mediteranskog područja Sudjelovanje u raspravama, izrada i prezentacija seminara 1 i 2 (S1 i S2), test znanja (TZ)
Kritički prosuđivati rizike uzgoja gospodarski važnijih povrtnih vrsta u mediteranskoj poljoprivrednoj regiji i preporučiti rješenja Sudjelovanje u raspravama, izrada i prezentacija seminara 3 (S3), test znanja (TZ)
Formulirati optimalnu gnojidbu povrća temeljem kemijske analize tla i planiranog prinosa Izrada zadatka na vježbama (RZ1), test znanja (TZ)
Planirati kontinuiranu proizvodnju povrća metodom toplinskih jedinica i valoriziranih gospodarskih svojstava Izrada zadataka na vježbama (RZ2 i RZ3), test znanja (TZ)

Način rada

Obveze nastavnika

Informirati studente o nastavnom planu predmeta, obvezama koje trebaju ispuniti, načinu oblikovanja ponderirane ocjene i kriterijima ocjenjivanja. Redovito održavanje svih oblika nastave utvrđenih nastavnim planom. Tijekom nastavnog procesa poticati studente na kvalitetnu raspravu te kontinuirano vrednovati usvojeno znanje i vještine. Dodjeljivanje tema seminara uz ocjenjivanje, sadržaja i usmenog izlaganja te ocjenjivanje radnih zadataka na vježbama. Održavanje konzultacija i pisanog testa znanja. Priprema nastavnih i ispitnih materijala.

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave predviđene nastavnim planom. Aktivno sudjelovanje u raspravama na predavanjima, vježbama i seminarima. Samostalno rješavanje radnih zadataka na vježbama, priprema i usmeno izlaganje seminara. Polaganje pisanog testa znanja.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Predavanja, Aktivnost u raspravi (A) 3% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
16 16 0,53
Seminari Seminarski rad 1-3 (S) Priprema i prezentacija 30% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
7 21 0,70
Vježbe Radni zadatak 1-3 (RZ) Izrada pisanog zadatka 12% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
6 6 0,20
Test znanja (TZ) 55 % <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 47 1,57
Završni ispit* (ZI) <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
Ukupno 100% [(A×3)+(S×30)+(RZ×12)+(TZ×55)]/100 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Predavanja, Aktivnost u raspravi (A) Vodi se evidencija nazočnosti studenta. Izostanci su dopušteni sukladno Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu. -
Seminari Seminarski rad 1-3 (S) Priprema i prezentacija Ocjenjuju se sadržaj, sposobnosti timskog rada, sinteze, analize i zaključivanja te prezentacijske vještine. Struktura i sadržaj pisanog rada 50%. Izvedba prezentacije 50%. 3., 6. i 10. dan -
Vježbe Radni zadatak 1-3 (RZ) Izrada pisanog zadatka Ocjenjuju se struktura i sadržaj pisanog zadatka 100%. 5., 8. i 9. dan -
Test znanja (TZ) Cjeloviti nastavni program predmeta ‘Povrće u agroekološkim uvjetima Mediterana’. 10. dan Moguća tijekom ispitnih rokova
Završni ispit* (ZI) Cjeloviti nastavni program predmeta ‘Povrće u agroekološkim uvjetima Mediterana' ako iz testa znanja student nema artikuliranu pozitivnu ocjenu. Ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. P-1 Uvod u predmet (cilj i opis predmeta, plan nastave, literatura, obaveze studenta i nastavnika, elementi formiranja ocjene). P-3 Klimatske značajke mediteranskog područja i ograničavajući ekološki čimbenici za uzgoj povrća. P-4 S-3 Potrebe vrsta povrća za toplinom, svjetlom i vodom prema fenološkim fazama rasta i razvoja. Upravljanje čimbenicima fruktifikacije. P-3 V-2 Potrebe povrća za hranivima i načela gnojidbe povrća obzirom na kemijsku analizu tla i planirani prinos.
 2. P-2 S-2 Određivanje optimalnih rokova uzgoja povrća obzirom na okolišne uvjete mediteranskog područja i biološka svojstva vrsta povrća. P-1 V-2 Planiranje proizvodnje povrća temeljem toplinskih jedinica. P-1 V-2 Planiranje proizvodnje povrća temeljem valoriziranih gospodarskih svojstava povrća. P-1 S-2 Okolišni rizici u proizvodnji povrća u mediteranskoj poljoprivrednoj regiji. S-1 Test znanja

Obvezna literatura

 1. Lešić R., J. Borošić, I. Buturac, M. Herak Ćustić, M. Poljak i D. Romić, 2016. Povrćarstvo. Zrinski, Čakovec
 2. Rubatzky V. E., Yamaguchi M., 1997. World Vegetables, Second Ed., Chapman & Hall, London, odabrana poglavlja
 3. PowerPoint-prezentacije – predavanja i vježbe (Merlin-sustav e-učenje)

Preporučena literatura

 1. Bašić, F., 2014. Regionalizacija hrvatske poljoprivrede u zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU. Civitas Crisiensis, Vol. 1(2014), str. 143 - 176.
 2. Stručni i znanstveni radovi iz područja ekologije i biologije povrća

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Rast in razvoj vrtnin, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.