Ispiši

Primjena suvremenih tehnika u uzgoju aromatičnog i ljekovitog bilja (228251)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za uzgoj aromatičnog i ljekovitog bilja (ALJB) na mediteranskom području primjenom suvremenih tehnoloških postupaka koji vode povećanju prinosa i količine specijaliziranih metabolita, odnosno kvalitete biljne droge. Naglasak predmeta je na važnosti introdukcije samoniklih ALJB mediteranskog područja u poljoprivrednu proizvodnju, kao i na važnosti ekološkog uzgoja aromatičnog bilja. Osnovne programske cjeline obuhvaćaju: sistematiku aromatičnih vrsta mediteranskog područja, metode poboljšavanja klijavosti sjemena, ekološke i tehnološke čimbenike u uzgoju ALJB vrsta, kao i postupke ubrzavanja rasta i razvoja presadnica te tehnologiju uzgoja odabranih vrsta mediteranskog i submediteranskog područja iz porodica Lamiaceae, Asteraceae, Apiaceae i Capparaceae.

Vrsta predmeta

ECTS: 4.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 40
Predavanja: 27
Seminar: 13

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60 - 70 %
Dobar (3): 71 - 80 %
Vrlo dobar (4): 81 - 90 %
Izvrstan (5): 91 - 100 %

Uvjeti za dobivanje potpisa

Predan seminarski rad 1 (tablica s odabanim vrstama i popisom droga).
Predan i prezentiran seminarski rad 2 (mentalna mapa).

Opis

Seminarski rad 1 svaki student ispunjava samostalno te predaje u pisanom obliku. Obuhvaća tablicu s odabranim ALJB vrstama mediteranskog i submediteranskog područja u kojoj je potrebno ispuniti zadane podatke za svaku pojedinu vrstu.
Seminar 2 studenti izrađuju u paru u obliku mentalne mape sa zadanom ljekovitom vrstom kao središnjim pojmom te potom prezentiraju usmeno.

Opće kompetencije

Samostalno obavljanje specijalističkih zadataka u području uzgoja i primarne dorade aromatičnog i ljekovitog bilja iz mediteranskogh i submediteranskog područja. Predmet potiče timski rad, osposobljava za rad u stručnim i znanstvenim projektima institucija, u nastavnim programima te za prezentiranje stručnih sadržaja.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Održavaju u jednoj grupi, a u najvećoj mjeri se koriste power point prezentacije uz elemente aktivnog te suradničkog i iskustvenog učenja.
 • Seminari
  Studenti izrađuju seminar u obliku mentalne mape sa zadanom ljekovitom vrstom kao središnjim pojmom.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Procijeniti mogućnost uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja u mediteranskom području obzirom na biološke zahtjeve vrsta Seminar (pismeni i usmeni), sudjelovanje u raspravama, test 1 i test 2.
Primijeniti elemente suvremenih tehnologija uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja koje utječu na povećanje prinosa biljnog materijala i specijaliziranih metabolita Sudjelovanje u raspravama, test 1 i test 2.
Uskladiti uzgoj aromatičnog i ljekovitog bilja sukladno smjernicama za ekološki sustav proizvodnje Sudjelovanje u raspravama, test 1 i test 2.
Izraditi program proizvodnje aromatičnog i ljekovitog bilja na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru Seminar (pismeni i usmeni), sudjelovanje u raspravama, test 1 i test 2.

Način rada

Obveze nastavnika

Studente upoznati i informirati s programom nastave, obvezama, načinu i kriterijima ocjenjivanja. Redovito održavanje svih oblika nastave utvrđenih nastavnim planom. Dodjeljivanje tema i ocjenjivanje seminara (pismeno i usmeno). Priprema nastavnih materijala i ispitnih materijala. Održavanje konzultacija i pisanih testova znanja u predviđenim rokovima.

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave predviđene nastavnim planom. Aktivno sudjelovanje na nastavi uz elemente konstruktivnog i suradničkog učenja. Priprema seminara (pisanje i izlaganje). Polaganje testova znanja.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave i aktivnost na nastavi 32 32 1
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminar 1 10 % 0 - 60 %
61 - 70 %
71 - 80 %
81 - 90 %
91 - 100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 9 0,3
Seminar 2 10 % 0 - 60 %
61 - 70 %
71 - 80 %
81 - 90 %
91 - 100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 9 0,3
Test 1 40 % 0 - 60 %
61 - 70 %
71 - 80 %
81 - 90 %
91 - 100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 35 1,2
Test 2 40 % 0 - 60 %
61 - 70 %
71 - 80 %
81 - 90 %
91 - 100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 35 1,2
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Ukupno 100 40 120 4

Tjedni plan nastave

 1. P-3 S-1. Uvod u modul i cilj modula. Sistematika i klasifikacija aromatičnih i ljekovitih biljaka (ALJB) u osnovne skupine biljnih droga obzirom na glavne djelatne tvari, porijeklo i primjenu.
 2. P-2 i S-2. Čimbenici klijavosti sjemena (abiotski, biološki, antroploški) i metode predsjetvenog tretiranja sjemena i uklanjanje dormantnosti.
 3. P-2 i S-2. Tehnike razmnožavanja ljekovitog i aromatičnog bilja (presadnice, izravna sjetva, stabljične reznice, dijeljenje biljaka, sadnja rizoma).
 4. P-2 i S-2. Primjena postupaka ubrzavanja rasta i razvoja presadnica i sadnica ALJB (volumen lončića, karakterstike supstrata, pikiranje presadnica, mehaničko kondicioniranje, stimulatori rasta).
 5. P-4. Važnost introdukcije samoniklih aromatičnih biljaka u poljoprivrednu proizvodnju i sustavi polj. proizvodnje. Utjecaj ekoloških čimbenika u proizvodnji ALJB i njihov utjecaj na morfološke karakteristike i akumulaciju sekundranih metabolita.
 6. P-2 i S-2. Pregled tehnoloških faktora (sortiment, rok uzgoja, gustoća sklopa, gnojidba, navodnjavanje, zaštita od biljnih štetočinja, rok i način berbe) u uzgoju ALJB i njihov utjecaj na povećanje prinosa te količinu i kvalitetu biljne droge. Test znanja 1.
 7. P-4. Tehnologija uzgoja odabranih vrsta ALJB iz mediternskog i submediteranskog područja (Lamiaceae)
 8. P-4. Tehnologija uzgoja odabranih vrsta ALJB iz mediternskog i submediteranskog područja (Asteraceae, Apiaceae, Capparaceae)
 9. P-4. Osnove uzgoja aromatičnih i ljekovitih biljaka u zaštićenim prosotrima i hidroponski uzgoj (inertni supstrati, abiotski čimbenici zraka i hranive otopine). Potrebe za hranivima i količinom sjemena u plutajućem hidroponu.
 10. S-4 Utjecaj ekoloških čimbenika i tehnoloških elemenata na količinu i kvalitetu biljne droge zadane vrste mediterasnkog i submediternaskog područja. Test znanja 2.

Obvezna literatura

 1. Žutić I., Radman S. (2014). Suvremena proizvodnja aromatičnog i ljekovitog bilja. Priručnik za predavanja, elektronička verzija. AFZ, Zagreb
 2. Šilješ I., Grozdanić Đ., Grgesina I. (1992). Poznavanje, uzgoj i prerada ljekovitog bilja. Školska knjiga, Zagreb.
 3. Stepanović B., Radanović D., Turšić I., Nemčević N., Ivanec J. (2009). Uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja. Jan-Spider d.o.o., Pitomača

Preporučena literatura

 1. Kuštrak D. (2005). Farmakognozija – Fitofarmacija. Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb Žutić I. (2014). Lavandin, kadulja i komorač u kontinentalnim predjelima. Priručnik, AFZ, Zagreb

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.