Ispiši

Suvremena proizvodnja povrća (251048)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Program predmeta Suvremena proizvodnja povrća omogućuje studentima stjecanje znanja o suvremenim tehnikama u proizvodnji povrća prikladnim za mediteransko područje. Studenti se upoznaju s odgovarajućim suvremenim tehnikama u proizvodnji kvalitetnih presadnica povrća, kao i odgovarajućim agrotehničkim mjerama za postizanje ranije i ujednačene berbe, dužeg razdoblja plodonošenja, većeg prinosa i kvalitete povrća u uzgoju na otvorenom i u zaštićenom prostoru.

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 40
Predavanja: 34
Seminar: 6

Izvođač predavanja
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70 %
Dobar (3): 71-80 %
Vrlo dobar (4): 81-90 %
Izvrstan (5): 91-100 %

Uvjeti za dobivanje potpisa

Opravdan je izostanak s najviše 20 % predavanja.

Opće kompetencije

Stjecanje znanja o suvremenim tehnikama u proizvodnji povrća u mediteranskom području, na otvorenom i u zaštićenom prostoru.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Na predavanjima se koriste Power Point prezentacije.
 • Provjere znanja
  Provjera znanja provodi se kroz 2 testa i izradu seminarskog rada.
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju seminarski rad – program proizvodnje ekonomski važnih vrsta povrća (po izboru studenta) u mediteranskom području.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Preporučiti odgovarajuće tehnike u uzgoju kvalitetnih presadnica povrća Test znanja
Kritički vrednovati suvremene tehnike uzgoja koje mogu produžiti razdoblje proizvodnje pojedinih povrtnih vrsta u mediteranskom području Test znanja, seminarski rad
Analizirati učinak agrotehničkih mjera na prinos i kvalitetu povrća Test znanja
Planirati i izraditi program proizvodnje povrća u mediteranskom području Seminarski rad
Predložiti prikladne metode navodnjavanja u proizvodnji povrća Test znanja

Način rada

Obveze nastavnika

Planiranje, organiziranje i redovito održavanje svih oblika nastave predviđenih nastavnim planom. Informiranje studenata o nastavnom planu predmeta, obvezama koje trebaju ispuniti, načinu formiranja ocjene i kriterijima ocjenjivanja. Održavanje konzultacija, testova znanja i završnih ispita, ocjenjivanje seminarskih radova. Priprema nastavnih materijala i njihova objava putem sustava Merlin.

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave (predavanja, seminari) predviđene nastavnim planom. Aktivno sudjelovanje na nastavi, samostalna izrada seminarskog rada, polaganje testova znanja, odnosno, završnog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminarski rad (S) 30 % <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
4 25 1
Test znanja 1 (TZ1) 30 % <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 25 1
Test znanja 2 (TZ2) 40 % <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 36 1,8
Pohađanje nastave 34 34 0,2
Ukupno 100 % 40 120 4

Studenti koji tijekom semestra ne polože testove znanja predviđene nastavnim planom, u ispitnim rokovima pristupaju polaganju završnog ispita koji obuhvaća nepoložene dionice predmeta.
Završna ocjena iz predmeta izračunava se prema formuli: [(S×30)+(TZ1×30)+(TZ2×40)]/100

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminarski rad (S) Ocjenjuje se sadržaj, sposobnost sinteze, analize i zaključivanja tijekom izrade seminarskog rada. Posljednji tjedan nastave Tijekom ispitnih rokova
Test znanja 1 (TZ1) Test znanja 1 obuhvaća: navodnjavanje u proizvodnji povrća u mediteranskom području - pozitivni učinci i moguće neželjene posljedice, izvor i zahvat te raspodjela vode pri navodnjavanju, kakvoća vode, metode i načini navodnjavanja Posljednji tjedan nastave Tijekom ispitnih rokova
Test znanja 2 (TZ2) Test znanja 2 obuhvaća: suvremene tehnike u proizvodnji presadnica povrća u mediteranskom području, specifičnosti uzgoja ekonomski važnih povrtnih vrsta i mogućnosti produžetka razdoblja uzgoja, utjecaj agrotehničkih mjera na prinos i kvalitetu povrća Posljednji tjedan nastave Tijekom ispitnih rokova
Pohađanje nastave Evidentiranje nazočnosti studenata na predavanjima. Izostanci su dopušteni sukladno Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu. - -

Tjedni plan nastave

 1. 1 - P4 - Suvremene tehnike u proizvodnji presadnica povrća u mediteranskom području - proizvodnja presadnica s grudom supstrata, kontroliranje rasta i kondicioniranje presadnica, … 2 - P5 - Suvremene tehnike u proizvodnji presadnica povrća u mediteranskom području - cijepljenje i mikoriza u proizvodnji presadnica, hidroponski uzgoj presadnica, ... 3 - P5 - Navodnjavanje u proizvodnji povrća u mediteranskom području - važnost, pozitivni učinci i moguće neželjene posljedice, izvor i zahvat te raspodjela vode pri navodnjavanju, kakvoća vode 4 - P5 - Metode i načini navodnjavanja - navodnjavanje kišenjem, podzemno i lokalizirano navodnjavanje, S1 - test znanja 1 (TZ1)
 2. 5 - P5 - Specifičnosti uzgoja ekonomski važnih povrtnih vrsta i mogućnosti produžetka razdoblja njihovog uzgoja izravnim prekrivanjem i malčiranjem 6 - P5 - Specifičnosti uzgoja ekonomski važnih povrtnih vrsta i mogućnosti produžetka razdoblja njihovog uzgoja rezidbom, pospješivanjem, primjenom biostimulatora, … 7 - P5 - Utjecaj agrotehničkih mjera na prinos i kvalitetu proizvedenog povrća 8 - S4 - Izrada programa proizvodnje povrća - kalkulacija materijala i radova u proizvodnji ekonomski važnih povrtnih vrsta, S1 - test znanja 2 (TZ2)

Obvezna literatura

 1. Lešić R., Borošić J., Buturac I., Herak Ćustić M., Poljak M., Romić D. (2016). Povrćarstvo. 3. dopunjeno izdanje, Zrinski, Čakovec
 2. Power Point prezentacije – predavanja (Merlin-sustav za e-učenje)

Preporučena literatura

 1. Welbaum G.E. (2015). Vegetable production and practices. CAB International. Croydon, UK.
 2. Sinha N., Hui Y.H., Evranuz E.Ö., Siddiq M., Ahmed J. (2010). Handbook of vegetables and vegetable processing. John Wiley & Sons Ltd.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Modeli proizvodnje povrća, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti
 • Vegetable Crops, University of Bologna, Agricultural and Food Sciences

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.