Ispiši

Voćarstvo Mediterana (228249)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Cilj predmeta je omogućiti studentima stjecanje znanja o stanju i mogućnostima uzgoja voćnih vrsta u Mediteranskom području s obzirom na specifičnosti proizvodnog prostora. Predmet studentima pruža osnovne informacije o gospodarski značajnim i manje zastupljenim voćnim vrstama pogodnim za uzgoj na mediteranskom području, kao i odabiru adekvatnih vrsta i sorata za navedeno područje s obzirom na prikladnost agroekoloških uvjeta mediteranskog područja. Ovaj predmet je studentima osnova za razumijevanje i praćenje ostalih predmeta koji će slušati na studiju Mediteranska poljoprivreda.

Vrsta predmeta

ECTS: 2.00

Engleski jezik: R2

E-učenje: R2

Sati nastave: 20
Predavanja: 20

Izvođač predavanja
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60 - 70 %
Dobar (3): 71 - 80 %
Vrlo dobar (4): 81 - 90 %
Izvrstan (5): 91 - 100%

Opće kompetencije

Program predmeta Voćarstvo Mediterana omogućit će studentima stjecanje teorijskih znanja iz biologije, fiziologije i ekologije voćnih vrsta mediteranskog područja. Stečeno znanje važno je za praćenje ostalih voćarskih predmeta na diplomskom studiju Mediteranska poljoprivreda. Poznavanje specifičnosti i zahtjeva pojedinih voćnih vrsta osposobljava buduće stručnjake za razumijevanje potreba odabira pojedine vrste za određeno uzgojno područje kao i potrebu prilagodbe proizvodnog prostora sukladno zahtjevima vrste što je ključno za iskorištenja potencijala vrste odnosno postizanje uspjeha i ekonomski isplativosti voćarske proizvodnje.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Nastava se održava turnusno sukladno dogovorenom rasporedu nastave u trimestru. Gradivo predavanja je studentima unaprijed dostupno u obliku power point prezentacija (preko sustava Merlin).
 • Provjere znanja
  Pismeni ispiti (kolokviji i završni), usmeni ispit.
 • Konzultacije
  Termin konzultacija je prema dogovoru sa studentima uz prethodnu najavu e-mailom.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Razlikovati morfološka, biološka i fiziološka svojstva voćnih vrsta Mediteranskog područja Parcijalni ispit/pismeni ispit/usmeni ispit
Definirati gospodarski značajne voćne vrste za uzgoj u Mediteranskom području Parcijalni ispit/pismeni ispit/usmeni ispit
Analizirati pogodnost agroekološke uvjeta za uzgoj različitih voćnih vrsta u Mediteranskom području Parcijalni ispit/pismeni ispit/usmeni ispit
Opisati i interpretirati postupke pripreme terena za podizanje nasada voćnih vrsta s obzirom na specifičnosti proizvodnog prostora Mediteranskog područja Parcijalni ispit/pismeni ispit/usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Osigurati pripremu materijala prema nastavnim cjelinama i njihovu dostupnost u sustav za e-učenje Merlin; pravovremeno informirati studente o važnim informacijama i događanjima na predmetu; održavati predavanja sukladno sadržaju predmeta; redovito provjeravati i adekvatno ocjenjivati stečeno znanje i vještine kroz aktivnost na nastavi, parcijalne ispite te pismeni i usmeni ispit.

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje na nastavi, samostalno rješavanje i predaja zadataka. Polaganje kolokvija, pismenog i usmenog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave i aktivnost na nastavi 10 % 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 20 0,2
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Parcijalni ispit (Kolokvij) 40 % 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 0,8
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Završni ispit (pismeni/usmeni) 50 % 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 1
Ukupno 20 60 2

Tjedni plan nastave

 1. Stanje voćarstva i proizvodnja voća u Republici Hrvatskoj s naglaskom na voćne vrste Mediteranskog područja
 2. Podrijetlo, rasprostranjenost i gospodarsko značenje voćnih vrsta Mediteranskog područja
 3. Podrijetlo, rasprostranjenost i gospodarsko značenje voćnih vrsta Mediteranskog područja Prikladnost agroekoloških i edafskih uvjeta Mediteranskog područja za uzgoj određenih voćnih vrsta sukladno zahtjevima vrste;
 4. Prikladnost agroekoloških i edafskih uvjeta Mediteranskog područja za uzgoj određenih voćnih vrsta sukladno zahtjevima vrste;
 5. Biologija i fiziologija i razmnožavanje gospodarski značajnih voćnih vrsta Mediteraskog područja (jabuka, breskva, trešnja, višnja, smokva, bajam, agrumi)
 6. Biologija i fiziologija i razmnožavanje gospodarski značajnih voćnih vrsta Mediteraskog područja (jabuka, breskva, trešnja, višnja, smokva, bajam,agrumi)
 7. Biologija i fiziologija i razmnožavanje manje zastupljenih voćnih vrsta Mediteraskog područja (rogač, šipak, kivi, kaki, nešpola, žižula, planika)
 8. Odabir vrsta i sorata pogodnih za Mediteransko područje s naglaskom na sortiment (autohtoni, udomaćeni i introducirani)
 9. Značaj oprašivanja mediteranskih voćnih vrsta
 10. Prilagodba i priprema proizvodnog prostora za uzgoj voćnih vrsta u Mediteranskom području

Obvezna literatura

 1. Predavanja i Power Point-prezentacija (Merlin-sustav e-učenje)
 2. Skendrović Babojelić, M., Fruk G. (2016) Priručnik iz voćarstva „Građa, svojstva i analize voćnih plodova“, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb.
 3. Krpina, I. i suradnici (2004). Voćarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb
 4. Miljković, I. (1991.) Suvremeno voćarstvo, Znanje, Zagreb (odabrana poglavlja)

Preporučena literatura

 1. Jackson, D.I; Looney, N. Temperate and Subtropical Fruit Production. Wallingford, UK: CABI, 1999
 2. Tabain F. (1975): Uzgoj agruma. Nakladni zavod Znanje, Zagreb,
 3. Jemrić, T. (2007) Cijepljenje i rezidba voćaka, Uliks, Rijeka

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.