Ispiši

Praktične i laboratorijske vježbe - Povrćarstvo, aromatično i ljekovito bilje (228275)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Program predmeta Praktične i laboratorijske vježbe - Povrćarstvo, aromatično i ljekovito bilje za studij Vinogradarstvo, Vinarstvo i Voćarstvo osmišljen je na način da studenti prethodno stečeno teorijsko znanje iz predmeta Primjena suvremenih tehnika u uzgoju aromatičnog i ljekovitog bilja i Uzgoj povrća u zaštićenim prostorima adekvatno primijene kroz praktičnu nastavu (vježbe u praktikumu i terenske vježbe) na mediteranskom području.

Vrsta predmeta

ECTS: 4.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 40
Vježbe u praktikumu: 36
Terenske vježbe: 4

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 61 - 70 %
Dobar (3): 71 - 80 %
Vrlo dobar (4): 81 - 90 %
Izvrstan (5): 91 - 100 %

Opće kompetencije

Ciljevi predmeta su osposobiti studente za stjecanje praktičnih vještina prijenom suvremenih tehnikama u proizvodnji povrća te aromatičnog i ljekovitog bilja. Samostalno upravljanje opremom za regulaciju mikroklimatskih čimbenika u zaštićenom prostoru i u hidroponskom uzgoju povrća. Osmišljavanje i prezentiranje plana proizvodnje povrća te aromatičnog i ljekovitog bilja u Mediteranskom području.

Oblici nastave

 • Vježbe u praktikumu
  Studenti se kroz aktivno učenje u grupi i interakciji s drugim studentima potiču na razvijanje praktičnih vještina u primjeni suvremenih tehnika u uzgoju povrća i aromatičnog i ljekovitog bilja u zaštićenom prostoru Mediteranskog podneblja.
 • Terenske vježbe
  Studenti se na terenskim vježbama u realnom sektoru upoznaju s organizacijom rada, stječu detaljan uvid u elemente tehnologije u uzgoju povrća i aromatičnog bilja primjenom suvremenih tehnika u Mediteranskom području.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Preporučiti odgovarajuće tehnike u uzgoju kvalitetnih presadnica povrća te aromatičnog i ljekovitog bilja. Prisutnost na vježbama, sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit/završni ispit.
Kritički vrednovati suvremene tehnike uzgoja koje mogu produžiti razdoblje proizvodnje pojedinih povrtnih vrsta u mediteranskom području. Terenske vježbe, sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit/završni ispit.
Primijeniti i regulirati odgovarajuću opremu za mediteranske uvjete proizvodnje, ovisno o tehnologiji uzgoja i kulturi. Prisutnost na vježbama, sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit/završni ispit.
Prepoznati najvažnije dijelove sustava i opremu za hidroponski uzgoj povrća te aromatičnog i ljekovitog bilja te pripremiti hranjivu otopinu odgovarajućeg sastava. Terenske vježbe, prisutnost na vježbama, sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit/završni ispit.
Organizirati i voditi proizvodnju povrća te aromatičnog i ljekovitog bilja na otvorenome i u zaštićenom prostoru. Prisutnost na vježbama, sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit/završni ispit.

Način rada

Obveze nastavnika

Osigurati materijale za vježbe sukladno dogovoru s predmetnim nastavnicima i objava u sustavu Merlin. Pravovremeno informirati studente o načinu, vremenu i mjestu održavanja vježbi. Održavati vježbe u praktikumu i terenske vježbe sukladno planu i programu predmeta. Redovito provjeravati i adekvatno ocjenjivati stečeno znanje i vještine studenata kroz prisutnost na vježbama, parcijalne ispite i usmeni ispit.

Obveze studenta

Redovito pohađanje terenskih vježbi te vježbi u praktikumu, aktivno sudjelovanje na vježbama, polaganje parcijalnih ispita i završnog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Parcijalni ispit 50 % <60 %
61 - 70 %
71 - 80 %
81 - 90 %
91 - 100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Završni ispit 50 % <60 %
61 - 70 %
71 - 80 %
81 - 90 %
91 - 100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Ukupno 100 % 40 120 4

Tjedni plan nastave

 1. 2-V. Ispitivanje klijavosti sjemena aromatičnog i ljekovitog bilja (ALJB) te primjena metoda uklanjanja dormantnosti sjemena 2-V. Planiranje ljekovitog i aromatičnog vrta
 2. 4-V. Vegetativno razmnožavanje aromatičnog i ljekovitog bilja te primjena stimulatora rasta u svrhu poticanja rizogeneze
 3. 4-V. Proizvodnja presadnica povrća i aromatičnog i ljekovitog bilja - pikiranje, primjena mikorize   
 4. 4-V. Cijepljenje i aklimatizacija cijepljenih presadnica povrća
 5. 4-V. Postavljanje malčeva i sustava za fertirigaciju
 6. 4-V. Sjetva, pikiranje i sadnja presadnica plodovitog i aromatičnog bilja u hidroponskom uzgoju
 7. 4-V. Izračun sastava i priprema hranjive otopine u hidroponskom uzgoju povrća te aromatičnog i ljekovitog bilja, mjerenje pH- i EC-vrijednosti
 8. 4-V. Modeli vezanja i pinciranja/rezidbe u uzgoju plodovitog povrća
 9. 2-V. Proračun grijanja zaštićenog prostora 2-V. Proračun dopunskog osvjetljenja u zaštićenom prostoru
 10. 4-TV. Terenska nastava - obilazak proizvođača povrća te aromatičnog i ljekovitog bilja u mediteranskom području (oprema za proizvodnju presadnica s grudom supstrata povrća te aromatičnog i ljekovitog bilja, uzgoj povrća i aromatičnog bilja u zaštićenim prostorima - materijali za izgradnju zaštićenih prostora, uređaji za održavanje mikroklime i oprema za uzgoj)

Obvezna literatura

 1. Lešić, R., Borošić, J., Buturac, I., Herak Ćustić, M., Poljak, M., Romić, D. (2016). Povrćarstvo, 3. dopunjeno izdanje Zrinski, Čakovec, odabrana poglavlja.
 2. Borošić J., Toth, N., Benko, B. (2011). Hidroponski uzgoj povrća: interna skripta. Zagreb: Zavod za povrćarstvo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet.
 3. Stepanović, B., Radanović, D., Turšić, I., Nemčević, N., Ivanec, J. (2009). Uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja. Jan-Spider d.o.o., Pitomača.
 4. Šilješ, I., Grozdanić, Đ., Grgesina, I. (1992). Poznavanje, uzgoj i prerada ljekovitog bilja. Školska knjiga, Zagreb.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.